Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu chung về văn bản tự sự

Tìm hiểu chung về văn bản tự sự
( Tiếp theo )
I/ Mục tiêu (Như tiết 7)
II/ Chuẩn bị
GV: SGV- Ngữ văn 6 nâng cao
HS: Ôn lại kiến thức đã học
III/ Tiến trình các hoạt động.
1. Kiểm tra bài cũ: ? Hãy nêu đặc điểm và ý nghĩa của văn bản tự sự?
* Giới thiệu bài.
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung kiến thức
II/ Luyện tập
- Y/c hs đọc bài tập 1
Đọc - Nghe
Bài 1
? Em hãy cho biết yêu cầu - Trả lời.
- PTTS: Kể diễn biến tư
của bài tập
tưởng của ông già mang
- Gọi hs làm bài tập

- Làm bt, trả lời. sắc thái hóm hỉnh. Kể theo
Lớp nxét, bổ sung trình tự thời gian
- Nxét, chữa bt.
- Nghe, hiểu.
- ý nghĩa: Thể hiện tư
tưởng yêu cuộc sống, dù
kiệt sức thì sống vẫn hơn.
Bài 2
- Y/c hs thảo luận
Hoạt động nhóm - Là bài thơ tự sự vì có một
- Gọi các nhóm trình bày, Đại diện trả lời, chuỗi sự việc, có nhân vật.
nhóm khác bổ sung.
nhóm khác bổ - Các sự việc chính:
sung.
+ Bé Mây và mèo con rủ
- Nhận xét, đánh giá.
- Nghe, tiếp nhận. nhau bẫy chuột.
? Em hãy kể lại câu chuyện - Kể
+ Giấc mơ của bé Mây
trên bằng miệng ?
+ Sáng ra bé Mây thấy
- Nhận xét cách kể của hs
- Tiếp nhận.
mèo con nằm trong bẫy
chuột.
- Cho hs thảo luận nhóm
- Tluận nhóm, Bài 3
trình bày bt. - Cả hai văn bản là VBTS
Nhóm khác nxét, vì đã có một chuỗi các sự
bổ sung.
việc (Vb 1: Bản tin có nội
- Nhận xét, chữa bài tập.
- Tiếp nhận.
dung kể lại một buổi triển
lãm điêu khắc; Vb2: Kể lại
diễn biến cuộc khởi nghĩa
của người Âu Lạc chống
quân Tần xâm lược)- Gọi 1 hs kể chuyện theo y/c - Kể lại truyện
của bài tập 4
Con rồng cháu
tiên.

- Vai trò của tự sự: Giới
thiệu, tường thuật, kể
chuyện lịch sử.
Bài 4. Vị vua đầu tiên của
dân tộc Việt là vua Hùng
Vương. Vua Hùng đầu tiên
do LLQ và AC sinh ra.
LLQ nồi rồng. AC nòi
Tiên Người Việt tự xưng
là con Rồng cháu Tiên.
Bài 5. Bạn Giang nên kể
vắn tắt một vài thành tích
của Minh để các bạn trong
lớp hiểu ‘ Minh là người
chăm ngoan, học giỏi, lại
thường giúp đỡ bạn bè”

- Gọi hs nêu y/c bài tập 5
- Đọc cho hs nghe 3 văn bản - TD sgk, nêu bài
? Chỉ ra trong văn bản trên tập.
đâu là văn bản trần thuật, văn
bản tường thuật, văn bản kể - TD sgk, trao
chuyện? Giải thích vì sao?
đổi, trả lời.
? Tuy có sự khác nhau đó, - Phát hiện điểm
nhưng chúng có đặc tính nào chung, trả lời.
chung?
3. Củng cố.
? Em hãy nêu các dấu hiệu để nhận diện VBTS? (Có n/vật, sviệc, chi tiết)
- Nhắc lại kt cơ bản của bài.
4. Dặn dò.
- Xem lại các bài tập đã làm, cần hoàn thiện bài tập theo yêu cầu.
- Soạn văn bản Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
-----------------@ * @-----------------Lớp
Giảng
Tiết
Sĩ số
HS vắng
6A
6BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×