Tải bản đầy đủ

Đề cương môn Đánh giá tác động môi trường

1. Quy trình chung ĐTM
ĐTM
DỰ ÁN
B1. Lược duyệt
Ý tưởng
B2. ĐTM sơ bộ
Giai đoạn Tiền khả thi
B3. ĐTM chi tiết và đầy đủ
Giai đoạn Khả thi
B4. Tham vấn cộng đồng
B5. Thẩm định
Giai đoạn xây dựng
B6. Quản lý và giảm sát
Vận hành
B1. Lược duyệt
- Dự án có phải lập ĐTM hay không?
TH1: Có, chuyển sang bước 2
TH2: Không ( Lập CKBVMT, Miễn ĐTM, dự án k dk thực hiện)
- Chịu trách nhiệm lược duyệt là cơ quan quản lý môi trường cấp phù hợp
B2. ĐTM sơ bộ
- Xác định những tác động môi trường quan trọng nhất của dự án

- Đề xuất những biện pháp giảm thiểu, phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi, tương ứng với
tác động môi trường do dự án gây ra
B3. ĐTM chi tiết và đầy đủ
- Lập đề cương báo cáo ĐTM
- Báo cáo ĐTM
B4. Tham vấn ý kiến cộng đồng
- Lấy ý kiến của cộng đồng cho báo cáo ĐTM
B5. Thẩm định
- Báo cáo ĐTM có được phê duyệt hay không
B6. Hậu thẩm: quản lý và giám sát
- Dự án có thực hiện cam kết trong báo cáo ĐTM của chủ dự án
2. Cấu trúc của báo cáo ĐTM
Gồm 6 chương và 5 mục
- Mục 1: mục lục
- Mục 2: mở đầu
- Chương 1: Mô tả tóm tắt dự án
- Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội
- Chương 3: Đánh giá tác động môi trường
- Chương 4: Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
- Chương 5; Chương trình quản lý và giám sát môi trường
- Chương 6: Tham vấn ý kiến cộng đồng
- Mục 3: kết luận, kiến nghị và cam kết
- Mục 4: Phụ lục
- Mục 5: Tài liệu tham khảo

1


2. Đánh giá các tác động đến thành phần môi trường nước mặt của một dự án cụthể?
Dự án Thủy điện Thu Cúc xây dưng trên sông Bứa thuộc địa phân xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn
tỉnh Phú Thọ. Với mục đích khai thác nguồn thủy năng thiên nhiên phát triển KT-XH. Là dự án
có tác động mạnh đến MT sinh thái trong đó có MT nước các hoạt động chính trong quá trình
chuẩn bị, vận hành và thi công có phát sinh 1 lượng lớn chất thải và phi chất thải có tác động trực
tiếp mạnh mẽ đến MT nước mặt. Gây ra 1 loạt các Tác động làm thay đổi cảnh quan môi trường,
hệ thống thủy vực, ô nhiễm nguồn nước, hình thành hệ sinh thái mới.... Chính vì vậy cần phải
Đánh giá các tác động đến thành phần môi trường nước mặt của dự án thủy điện Thu Cúc và tìm
ra biện pháp giảm thiểu, khắc phục các tác động đến MT.
Tác động MT
Liên quan chất thải
Ko lq chất thải


- Bụi: Phát sinh từ - Độ rung: nổ mìn,
vận chuyển đất đá, nổ xe vận chuyển
mìn gây ô nhiễm MT - Sạt lở: bốc xúc đất
nc
đá gây yếu nền đất
- CTR: phát sinh từ thay đổi MT gây ÔN
rơi vãi từ vận chuyển nc
đất đá, sinh hoạt công - Giảm diện tích
nhân, gây ô nhiễm rừng: chặt phá rừng
- Giải phóng MT nc
lấy chỗ giải phóng
mặt bằng
- CTNH: dầu nhớt từ mặt bằng đất không
Chuẩn
- Vận chuyển rò rỉ xe, máy móc gây thể giữ nước
bị
phế liệu
ô nhiễm MT nc
- Nước thải: nước
thải sinh hoạt công
nhân
gây ô nhiễm MT nc
- Khí thải: CO, CO2,
NOx từ xe vận
chuyển máy móc gặp
mưa làm ô nhiễm nc
mưa
Thi
- Vận chuyển - Khí thải: Bụi, CO2, - Thay đổi dòng chảy
công nguyên vật
NOx, CO, SO2 gặp nước: ngăn dòng đắp
liệu
mưa làm ô nhiễm nc đập tích nước thành
- Ngăn dòng, mưa, ô nhiễm nc mặt hồ chứa thay đổi
đắp đập
- Nc thải: ô nhiễm nc dòng chảy tự nhiên
- Nổ mìn
mặt
vốn có
- Làm
- CTR;vật liệu rơi vãi - Xói mòn sạt lở: gây
đường vào
vận chuyển nguyên đục nước
công trình và vật liệu gây ô nhiễm
dọn lòng hồ
MT nc
- Đào móng - CTNH:xăng, dầu dò
Giai
đoạn

Hoạt động

2

Giải Pháp
- Rào chắn phun nước
khử bụi.
- sử dụng bạt che
chắn trên xe vận
chuyển đất đá
- thu gom CTNH
- thu gom xử lý nước
thải
- bảo trì bảo dưỡng
máy móc giảm tiếng
ồn, độ rung, khí thải
xe máy móc.
- Đưa ra các mức đền
bù, khắc phục ô
nhiễm phù hợp

- Rào chắn phun nước
khử bụi.
- sử dụng bạt che
chắn trên xe vận
chuyển vật liệu
- thu gom CTNH
- Có chế độ điều tiết
xe phù hợp
- Hạn chế phá rừng,
áp dụng biện pháp
chống thấm nén đập


Vận
hành

công trình
- Lán trại, ăn
ở của công
nhân
- Xây dựng
nhà máy
- Lắp đặt các
thiết bị
- Tập trung
công nhân
vận hành
- Ngập sinh
khối khu vực
lòng hồ
- Tích nước
vào hồ.
- Vận hành
và điều tiết
dòng chảy

rỉ xe, máy móc gây ô
nhiễm MT nc
- Rác thải sinh hoạt
công nhân viên xả
bừa bãi gây ô nhiễm
nguồn nc
- Phát sinh nước thải,
rác thải từ sinh hoạt
công nhân viên vận
hành gây nguy hại
MT nc
- Phát sinh dầu mỡ
thải từ rò rỉ máy
móc...

- Thu dọn sau khi nổ
mìn, thu gom rác thải.
tránh gây ô nhiễm
nước

- Tăng mật độ dân
cư, gây áp lực nguồn
tài nguyên nc
- Thay đổi chế độ
thủy văn:
- Ngập sinh khối
khu vực lòng hồ
- Hình thành hệ sinh
thái mới: HST thủy
sinh hồ chứa.
- Thay đổi điều kiện
vi khí hậu vùng xung
quanh hồ.
- Thay đổi địa hình
khu vực hồ chứa:
tăng diện tích đất
mặt nước.
- Tăng mực nước
ngầm khu vực xung
quanh hồ.
- Quá trình xả nước
và xả lũ

- Thu gom rác vào hệ
thống vệ sinh của nhà
máy.
- Việc điều tiết dòng
chảy tuân thủ đúng
quy trình vận hành hồ
chứa
- Bố trí thu gom khi
bảo dưỡng các thiết
bị và đổ vào nơi quy
định trong nhà máy
để xử lý.
- Điều phối xả lũ, bồi
thường nếu thiệt hại
xảy ra.

3. Đánh giá tác động đến môi trường không khí của 1 dự án cụ thể?
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại núi
Bầu Quanh, Thị Trấn Kiện Khê và xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Các
hoạt động khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng, nổ mìn, bốc xếp, vận chuyển….Dự án cách
thành phố Phủ Lý 6km, khoảng cách từ khu dự đến khu dân cư , các hộ kinh doanh cũng tương
đối gần cụ thể là :
Đối với khu dân cư :
- Cách về phía Đông Bắc của dự án khoảng 1,5km là dân cư thôn Tân Lập, thị trấn Kiện
Khê.
3


Đối với các doanh nghiệp và đối tượng khác: Khu vực mỏ dự án cách các mỏ xung quanh
trong khu vực gần dự án về các phía như sau:
- Phía Bắc giáp công ty Cp Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý;
- Phía Nam giáp núi đá và công ty CP Minh Nghĩa.
- Cách khoảng 50m về phía Bắc là ranh giới mỏ Công ty CP Sơn Hải.
- Cách khoảng 900m về phía Đông Bắc là nhà máy XM Kiện Khê.
- Cách khoảng 400m về phía Đông Bắc mỏ đá của công ty CP Licogi 12.
Đặc biệt cách ranh giới dự án khoảng 50m về phía Tây có ngôi đền Bầu Con của nhân dân
thị trấn Kiện Khê. Vì vậy các hoạt động trên của dự án nếu không có những biện pháp hữu hiệu và
kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường không khí, cũng như sức khỏe của con người xung
quanh và nhất là tín ngưỡng của nhân dân thị trấn Kiện Khê
Giai
đoạn

Hoạt
động
-Xây
Chuẩn dựng các
bị dự hạng mục
án
công trình
phụ trợ
Xây - San gạt
dựng tạo bãi
cơ bản bốc xúc
- Xây
dựng
tuyến
đường di
chuyển
thiết bị,
bạt ngọn
- Xây
dựng các
công trình
phụ trợ bổ
xung

Tác động MT
Liên quan chất thải
Ko lq chất thải
-Tiếng ồn: Phát sinh
Bụi: phát sinh trong do hoạt động của các
quá trình vận chuyển phương tiện trở vật
các nguyên vật liệu
liệu
- Bụi: Do quá trình
khoan nổ mìn phá đá,
xây
dựng
tuyến
đường di chuyển thiết
bị, phương tiện vận
chuyển vật liệu và
thiết bị xây dựng;
- Khí thải: Do các

- Ô nhiễm về tiếng
ồn, độ rung: Từ các
xe vận chuyển, khoan
nổ mìn và phương
tiện thi công trên
công trường, tiếng ồn
của động cơ và các

phương tiện vận tải, thiết bị báo động an
máy móc thi công do toàn
đốt cháy nhiên liệu
(xăng, dầu) với các
chất ô nhiễm chỉ thị
như SO2, CO, NO2.

4

Giải Pháp
- Tưới nước thường
xuyên
-Trang bị đầy đủ các
dụng cụ bảo hộ cho công
nhân
- Đối với máy móc thiết
bị có độ ồn cao cần lắp
các thiết bị giảm âm
- Đưa ra lịch trình thi
công hợp lý, giảm mật
độ các loại phương tiện
thi công trong cùng một
thời điểm.
- Sử dụng các loại xe vận
tải có động cơ đốt trong
có hiệu suất cao, tải
lượng khí thải nhỏ, độ ồn
thấp. Thường xuyên bảo
dưỡng máy móc thiết bị
thi công
- Các ô tô chuyên chở
nguyên vật liệu phải thực
hiện đúng các quy định
giao thông chung: Có bạt
che phủ,không chở quá


tải, không làm rơi vãi đất
đá, nguyên vật liệu để
hạn chế tối đa sự phát
thải bụi ra môi trường.
-Tưới
nước
thường
xuyên cho các tuyến
đường vận tải chính của
dự án.
Hoạt
động
khai
thác
mỏ

Trong quá
trình dự
án đi vào
hoạt động
thì công
việc chính
cho khai
thác và
chế biến
đá gồm:
-Khoan,
nạp và nổ
mìn;
- Gạt ủi,
bốc xúc
đá lên xe
để vận
chuyển về
trạm
nghiền
sàng;
- Hoạt
động của
hệ thống
trạm
nghiền
sàng;
- Vận
chuyển
trong khu
vực mỏ
và ngoài
khu mỏ
của các
phương

- Khí độc hại, bụi
muội phát sinh do đốt
cháy nhiên liệu của
các phương tiện vận
tải và máy móc, thiết
bị thi công;
- Bụi đất đá do
hoạt động khoan - nổ
mìn, bốc xúc;
- Quá trình chế
biến khoáng sản:
nghiền, sàng đá vôi;
bốc xúc sản phẩm lên
ô tô đi tiêu thụ;

Tiếng ồn: Khoan lỗ mìn: tiếng
ồn phát sinh và tác
động thường xuyên
đặc biệt là trong khu
vực moong khai thác;
- Nổ mìn định kỳ:
cường độ âm thanh
phát sinh do nổ mìn
lớn nhưng xảy ra tức
thời (khoảng 0,25s);
- Tiếng ồn của động
cơ và các thiết bị báo
động an toàn, tiếng
còi báo xe lùi từ các
hoạt động của các
thiết bị hạng nặng
được sử dụng để
khoan, đào và vận
chuyển đất đá thải từ
moong lộ thiên đến
bãi chứa đá nguyên
khai.
- Tiếng ồn từ các
công việc khoan, đào
và thải đất đá trong
các hoạt động khai
5

Trồng dải cây xanh xung
quanh khu vực trạm
nghiền sàng để hạn chế
bụi phát sinh ra môi
trường bên ngoài
-Lắp đặt hệ thống phun
nước dạng sương mù khu
vực nghiền sàng.
-Có các phương thức
phòng chống cháy nổ
-Kiểm tra, bảo dưỡng
máy móc thiết bị đinh kỳ


tiện vận
tải;

thác đá;
Độ rung:
-Độ rung phát sinh
chủ yếu do quá trình
khoan, đào, xúc ủi và
vận chuyển đất đá,
quá trình nổ mìn thời
gian gây rung ngắn

4. Đánh giá các tác động đến thành phần môi trường sinh học của một dự án cụ thể?
Dự án Thủy điện Thu Cúc xây dưng trên sông Bứa thuộc địa phân xã Thu Cúc, huyện Tân
Sơn tỉnh Phú Thọ. Với mục đích khai thác nguồn thủy năng thiên nhiên phát triển KT-XH. Là dự
án có tác động mạnh đến MT sinh thái nhất là MT Sinh học các hoạt động chính trong quá trình
chuẩn bị, vận hành và thi công có phát sinh 1 lượng lớn chất thải và phi chất thải có tác động trực
tiếp mạnh mẽ đến MT sinh học. Gây ra 1 loạt các Tác động làm thay đổi cảnh quan môi trường,
hệ sinh thái, ô nhiễm nguồn nước tức ăn, hình thành hệ sinh thái mới phá bỏ nơi cư trú sinh vật....
Chính vì vậy cần phải Đánh giá các tác động đến thành phần môi trường sinh học của dự án thủy
điện Thu Cúc và tìm ra biện pháp giảm thiểu, khắc phục các tác động đến MT.
Giai
Hoạt động
đoạn
Chuẩn - Giải phóng
bị
mặt bằng
- Vận chuyển
phế liệu

Tác động MT
Liên quan chất thải
Ko lq chất thải
- Bụi: Phát sinh từ vận - Độ rung: nổ mìn,
chuyển đất đá, nổ mìn xe vận chuyển, tác
gây ô nhiễm không khí động đến sinh sống
ảnh hưởng hô hấp động động vật
thực vật
- Sạt lở: bốc xúc đất
- CTR: phát sinh từ rơi đá gây yếu nền đất
vãi từ vận chuyển đất thay đổi MT gây ÔN
đá, sinh hoạt công nc, đục nước nguy
nhân, ảnh hưởng đến hại MT sống sinh
MT sống sinh vật
vật thủy sinh.
- CTNH: dầu nhớt từ rò - Giảm diện tích
rỉ xe, máy móc gây ô rừng: chặt phá rừng
nhiễm MT ảnh hưởng lấy chỗ giải phóng
HST
mặt bằng mất nơi cư
- Nước thải: nước thải trú, nguồn thức ăn
sinh hoạt công nhân
sinh vật.
gây ô nhiễm MT nc
6

Giải Pháp
- Rào chắn phun
nước khử bụi.
- sử dụng bạt che
chắn trên xe vận
chuyển đất đá
- thu gom CTNH
- thu gom xử lý
nước thải
- bảo trì bảo dưỡng
máy móc giảm tiếng
ồn, độ rung, khí thải
xe máy móc.
- trồng rừng phục
hồi hoàn nguyên MT


Thi
công

Vận
hành

- Vận chuyển
nguyên vật
liệu
- Ngăn dòng,
đắp đập
- Nổ mìn
- Làm đường
vào công
trình và dọn
lòng hồ
- Đào móng
công trình
- Lán trại, ăn
ở của công
nhân
- Xây dựng
nhà máy
- Lắp đặt các
thiết bị

- Tập trung
công nhân
vận hành
- Ngập sinh
khối khu vực
lòng hồ
- Tích nước
vào hồ.
- Vận hành
và điều tiết
dòng chảy

ảnh hươnge HST nước
mặt, nguy hại cho sinh
vật trong nước
- Khí thải: CO, CO2,
NOx từ xe vận chuyển
máy móc gặp mưa làm
ô nhiễm nc , ảnh hưởng
hô hấp động thực vật
- Bụi: Phát sinh từ vận
chuyển đất đá, nổ mìn
gây ô nhiễm không khí
ảnh hưởng hô hấp động
thực vật
- CTR: phát sinh từ rơi
vãi từ vận chuyển đất
đá, sinh hoạt công
nhân, ảnh hưởng đến
MT sống sinh vật
- CTNH: dầu nhớt từ rò
rỉ xe, máy móc gây ô
nhiễm MT ảnh hưởng
HST
- Nước thải: nước thải
sinh hoạt công nhân
gây ô nhiễm MT nc
ảnh hươnge HST nước
mặt, nguy hại cho sinh
vật trong nước
- Khí thải: CO, CO2,
NOx từ xe vận chuyển
máy móc gặp mưa làm
ô nhiễm nc , ảnh hưởng
hô hấp động thực vật
- Phát sinh nước thải,
rác thải từ sinh hoạt
công nhân viên vận
hành gây nguy hại MT
và HST
- Phát sinh dầu mỡ thải
từ rò rỉ máy móc...

7

- Độ rung, tiếng ồn:
nổ mìn, xe vận
chuyển, ảnh hưởng
đời sống sinh vật.
- Sạt lở: bốc xúc đất
đá gây yếu nền đất
thay đổi MT và HST
- Thay đổi dòng
chảy nước: ngăn
dòng đắp đập tích
nước thành hồ chứa
thay đổi dòng chảy
tự nhiên vốn có,
biến đổi HST, từ
sông sang hồ chứa
- Xói mòn sạt lở:
gây đục nước, ảnh
hưởng SV thủy sinh

- Rào chắn phun
nước khử bụi.
- sử dụng bạt che
chắn trên xe vận
chuyển vật liệu
- thu gom CTNH
- Có chế độ điều tiết
xe phù hợp
- Hạn chế phá rừng,
áp dụng biện pháp
chống thấm nén đập
- Thu dọn sau khi nổ
mìn, thu gom rác
thải. tránh gây ô
nhiễm nước

- Tăng mật độ dân
cư, gây áp lực nguồn
tài nguyên và HST
- Thay đổi chế độ
thủy văn:
- Ngập sinh khối
khu vực lòng hồ
- Hình thành hệ sinh
thái mới: HST thủy
sinh hồ chứa.
- Thay đổi điều kiện

- Thu gom rác vào
hệ thống vệ sinh của
nhà máy.
- Việc điều tiết dòng
chảy tuân thủ đúng
quy trình vận hành
hồ chứa
- Bố trí thu gom khi
bảo dưỡng các thiết
bị và đổ vào nơi quy
định trong nhà máy


vi khí hậu vùng
xung quanh hồ.
- Thay đổi địa hình
khu vực hồ chứa:
tăng diện tích đất
mặt nước, giảm diện
tích rừng, giảm nơi
cư trú SV trên cạn
- Quá trình xả nước
và xả lũ, ảnh hưởng
đời sống SV

để xử lý.
- Điều phối xả lũ,
bồi thường nếu thiệt
hại xảy ra.

Câu 4: Đánh giá tác động đến môi trường xã hội của 1 dự án của thể
Dự án Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có chiều dài 50 km đi qua địa phận các tỉnh Hà Tây,
Hà Nam và Nam Định là nơi dân cư đông đúc, đồng thời cũng là nơi tập trung các hoạt động kinh
tế, dịch vụ, giao thông bộ cũng như giao thông thuỷ.
Mục đích của dự án khi đi vào hoạt động:
Tăng cường năng lực vận tải hành lang phía Nam của tam giác phát triển kinh tế phía Nam
đồng bằng Bắc Bộ nhằm giải tỏa ách tắc giao thông phía Nam thủ đô Hà Nội.
Kéo dài đường cao tốc từ Bắc Giang qua Bắc Ninh – Hà Nội – Cầu Giẽ tới Ninh Bình và
chuẩn bị đi tiếp tới Thanh Hóa và Vinh
Giảm tắc nghẽn giao thông, tăng cường năng lực vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại

Bên cạnh những tác động tích cực về mặt KT-XH dự án cũng có những tác động tiêu cực đến môi
trường xã hội trong cả giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành:
Giai
Hoạt
đoạn
động
Chuẩn -Giải
bị
phóng
mặt bằng
-Di dân,
tá định cư

Tác động MT
Liên quan chất thải
Ko lq chất thải
-Khí thải, bụi gây ảnh Tác động đến chiếm
hưởng đến cuộc sông dụng đất thổ cư, di
của người dân , nhất dời tái định cư:
là những hộ không  Phá vỡ tập quán
nằm trong phần giải
cư trú của nhân
tỏa
dân bản địa
 Phá vỡ cảnh vật
mà nhân dân địa
phương tạo dựng
 Thay đổi điều
kiện sinh hoạt của
cộng đồng dân cư
8

Giải Pháp
-Cải tiến phương tiện,
hay thế các bộ phận cũ
của phương tiện
-Cải tiến thiết bị, máy
móc
-Tiến hành thu gom tại
nguồn, khuyến khích tái
chế sử dụng CTR
-Quản lý chặt chẽ thị
trường bất động sản
-Quản lý sử dụng đất và
kiểm soát nguồn nước


hai bên đường
 Thay đổi điều
kiện giao lưu giữa
các cộng đồng
Tác động đến cơ sở
hạ tầng công cộng:
 Phá vỡ quy hoạch
sử dụng đất của
địa phương, chia
cắt địa hình làng,
xã.
 Tuyến đường sẽ là
ranh giới chia cắt
các cụm dân cư
thôn xóm hai bên
đường.
Tác động và phá vỡ
hệ thống thủy lợi:
 Cụ thể ngăn chặn
dòng chảy kênh
mương và các ao
hồ lớn, tháo dỡ
các trạm bơm tưới
tiêu nước.
 - Tuyến đường
cao tốc sẽ trở
thành một ranh
giới cứng ngăn
cản sự giao lưu
giữa trường học,
trạm xá với các
cụm dân cư ..vv
nếu không có biện
pháp phòng tránh.
Tác động tới sự biến
động giá cả đất đai
 Một vấn đề nữa là
giá cả đền bù đất
đai, nhà cửa,...
của các tỉnh,
thành phố là khác
 nhau. Dẫn tới sự
không hai lòng
với người dân bị
9

thải
-Đền bù thỏa đáng, xây
dựng khu TĐC đảm bảo
cuộc sống vật chất và
tinh thần, hỗ trợ đào tạo
nghề mới
-Tôn trọng phong tục tập
quán, tôn giáo…


Thi
công

Vận
hành

-Vận
chuyển
vật liệu
-Tập kết
vật liệu
xây dựng
-Đắp đất
cán nền
-Phá dỡ
công trình
-Đào
móng

-Hoạt
động của
các
phương
tiện giao
thông
-Hoạt
động duy
tu bảo
dưỡng

-Khí thải, nước thải,
chất thải rắn, chất
thải nguy hại….ảnh
hưởng đến sức khỏe
người dân ( y tế), mất
mỹ quan
-Nước mưa chảy tràn,
ảnh hưởng đến nguồn
nước mặt, nước ngầm
của những hộ dần gần
khu vực dự án
-ảnh hưởng đến chế
độ dòng chảy

Khói thải từ các
phương tiện giao
thông vận tải

tác động, dẫn tới
nảy sinh nhiều
 khúc mắc cho
người dân, dẫn tới
tình trạng giải
phóng mặt bằng
bị
chậm
trể,
không kịp tiến độ
Tiếng ồn và độ rung
của các phương tiện
vận chuyển và các
thiết bị, máy móc
trong quá trình thi
công gây ảnh hưởng
đến cuộc sống đến
các trường học, cuộc
sống của người dân 2
bên đường

-Gia tăng dân số và
mật độ giao thông.
-Tiếng ồn từ các
phương tiện giao
thông và động cơ của
các máy móc.

10

-Che trên các thùng xe
chứa vật liệu. Tu dưỡng
máy móc cho động cơ
-Hạn chế hoạt động vào
giờ cao điểm, cản chở
GT của người dân

Giảm tốc độ và k bóp còi
khi xe chạy qua các nơi
có tính nhạy cảm với
tiếng ồn và chấn động
-Trồng các dải cây xanh
hai bên đường
-Làm vệ sinh mặt đường
và tưới nước đường GT
-KT kỹ các giải pháp
thiết kế đảm bảo an toàn
ở mọi địa hình, đoạn
đường dễ xảy ra tai nạn
-Tổ chức phân luồng GT
và có dải ngăn cách các
luồng.


11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×