Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG PHÁP BIẾN đổi đơn GIẢN BIỂU THỨC CHỨA căn THỨC bậc HAI

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

 Với A ≥ 0 và B ≥ 0 thì

A2B  A B

+ Với A < 0 và B ≥ 0 thì

2
 Với A ≥ 0 và B ≥ 0 thì A B  A B

 Với A.B ≥ 0 và B  0 thì
 Với A ≥ 0 và A �B thì

2
+ Với A < 0 và B ≥ 0 thì A B   A B

A

A
AB


B
B
C

2

A �B+ Với B > 0 thì

C( A mB)
A  B2
C

 Với A ≥ 0, B ≥ 0 và A  B thì

A2B   A B

A� BC( A m B )
A B

BA B
BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×