Tải bản đầy đủ

Giáo án Hình học 8 chương 4 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8
Tiết 64-Tuần 35
DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU
Soạn:
Giảng:
A. MỤC TIÊU:
- Kiến thức : + HS nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều.
+ Biết áp dụng công thức tính toán đối với các hình cụ thể.
+ Củng cố khái niệm hình học cơ bản ở các tiết trước.
- Kỹ năng :

Luyện kĩ năng vẽ, cắt, gấp hình. Vận dụng công thức tính Sxq của hình chóp đều

- Thái độ : Góp phần rèn luyện tư duy cho HS.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
- HS: SGK, vở ghi, học và làm BTVN
- GV: Giáo án, SGK, mô hình
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
- Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS
- Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài mới của HS.


Hoạt động I
KIỂM TRA
- Thế nào là hình chóp Sđều ?

HS vẽ hình và trả lời câu hỏi.

d
A

B

- Vẽ một hình chóp tứ giác
đều, chỉI trên các
H
D

a

C


hình đó: đỉnh, cạnh bên , mặt bên, mặt đáy,
đường cao, trung đoạn của hình chóp.

Hoạt động 2
1. CÔNG THỨC TÍNH
DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP

- GV hướng dẫn HS xây dựng công thức.
S

d
A

B
I

H
D


- Yêu cầu HS phát biểu thành lời.

C

a

Diện tích của mỗi mặt tam giác là:

ad
.
2

Diện tích xung quanh của tứ giác đều là:

- Diện tích toàn phần của hình chóp tính như

Sxq = 4.

ad
2

hay Sxq =

4a
. d.
2

thế nào ?

* Diện tích xung quanh của hình chóp đều

- Yêu cầu HS làm bài 43 (a).

bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.
(D: nửa chu vi đáy; d: trung đoạn).
Stp = Sxq + Sđ.
Hoạt động 3
VÍ DỤ


- GV đưa hình 124 SGK lên bảng yêu cầu HS

Ví dụ : SGK .

đọc đề bài.
- Để tính diện tích xung quanh của hình chóp
tam giác đều này ta làm thế nào ?

P=

Sxq = pd.

9
3 AD 3R 3 3 3. 3
;P=
(cm).


2
2
2
2

Vì SBC = ABC nên trung đoạn SI bằng
đường cao AI của tam giác đều ABC.
Trong  vuông ABI có = 300.

S

 BI =

d

AB R 3
3. 3 32
2
2
2

B

AI2 = AB2 - BI2

R

A

I

H

2

9 27
 3
= 3 -   9  
4
4
 2
2

C

Sxq = p. d =

Hoạt động 4
LUYỆN TẬP
S làm bài tập 40 <121>.
- Yêu cầu HS
25cm

A

B

- Yêu cầu HS vẽ hình. Tính diện tích xung
quanh và diện tích toàn phần của hình chóp
30cm

đều S.ABCD
D

(đ/l Pytago)

C

Hoạt động 5

 AI =

9 3 3 27 3
.

2 2
4

3 3
2

(cm2).


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Nắm vững công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp đều.
- làm bài tập: 41, 42, 43 (b, c) <121 SGK>.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×