Tải bản đầy đủ

VẬT LIỆU COMPOSITE HAND LAY UP

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Khoa Công Nghệ Hóa Học

Tiểu luận môn: VẬT LIỆU COMPOSITE
Đề tài

Hand Layup

03/28/18


DANH SÁCH NHÓM 1
1.Nguyễn Thị Hồng Minh
2.Lê Thị Kim Thao
3.Lê Thị Diễm Hương
4.Phạm Hồng Triệu
5.Phạm Chánh Tín
6.Đặng Xuân Khánh
03/28/1803/28/18


03/28/18


03/28/18


03/28/18


Hand Lay-up ???

03/28/18

03/28/18


03/28/18


03/28/18


03/28/18


03/28/18


Gelcoat
Nhựa

03/28/18


Thiết bị và dụng cụ

KhuônThiết bị
trộn và
chuẩn bị

03/28/18


Quy trình công nghệ

Đóng rắn
03/28/18


Thuận lợi và hạn chế của pp Hand lay - up


Quy trình
chế tạo khuôn


Lỗi, nguyên nhân
và cách khắc phục

03/28/18

Lỗi: Hiện tượng giộp hoặc vỡ đến lớp
đắp


TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Tính chất
Sợi mat
Tỉ trọng (g/cm3)
1.4 – 1.8
Độ bền kéo (psi)
16.000
Độ bền uốn (psi)
24.000
Độ bền nén (psi)
12.000
Modun đàn hồi uốn (psi) 1.000.000
Độ cứng Barcol
40 – 50

Sợi dạng vải dệt
1.6 – 2.0
40.000
60.000
45.000
3.000.000
40 - 50
03/28/18


Các sản phẩm composite làm
bằng pp Hand lay - up

Ca nô có vỏ bằng composite


Bể chứa hóa chất


03/28/18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×