Tải bản đầy đủ

Slide về Tác giả Nguyễn Du Truyện Kiều

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với bài
thuyết trình của nhóm chúng em

Đề tài: Tác giả văn học Nguyễn Du


Truyện kiều
Phần một: tác giả
I. Cuộc đời
- Năm sinh: 1765 mất 1820
- Tên chữ: Tố Như, hiệu là Thanh Hiên
- Quê: Làng Tiên Điền huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh
- Ông sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc có nhiều đời làm quan và có truyền
thống về văn học
- Thời đại: Đầy biến động
+ Triều Lê-Trịnh suy tàn, kiêu binh nổi loạn
+ Khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra ở khắp nơi
+ Nguyễn Ánh khôi phục nhà Nguyễn

Những sự kiên chính:

- Thời ấu thơ và thanh niên: ông sống tại Thăng Long trong một gia đình quý
tộc
- Năm 1783, đỗ Tam Trường, được tập ấm chức quan nhỏ ở Thái Nguyên
- Năm 1789, nhà Lê sụp đổ, ông trải qua “ mười năm gió bụi” ở quê vợ Thái
Bình
- Năm 1796, vợ mất, trở về Nghi Xuân Hà Tĩnh trong cảnh nghèo túng
- Năm 1802, làm quan cho nhà Nguyễn. Năm 1813, ông được cử làm cháng
sứ sang Trung Quốc .
- Ngày18/09/1820, ông được cử làm tráng sứ sang Trung Quốc lần thứ hai,
nhưng chưa kịp đi thì bị bệnh mất tại Huế


II. Sự nghiệp văn học
1. Các sáng tác chính

a.

Sáng tác bằng chữ Hán
- Thanh Hiên thi tập: 78 bài
- Nam trung tạp ngâm: 40 bài
- Bắc hành tạp lục: 131 bài
Thơ chữ Hán của Nguyễn Du thể hiện tư tưởng, tình cảm, nhân cách của ông như tâm trạng buồn đau day
dứt
Trong Thanh Hiên thi tập và Nam trung tạp ngâm.

b. Sáng tác chữ nôm: Nổi tiếng là đoạn trường tân thanh.
Nguyến Du đã sáng tác nên những tác phẩm mới, những cảm hứng mới theo cách của riêng ông.


2. Một vài đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Du
a. Đặc điểm nội dung
- Nội dung quan trọng hàng đầu của thơ chữ Hán, là tình cảm chân thành, sự cảm
thông sâu sắc của tác giả đối
Với cuộc sống con người, đặc biệt là những con người nhỏ bé, bất hạnh, người phụ
nữ.
- Ý nghĩa xã hội sâu sắc của thơ ca Nguyễn Du gắn chặt với tình đời, tình đời bao
la của nhà thơ. Đặc biết là lưu


Ý đến cái nhìn sâu sắc của Nguyễn Du vì ông là người đầu tiên trong văn học
trung đại đã nêu lên một cách tập
Trung vấn đề về thân phận người phụ nữ có cả sắc đẹp và tài năng.


b. Đặc điểm nghệ thuật

Nguyễn Du là nhà thơ có học vấn uyên bác
- Thơ chữ Hán của ông ở thể thơ nào cũng có bài văn xuất xắc
- Đặc biệt là, đặc điểm nghệ thuật của nhà thơ trong các sáng tác chữ Nôm.
Nguyễn Du góp phần trau dồi ngôn ngữ văn học dân tộc, làm giàu tiếng Việt
qua việc Việt hóa nhiều yếu tố ngôn ngữ thoại nhập.


Thành viên trong nhóm :
Nguyễn Thu Hạnh: Làm và sắp xếp powerpoint
Lâm Viết Quân: Sưu tầm kiến thức
Nguyến Hữu Khánh: Sưu tầm kiến thứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×