Tải bản đầy đủ

Sự tích hồ gươm

Sự tích Hồ Gươm
( Truyền thuyết - Hướng dẫn đọc thêm)
I/ Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Nắm được về nhân vật và sự kiện trong truyền thuyết. Biết về kiểu truyền
thuyết địa danh.
- Nhớ được cốt lõi lịch sử trong một tác phẩm thuộc chuỗi truyền thuyết về
người anh hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
2. Kĩ năng:
- Tiếp tục rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyền thuyết.
- Bước đầu biết phân tích để thấy đựơc ý nghĩa sâu sắc của một số chi tiết
tưởng tượng trong truyện.
- Kể lại, tóm tắt được truyện.
3. Thái độ.
- Gd hs lòng yêu mến, tự hào về người anh hùng Lê Lợi. GD ý thức bảo tồn,
gìn giữ những địa danh lịch sử của đất nước.
II/ Chuẩn bị
GV: SGV- Ngữ văn 6 nâng cao, máy chiếu.
HS : Soạn bài
III/ Tiến trình các hoạt động.
1. Kiểm tra bài cũ.

? Kể lại truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh? Trong hai nhân vật Sơn Tinh và Thuỷ
Tinh, em thích nhân vật nào? Vì sao?
2. Bài mới.
- Chiếu h/a Hồ Gươm...-> GT bài.
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung kiến thức
I/ Đọc- tìm hiểu chú thích
? Em biết gì về cuộc KN Lam - Trả lời theo 1,Xuất xứ.
Sơn? Ai là người chỉ huy?
hiểu biết cá - Nằm trong chuỗi truyền
Nhân dân ta ghi nhớ h/a Lê nhân, lớp nxét, thuyết về người anh hùng
Lợi không chỉ bằng những đền bổ sung.
Lê Lợi.
thờ, tượng đài, lễ hội mà còn
cả bằng những sáng tác nghệ
thuật...
? Em cho biết bốn truyền - GT về sự - Là loại truyền thuyết địa
thuyết đã học giải thích cho việc, sv
danh.
chúng ta điều gì?
- Gv giới thiệu về sự phân loại


truyền thuyết. Giải thích nguồn - Nghe, nhớ.
gốc trực tiếp tên núi, tên sông,
nguồn gốc hình thành những
vùng đất, địa bàn dân cư nào
đó, linh thiêng hoá những địa
danh được nói tới.
-Yc hs giải thích nghĩa của các
từ: Giặc Minh, Lam Sơn, Đức Giải nghĩa từ
Long Quân, Thuận Thiên,
Hoàn Kiếm
- Hướng dẫn đọc và đọc mẫu
- Gọi 4 hs đọc, kể
- Nxét, uốn nắn...
? Văn bản chia mấy phần? Em
hãy nêu nội dung của từng
phần?


? Em hãy tóm tắt lại văn bản
dựa trên bố cục đó?
- Nxét, tóm tắt lại...

2, Từ khó.
(Sgk)

Lắng nghe
II/ Đọc – hiểu văn bản
Đọc – Nghe
1, Đọc, kể
Tiếp nhận.
- SN, trả lời,
lớp bổ sung.
2, Bố cục: 2 đoạn
+ Từ đầu ….. đất nước
- Tóm tắt.
(Long Quân cho nghĩa
quân mượn gươm thần để
- Nghe.
đánh giặc)
+ Còn lại (Long Quân đòi
gươm thần)

3,Phân tích
? Vì sao L/Quân cho nghĩa TD sgk, suy a, Nội dung
quân mượn gươm thần?
nghĩ, trả lời, - Cuộc khởi nghĩa được tổ
? Việc L/Q cho nghĩa quân lớp nxét, bổ tiên, thần tiên ủng hộ, giúp
mượn gươm có ý nghĩa gì?
sung.
đỡ.
? Lê Lợi nhận gươm thần ntn?
+ Lê Thận thấy lưỡi gươm ở
đâu? Sự xuất hiện của gươm
thần trong lưới cá của Lê Thận
có gì đáng chú ý?
+ Khi Lê Lợi đến nhà Lê Thận
có hiện tượng gì xảy ra? Hiện
tượng ấy có ý nghĩa gì?
+ Lê Lợi tìm thấy vỏ gươm ở
đâu ?
+ Các bộ phận của gươm rời

Gươm thần chủ
động tìm đến
Lê Thận 3 lần
(con số kì lạ,
linh thiêng)
- Trả lời.
- Ý nghĩa : Sự - Truyện ca ngợi tính chất


nhau nhưng khi khớp vào thì
có hiện tượng gì ? Chi tiết này
có ý nghĩa gì và gợi cho em
liên tưởng tới câu nói của ai ?
- Nxét, giảng thêm...
? Em hãy đọc lời của Lê Thận
nói với Lê Lợi và cho biết ý
nghĩa của chi tiết này?
? Trên thanh gươm có khắc
những chữ nào ? Hai chữ ấy
thể hiện điều gì?
- Gươm chọn người, chờ người
mà dâng và người đã nhận
gươm, nhận trách nhiệm đánh
giặc cứu nước.
 đề cao, suy tôn
- Yc hs đọc phần đọc thêm
+ Việc nhận gươm ở hai truyện
có gì giống và khác nhau?
? Hãy chỉ ra sức mạnh của
gươm thần đối với nghĩa quân?
Cuộc kn mang sức mạnh của
chính nghĩa được sự ủng hộ
của thần thiêng và với tinh
thần yêu nước tất sẽ giành
thắng lợi.
? Long Quân đòi gươm trong
hoàn cảnh nào?
- Yc hs quan sát tranh
+ Em hãy thuật lại cảnh trả
gươm.
+ Việc trả gươm có ý nghĩa gì?
( tư tưởng yêu hoà bình)
Tên hồ và ánh sáng le lói của
thanh gươm thể hiện điều gì?
Hồ sẽ lưu giữ thanh gươm và
chiến công của nghĩa quân
Lam Sơn, sẽ thường xuyên
nhắc nhở nhân dân nhớ ơn
người xưa và cảnh giác trước

đồng lòng nhất nhân dân, toàn dân và
trí của nhân chính nghĩa của cuộc khởi
dân ta Gợi nghĩa Lam Sơn.
nhớ lời dặn của
LLQ với AC.
- TD sgk, trả
lời.
- Gươm có hai
chữ
Thuận - Đề cao, suy tôn Lê Lợi và
nhà Lê
Thiên.
- Nghe, hiểu.

- TD sgk, đọc.
- Trao đổi, trả
lời.
- TD sgk, trả
lời.
- TD sgk, trả
lời.
- Qsát tranh.
- Thuật lại.
- SN, trả lời,
lớp bổ sung.
- Nghe, hiểu.


kẻ thù xâm lược.
- Hồ Thuỷ - Giải thích tên gọi Hồ
? Từ sau sự việc LL trả gươm Quân,
Lục Gươm
trên hồ Tả Vọng, hồ đã thay Thuỷ...
đổi tên là gì?
? Lê lợi nhận gươm ở Thanh
Hoá nhưng lại trả gươm ở
Thăng Long. Nếu LL trả
gươm ở Thanh Hoá thì ý - SN, trao đổi,
nghĩa của truyền thuyết sẽ trả lời.
khác đi ntn?
Việc trả gươm ở hồ tả Vọng
của kinh thành TL mới thể hiện
hết được tư tưởng yêu hoà bình
và tinh thần cảnh giác của nd.
? Em hãy chỉ ra cốt lõi lịch sử - Suy nghĩ, trả
trong truyền thuyết?
lời
? Em hãy tìm các chi tiết tưởng
tượng trong truyện.
- Em hãy cho biết truyền
thuyết nào của nước ta cũng
có hình ảnh Rùa Vàng. Theo
em h/a Rùa vàng trong truyền
2, Nghệ thuật
thuyết tượng trưng cho điều
Sử dụng nhiều chi tiết
gì?
tưởng tượng có ý nghĩa.
3. Củng cố.
? Em hãy nhắc lại đn truyền thuyết và kể tên những truyền thuyết đã học?
? Truyện có ý nghĩa gì?
? Truyện Sự tích Hồ Gươm được xd dựa trên cốt lõi lịch sử có thật nào?
4. Dặn dò.
- Học bài trong vở ghi và Sgk, tóm tắt lại truyện.
- Đọc trước bài: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự.
-----------------@ * @-----------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×