Tải bản đầy đủ

Giáo án Hình học 8 chương 4 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Giáo án Hình học 8

Ngàysoạn:
Ngày giảng:

DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH CHÓP ĐỀU

I- Mục tiêu bài dạy:
-Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc công thức tính S xung quanh của
hình chóp đều.Nắm được cách gọi tên theo đa giác đáy của nó. Nắm được các yếu tố đáy,
mặt bên, chiều cao… Rèn luyện kỹ năng tính diện tích xung quanh hình chóp.
- Giáo dục cho h/s tính thực tế của các khái niệm toán học.
ii- phương tiện thực hiện:
- GV: Mô hình hình hình chóp đều, và hình lăng trụ đứng. Bảng phụ
- HS: Bìa cứng kéo băng keo
Iii- tiến trình bài dạy:
A- Tổ chức:
B- Kiểm tra bài cũ:
- Phần làm bài tập ở nhà của HS
C- Bài mới:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
* HĐ1: Giới thiệu công thức tính diện tích
1) Công thức tính diện tích xung quanh
xung quanh hình chóp
- Tính được S của các tam giác đó bằng công thức
GV: Yêu cầu HS đưa ra sản phẩm bài tập đã
- Sxq = tổng diện tích các mặt bên
làm ở nhà & kiểm tra bằng câu hỏi sau:
- Có thể tính được tổng diện tích của các tam
giác khi chưa gấp?

- Nhận xét tổng diện tích của các tam giác khi
gấp và diện tích xung quanh hình hình chóp
đều?
a.Số các mặt bằng nhau trong 1 hình chóp tứ
?a. Là 4 mặt, mỗi mặt là 1 tam giác cân
giác đều là:
4.6
b.
= 12 cm2
b.Diện tích mỗi mặt tam giác là:
2
c.
c.Diện tích đáy của hình chóp đều..
4. 4 = 16 cm2
d.
d.Tổng diện tích các mặt bên của hình chóp đều
12 . 4 = 48 cm2
là:
Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều:
GV giải thích : tổng diện tích tất cả các mặt bên
a.d
Diện tích mỗi tam giác là:
là diện tích xung quanh của hình chóp
2


Giáo án Hình học 8

GV đưa mô hình khai triển hình chóp tứ giác


Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ
giác đều:
S Xq = p. d
GV : Với hình chóp đều nói chung ta có:
Tính diện tích toàn phần của hình chóp đều thế
nào?
áp dụng: Bài 43 a/ SGK/ 121
Stp =luận
Sxq +nhóm
Sđáy bài tập VD
- GV: Cho HS thảo
*HĐ2: Ví dụ
Hình chóp S.ABCD 4 mặt là tam giác đều bằng
nhau H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
đều ABC bán kính HC = R = 3
Biết AB = R 3
S

A

Sxq của tứ giác đều:
Sxq = 4.

Công thức: SGK/ 120
p: Nửa chu vi đáy
d: Trung đoạn hình chóp đều
* Diện tích toàn phần của hình chóp đều:

Bài 43 a/ SGK: S Xq = p. d =

20.4
.20 = 800 cm2
2

Stp = Sxq + Sđáy= 800 + 20 . 20 = 1200 cm2
2) Ví dụ:
Hình chóp S.ABCD đều nên bán kính đường tròn
ngoại tiếp tam giác đều là R 3
Nên AB = R 3 = 3 3 = 3 ( cm)
* Diện tích xung quanh hình hình chóp :
Sxq = p.d =

C
H

a.d
4a
.d = P. d
=
2
2

9 3
27
. . 3=
3 ( cm2)
2 2
4

S

I

B

D

*HĐ3: Củng cố
Chữa bài tập 40/121

C
H
A

*HĐ4: Hướng dẫn về nhà
- Làm các bài tập: 41, 42, 43 sgk

B

* Chữa bài tập 40/121
+ Trung đoạn của hình chóp đều:
SM2 = 252 - 152 = 400 → SM = 20 cm
+ Nửa chu vi đáy: 30. 4 : 2 = 60 cm
+ Diện tích xung quanh hình hình chóp đều:
60 . 20 = 1200 cm2
+ Diện tích toàn phần hình chóp đều:
1200 + 30.30 = 2100 cm2
HS ghi BTVNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×