Tải bản đầy đủ

Giáo án Hình học 8 chương 4 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TIẾT 64: ξ8. DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU
I- MỤC TIÊU
- HS nắm đợc cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều
-Biết áp dụng công thức tính tốn đối với các hình cụ thể
- Củng cố các khái niệm cơ bản ở các tiết trớc.
- Tiếp tục rèn kĩ năng cắt ghép hình.
II- CHUẨN BỊ
- GV: Thớc kẻ, bảng phụ
- HS: Thớc kẻ, kéo; giấy, bìa cứng
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ (5 HS : Hình chóp đều là một hình
phút)

Ghi bảng

chóp có đáy là 1 đa giác đều,


GV: Thế nào là hình chóp đều, vẽ các mặt bên là những tam giác
1 hình chóp tam giác đều ?

cân bằng nhau, có chung đỉnh.
Hình vẽ:

Gọi HS nhận xét cho điểm

Hoạt động 2: Bài mới (30 ph)

HS vẽ hình

1. Công thức tính diện tích

GV: Các em vẽ, cắt gấp miếng bìa Cắt và gấp hình

xung quanh

nh hình 123. (bảng phụ)

?1 Cắt, gấp hình


+ Quan sát hình gấp đợc , hãy điền HS : a.4

a) 4,

số thích hợp vào chỗ ...sau:

b) 12 cm2,

a) Số các mặt bằng nhau trong

c) 16 cm2,

hình chóp tứ giác đều là ....

d) 48 cm2


b) Diện tích mỗi mặt tam giác là ...

HS : 12 cm2

c) Diện tích đáy của hình chóp đều
là...

HS : 16 cm2

d) Tổng diệntích tất cả các mặt bên
của hình chóp đều là...
+ Khi đó diện tích xung quanh của
hình chóp đều đợc tính ntn?
+ Trung đoạn là đờng cao của mặt

HS: 4 x12 = 48 cm2
HS Diện tích xq của hìnhchóp
đều bằng tích củanửa chu vi đáy
với trung đoạn

bên

Sxq = p.d

+ Diện tích tồn phần của hình chóp
đều đợc tính ntn?

p: nửa chu vi
Diệntích tồn phần của hình
chóp đều bằng tổng diện tích xq
và diện tích đáy.

GV: Xét ví dụ sau ở bảng phụ

Diện tích xq

d: đờng cao
* Diện tích tồn phần
Stp = Sxq +Sđ

HS : Đọc đề bài ở trên bảng phụ 2. Ví dụ (sgk)

Cho hình chóp: SABC đều, H là Giải
tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác SABCD là hình chóp đều có Giải
đều ABC, BK.HC =

bán kính đờng tròn ngoại tiếp p = 1/2. 3AB

R = 3 (cm) ; AB = R 3

ABC là R =

Tính Sxq?

AB = R 3 =

+ Gọi HS nhận xét và chốt phơng

Khi đó diện tích xq của hình Diện tích xq hình chóp là

pháp

3 nên
3 . 3 = 3 cm

= 3/2 .

3 . 3 = 9/2

d= 3/2 3

chóp là

Sxq = p.d = 9/2.3/2 3

Sxq = p.d = 9/2.3/2 3

= 27/4. 3 (cm2)

= 27/4. 3


Hoạt động 3 Củng cố (8 ph)
- Nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình chóp đều.
- BT 40,41/120,121 (SGK)
Hoạt động 4: Giao việc VN
Học công thức tính Sxq: Ôn lại định lý Pitago
BTVN: 42,43/121 sgkTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×