Tải bản đầy đủ

BÀI 17 một số GIUN đốt l HOA

PHOØNG GD & ÑT SÔNG LÔ
TRÖÔØNG THCS NHAÏO SÔN

Giáo viên : LÊ QUÝ DŨNG


Tiết 17–Bài 17:
MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/Một số giun đốt thường gặp
II/ Vai trò:


Tiết 17–Bài 17:
MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/ Một số giun đốt thường gặp :TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP

Rươi
Giun
Đỉa đỏ

Sống thành búi ở cống
rãnh, đầu cắm xuống
bùn.Thân phân đốt,
luốn
uốn
sóng
để

Sống

sinh
ngoài.Có
Sống ở môi trường
hấp.
giác lợ.Cơ
bám và
nhiều
nước
thể
phân
ruột
đểbên
hútcó
vàtơ
chứa
đốt
vàtịtchi
máutriển.Đầu
hút từ vật
phát
cóchủ,
mắt,


bơi kiểu
sóng
.
khứu
giác lượn
và xúc
giác.


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP

Sa sùng ( giun biển )
Sống chui rúc ở các vùng bờ
ven biển .Là món ăn ngon ở
Bông
thùavà( giun
nhiều địa
phương
Vắt được
) y học.
sử dụng nhiềuđen
trong
Có cấu
tạokhông
giống như
Thân
nhẵn,

đỉa.Vắt
trên láở
các
phầnsống
phụ.Sống
câycát,
,đấtbùn.
ẩm trong
những
đáy
Là món
ăn
khu rừng
nhiệt đới
.Hút
được
ưa chuộng
ở một
máu
vật
số
nơingười,động
như Hải Phòng,
Quảng Ninh.


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
Hoàn thành bảng :
Môi trường sống

Lối sống

Giun đất
Sa sùng
Rươi
Đỉa
Vắt
Giun đỏ
Bông thùa
Cụm từ gợi ý Đất ẩm, nước ngọt, nước
mặn, nước lợ, cành cây

Tự do, chui rúc, định
cư, kí sinh…


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

Giun đất

Đỉa

Sa sùng

Vắt

Rươi

Giun đỏ

Bông thùa


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
Hoàn thành bảng :
Môi trường sống

Lối sống

Giun đất
Sa sùng
Rươi
Đỉa
Vắt
Giun đỏ
Bông thùa
Cụm từ gợi ý Đất ẩm, nước ngọt,
nước mặn, nước lợ,
cành cây

Tự do, chui rúc,
định cư, kí sinh…


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
Hoàn thành bảng
Môi trường sống

Lối sống

Giun đất

Đất ẩm

Tự do, chui rúc

Sa sùng

Nước mặn

Tự do, chui rúc

Nước lợ

Tự do

Đỉa

Nước ngọt,mặn, lợ

Kí sinh ngoài

Vắt

Đất, lá cây

Kí sinh ngoài

Nước ngọt ( cống rãnh )

Định cư

Đáy cát, bùn

Tự do

Rươi

Giun đỏ
Bông thùa

Cụm từ gợi ý Đất ẩm, nước ngọt,
nước mặn, nước lợ, lá
cây, đáy cát bùn…

Tự do, chui rúc,
định cư, kí sinh
ngoài …


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP

- Giun đốt có nhiều loài như :
Vắt, rươi, đỉa, giun đỏ, sá sùng…
- Sống ở các môi trường : Đất ẩm, nước, lá cây…
-II/
Lối
sống : tự do, định cư hay chui rúc , kí sinh …
VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
Hoàn thành bảng : vai trò của Ngành Giun đốt
STT

Ý nghĩa thực tiễn

1

Làm thức ăn cho người

2

Làm thức ăn cho động
vật khác

3

Làm cho đất màu mỡ, xốp,
thoáng

4

Làm thức ăn cho cá

5

Có hại cho động vật và người

Đại diện giun đốt


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

Darwin nhà khoa học nổi tiếng đã
nói :
“ Trước khi con người phát minh ra
lưỡi cày , giun đất đã cày đất và mãi
mãi sẽ cày đất “


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

Nơi nào có sự hiện diện của giun đất thì ở
đó mùa màng tươi tốt.


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

Món chả Rươi

Rươi
Món nem rươi

Nước mắm rươi


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

Sa sùng chiên giòn

Sa sùng chế biến bằng cách
phơi khô.


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

• Sa sùng thường được sử dụng cả lúc còn tươi (nấu canh, xáo) hay
khô (rang) đều rất ngon
• Chế biến bằng cách phơi khô. Đây là loài hải sản có giá trị kinh tế
rất cao, nhưng do đánh bắt quá mức nên số lượng đã giảm đáng kể.


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

Giun quế là loại giun ăn các loại phân do gia súc thải ra (phân trâu,bò,dê,thỏ,
gà..).
Giun quế có giá trị trong chăn nuôi, là nguồn thức ăn quan trọng cho các loài
gia cầm như lợn, gà, vịt và một số loài khác như cá, ba ba, ếch, lươn, tắc kè...
Ngoài ra giun có vai trò làm tơi xốp đất, giữ độ ẩm. Phân giun là loài phân hữu
cơ rất tốt, tăng cường dinh dưỡng cho đất.


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

Vắt có thể dùng làm thuốc, điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh nhiễm trùng như
uốn ván, viêm màng não, các chứng bệnh nghẽn mạch máu, ngăn chặn sự hình
thành di căn của các khối u trong các chứng bệnh ung thư.
Kinh nghiệm dân gian:
Khi vào rừng hay lội suối để an toàn thì chúng ta nên mang theo một ít muối túm
trong bọc vải chấm vào vết vắt cắn nhằm cầm máu và đuổi vắt, bên cạnh đó có
thể dùng thuốc lào sát vào chân/giầy (không cần đeo tất).


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT


Đỉa có thể sống dưới nước chảy chậm
hoặc trên cạn, nhưng trên cạn phải là nơi ẩm
vì da khô thì đỉa chết.
Vài bệnh có thể chữa bằng đỉa:
+Viêm khớp xương
+Thấp khớp
+Chứng giãn tĩnh mạch
+Chứng nghẽn tắc mạch
+Lọc máu, tái sinh máu mới khi bị nhiễm độc máu.


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
Những con đỉa được giữ trong một
chiếc tô đất trước khi được sử dụng.

Một nhà  trị liệu đang cầm
những con đỉa để chuẩn bị
đặt lên cơ thể bệnh nhân


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
Đỉa được đặt lên chân của một
bệnh nhân để trị liệu. 

Một con đỉa đang “chữa trị”
cho 1 bệnh nhân , người bị mất
một phần thị lực.  


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

Một cậu bé khoe cánh
tay của mình trong khi
được điều trị. 


Đỉa được sử dụng nhiều
trong y học là nhờ trong
nước bọt của đỉa có chất
hirudin chống đông máu,
làm giãn nở mạch máu …
và nhiều chất khác. Có
thể sử dụng ngăn nhồi
máu cơ tim ,phục hồi tuần
hoàn; tăng tốc độ lan rộng
của thuốc tiêm và thuốc
gây tê; tái tạo hình hàm
mặt,ngực ,vú cho phẫu
thuật thẩm mỹ; chữa bệnh
về da, khớp, xoang…


TIẾT 17:MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC.ĐẶC ĐIỂM
CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I/MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
Hoàn thành bảng : vai trò của Ngành Giun đốt
STT

Ý nghĩa thực tiễn

Đại diện giun đốt

1

Làm thức ăn cho người

rươi, sa sùng

2

Làm thức ăn cho động
vật khác

giun đất, giun đỏ,
giun ít tơ nước ngọt…

3

Làm cho đất màu mỡ, xốp,
thoáng

4

Làm thức ăn cho cá

5

Có hại cho động vật và người

các loài giun đất…
rươi, giun ít tơ nước
ngọt, sá sùng, giun đỏ
các loài đỉa, vắt…


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×