Tải bản đầy đủ

SANG KIEN KINH NGHIEM CHAY NGAN

Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

Đề tài : Phơng pháp giảng dạy môn chạy cự ly
ngắn

Phần thứ nhất: đặt vấn đề
I - Lý do chọn đề tài:
1- Cơ sở lý luận:
Mục tiêu của hệ thống giáo dục quốc dân nớc ta là hớng tới sự
phát triển toàn diện cả về: đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm
mỹ và lao động. Hoạt động giáo dục thể chất (giờ học thể dục)
trong nhà trờng phổ thông là nhân tố quan trọng ảnh hởng tới
các hoạt động giáo dục khác. Mục tiêu môn học thể dục bậc
THCS hớng tới là: rèn luyện, giữ gìn bảo vệ và nâng cao sức
khoẻ- thể chất cho học sinh.
Điền kinh là môn thể thao bao gồm các nội dung : đi bộ,
chạy nhảy và phối hợp. Chạy ngắn là một môn điển hình phát
triển tốc độ, thuộc loại hoạt động có chu kì và có cờng độ cực

lớn của điền kinh. Chạy ngắn có tác dụng tốt đến việc tăng cờng các chức năng hoạt động của các cơ quan nội tạng trong cơ
thể và hệ thống thần kinh, nâng cao khả năng làm việc căng
thẳng trong điều kiện thiếu ôxi, nhanh chóng huy động tiềm
lực của cơ thể bồi dỡng, nâng cao kết quả tốt nhất trong thời
gian ngắn.
Thông qua tập luyện môn chạy ngắn rèn luyện tinh thần
dũng cảm ngoan cờng, không ngại khó khăn, có ý trí vơn lên,
quyết chiến, quyết thắng, nhanh nhẹn, sáng tạo và nhận thức
nhanh trong học tập cho học sinh. Chạy ngắn là biện pháp
chính để phát triển sức nhanh đồng thời là cơ sở để nâng
cao tố chất khác nh sức bền ( chạy bền), sức bật (nhảy caonhảy xa)...Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị cho
học sinh tham gia học tập và lao động sản xuất, là biện pháp
tích cực để bảo vệ và tăng cờng sức khoẻ nâng cao khả năng
vận động cho học sinh.
2- Cơ sở thực tiễn:
Môn chạy ngắn đơn giản, cần ít thiết bị dụng cụ để tiến
hành và mở rộng phạm vi tập luyện. Chạy ngắn là nội dung đợc
học sinh a thích nhất là các em ở lứa tuổi học sinh THCS. Nó
GV:Lê Quý Dũng

1

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, giới tính học sinh
THCS nhất là ở lớp 6, lớp 7. Chạy cự ly ngắn là nội dung chính
của chơng trình dạy học nội khoá bộ môn Thể dục bậc THCS.
Nó củng cố và nâng cao sức khoẻ phát triển cơ thể cân đối
tạo điều kiện để học tập tốt các môn văn hoá khác. Kết quả
khảo sát trên học sinh trờng THCS Nhạo Sơn cha mạnh dạn, tích
cực khi tập luyện chạy cự ly ngắn.
Từ cơ sở trên, tôi thấy phải nghiên cứu tìm giải pháp nâng
cao nhận thức và tính tự giác của học sinh với nội dung chạy
ngắn để đạt hiệu quả cao trong mỗi giờ dạy của mình.


II - Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của đề tài:
1- mục đích, yêu cầu:

Nhằm củng cố đúc kết kinh nghiệm giảng dạy về môn
chạy ngắn nói riêng và chơng trình môn thể dục nói chung.
Từng bớc dần nâng cao kết quả trong giảng dạy bộ môn và
huấn luyện TDTT. Đồng thời giúp học sinh nâng cao sức khoẻ
hoàn thiện khả năng vận động và yêu thích môn học hơn.
Ngoài ra còn góp phần nâng cao chất lợng cuộc sống vật chất
và tinh thần.
2- nhiệm vụ:

Tìm hiểu thực trạng học tập bộ môn TD nói chung và nội
dung chạy cự ly ngắn nói riêng ở học sinh 2 lớp 9A,7B Trờng
THCS Nhạo Sơn.
Đề ra những phơng pháp giảng dạy phù hợp với từng nội
dung bài tập và từng đối tợng cụ thể để nâng cao hứng thú
tập luyện của học sinh. Đồng thời trao đổi với đồng nghiệp
cùng bộ môn để học tập kinh nghiệm.
Tổng kết, đánh giá các phơng án tác động đến đối tợng để đi đến những kết luận có tính khả thi cao. Từ đó
tổng hợp thành bài học kinh nghiệm của bản thân.
III -đối tợng, phạm vi, thời gian, Phơng pháp nghiên
cứu đề tài:
1- Đối tợng nghiên cứu:

GV:Lê Quý Dũng

2

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

Hứng thú luyện tập nội dung chạy cự ly ngắn ở học sinh 2 lớp
9A(24 em),7B(22 em) .
2- phạm vi nghiên cứu :

Học sinh Trờng THCS Nhạo Sơn
3- thời gian nghiên cứu:

Năm học 2010- 2011. Từ đầu đến kết thúc học kỳ II năm
học 2010 2011
4- phơng pháp nghiên cứu:

4.1: Điều tra học sinh:
Tôi nêu ra câu hỏi: Hứng thú của em với nội dung chạy cự ly
ngắn nh thế nào? cho 24 học sinh lớp 9A và 22 học sinh lớp 7B.
Đồng thời kiểm tra thành tích của những em này trớc khi vào
học kỳ I năm học 2010- 2011 và đối chiếu với kết quả năm học
2009- 2010.
4.2: Dựa vào kinh nghiệm giảng dạy thực tế của bản thân:
Tôi tập trung đầu t vào việc soạn giáo án thực nghiệm các
giờ dạy và lên lớp đúng với giáo án đã chuẩn bị. Từ đó tự đánh
giá hoạt động giảng dạy của mình.
4.3: Nghiên cứu tài liệu môn học:
Tôi tìm đọc các cuốn sách : Giáo viên TD lớp 6,7,8,9.
Sách tâm sinh lý lứa tuổi THCS
Giáo trình thể dục cho sinh viên
s phạm.
Giáo trình điền kinh.
Kỷ lục các môn điền kinh
4.4: Dự giờ và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp:
Tôi chủ động liên hệ với đồng nghiệp bộ môn để dự các
tiết dạy liên quan đến nội dung chạy cự ly ngắn. Sau đó cùng
trao đổi rút kinh nghiệm cởi mở, trung thực, thẳng thắn để
hoàn thiện phơng pháp giảng dạy bộ môn.
GV:Lê Quý Dũng

3

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

Phần thứ II : Nội dung của đề tài :
1- thực trạng của đối tợng nghiên cứu:

Nh chúng ta đã biết, môn thể dục là môn học có nét đặc
thù riêng. Nó khác các môn văn hoá khác ở chỗ là giảng dạy
ngoài trời, học sinh tiếp xúc trực tiếp với điều kiện ngoại cảnh
nh :nắng, ma, gió, ánh sáng, không khí...Trong các nội dung của
môn thể dục chạy ngắn có vai trò quan trọng, liên quan đến
các nội dung khác. Trờng THCS Nhạo Sơn còn hạn chế về sân
bãi phục vụ cho hoạt động giảng dạy và luyện tập TDTT. Năm
học 2009- 2010 một số lớp cha có giáo viên TD chuyên giảng dạy
dẫn tới chất lợng giờ học bộ môn cha cao.
Kết quả kiểm tra nội dung chạy cự ly ngắn đầu học kỳ I
năm học 2010- 2011:
+ Lớp 9A: Loại giỏi 8 em(33,3%)
Loại khá 12 em(50%)
Loại trung bình 4 em(16,7%)
+ Lớp 7B: Loại giỏi 10 em(45,5%)
Loại khá 8 em(36,4%)
Loại trung bình 4 em(18,1%)
Bên cạnh đó, nhiều học sinh còn cha mạnh dạn, dứt khoát khi
trả lời câu hỏi và khi vào kiểm tra thực hiện động tác.
2- Giải pháp thực hiện:

Khi giảng dạy môn chạy cự ly ngắn. Ta cần phân định mức
lợng vận động cho phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, giới tính. Đối
với các khối lớp khác nhau thì phơng pháp giảng dạy khác nhau.
Yêu cầu về kiến thức, kỹ thuật và thành tích cũng khác
nhau:ví dụ ở cự ly 60m.
Khối lớp 7: Cho các em làm quen với kỹ thuật xuất phát thấp
nhng cha yêu cầu cao.trọng tâm là kỹ thuật chạy lao và chạy
giữa quãng, đòi hỏi ở mức độ cao hơn so với khối lớp 6. ở khối
lớp này ta cho các em tập nhiều các động tác bổ trợ không
ngừng nâng cao thành tích .
GV:Lê Quý Dũng

4

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

Khối lớp 9: Nắm vững, hoàn chỉnh, thực hiện thành thục
các giai đoạn kỹ thuật nâng cao thành tích và thi đấu.
Để dạy tốt môn chạy ngắn chúng ta cần giảng dạy cho các
em thấy rõ đợc nhiệm vụ của môn học cũng nh yêu cầu đối với
các em.
Về kiến thức: Giảng cho các em hiểu đợc ý nghĩa, tác dụng
của chạy cự ly ngắn, nắm đợc kỹ thuật cơ bản về thực hành,
thực hiện đúng kỹ thuật và then chốt của môn học .
Về thói quen: Bớc đầu có thói quen ham thích luyện tập
thể dục, có tác phong nhanh nhẹn khẩn trơng, ý thức tổ chức
kỷ luật và trật tự.
Về thành tích:Từng bớc hoàn thiện và nâng cao, đáp ứng
mục tiêu và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể qua các lứa tuổi nh:Khối 7 đạt 8 giây.
Khối 9 đạt 6 giây.
Muốn giảng dạy có kết quả ta cần cho học sinh nắm đợc
các yêu cầu trên ,biết vận dụng và phối kết hợp giữa phản ứng
nhanh, sức nhanh tối đa, sức nhanh mạnh và sức nhanh bền, áp
dụng vào trong tập luyện, thi đấu cũng nh kiểm tra.Trớc tiên ta
giảng dạy kĩ thuật chạy giữa quãng bởi đây là giai đoạn quan
trọng nhất của chạy ngắn, tiếp theo là kỹ thuật xuất phát và
chạy lao, cuối cùng là kỹ thuật về đích. Đối với những bài học
mới giáo viên cần hớng dẫn làm mẫu nhiều, qua mỗi giai đoạn kỹ
thuật ta cần củng cố và sửa sai cho học sinh.Từ đó học sinh mới
nắm vững và khắc sâu kỹ thuật động tác:
2.1- Phơng pháp giảng dạy kỹ thuật chạy giữa quãng:
Để thực hiện kỹ thuật chạy giữa quãng đợc chuẩn xác giáo
viên cho học sinh tập các bài tập sau:
- Chạy tốc độ trung bình làm quen với động tác ở cự ly 20m
đến 40m .
- Chạy tăng tốc :từ 15m đến 20m
- Chạy nhanh :từ 20m đến 30m

GV:Lê Quý Dũng

5

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

- Tập các động tác bổ trợ:chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi,
chạy đạp sau, tại chỗ tập kỹ thuật đánh tay(trớc- sau)
- Các động tác phát triển cơ chân, cơ đùi, cơ bụng và tính
linh hoạt của cơ thể thông qua môn học.
Số lần từng động tác căn cứ vào tình hình cụ thể của học
sinh mà bố trí cho phù hợp với lớp học và bài tập. Tập các động
tác phải đạt các yêu cầu sau:
- Đạp sau nhanh mạnh góc độ nhỏ.
- Đánh lăng cao kéo theo đợc hông cùng phía.
- Động tác thả lỏng thoải mái, chân và tay phối hợp nhịp
nhàng. Ngoài ra ta có thể tổ chức các trò chơi nh : Chạy
đuổi hoặc Chạy tốc độ cao. Đặc biệt rèn luyện sức nhanh
bền.
2.2- Phơng pháp giảng dậy kĩ thuật xuất phát và chạy
lao :
Khối lớp 7 tôi tập trung giới thiệu về kĩ thuật xuất phát thấp
thông qua tranh ảnh và giáo viên làm mẫu để các em dễ ghi
nhớ và tập luyện. Ta có thể cho các em tập làm quen nhng cha
yêu cầu cao, chủ yếu cho các em xuất phát cao kết hợp với chạy
lao, tập các bài tập rèn luyện phản xạ nhanh. Đối với học sinh lớp
9 đòi hỏi tính chính xác cao cũng nh hoàn thiện về kỹ thuật
xuất phát thấp. ở giai đoạn này cần chú trọng rèn luyện khả
năng phản xạ nhanh.
Trớc tiên các em phải nắm đợc cách đo và đóng bàn đạp.
Sau đó cho tập các động tác riêng lẻ: Vào chỗ Sẵn sàng
Chạy. Tập không lệnh rồi đến có lệnh số lợng 3-4 HS/ một
nhóm chạy với cự li 15- 20m. Tuỳ số lợng học sinh lớp dạy mà bố
trí nhóm dạy và tuỳ điều kiện sân bãi mà phân chạy cho phù
hợp với cự li 15- 20 m bấm thời gian một số động tác bổ trợ
nâng cao tấc độ.
Yêu cầu t thế động tác: Vào chỗvà Chạy chính xác, đạp
sau tích cực, thẳng chân, góc độ nhỏ, góc độ đổ ngời về trớc lớn, thẳng lên từ từ với góc từ 10- 15 độ phản ứng nhanh
đúng hiệu lệnh, không bị dừng ở bớc thứ nhất.
GV:Lê Quý Dũng

6

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

Khi luyện tập kĩ thuật này ta có thể cho các em chơi các trò
chơi và các động tác bổ trợ để phát triển sức mạnh ở chân và
phản xạ nhanh. Ví dụ: trò chơi lò cò tiếp sức ,Cớp cờ...
2.3- Phơng pháp giảng dạy và kĩ thuật về đích và
hoàn chỉnh:
Trong nội dung này giáo viên sử dụng các bài tập:
- Tập chạm dây đích: Đứng tại chỗ làm động tác ỡn ngực, dớn
ngời, dùng ngực hoặc vai chạm dây đích,
- Đi hoặc chạy chậm làm động tác chạm dây đích.
- Chạy nhanh 15- 20m làm động tác chạm dây đích
- Từng nhóm 3- 5 em chạy 15- 20 m về đích thực hiện kĩ
thuật đánh đích.
- Tập kĩ thuật hoàn chỉnh từ xuất phát đến về đích với cự li
60 m, tiếp đó chạy hoàn thiện kĩ thuật có tính thời gian.
- Chạy về đích đối với nam và nữ học sinh có hình thức
khuyến khích học sinh cho các em hứng thú hơn trong tập
luyện.
- Với hình thức tập luyện trên giáo viên có thể tiến hành phơng pháp cá nhân, theo tổ nhóm có căng dây hoặc không
căng dây, có phát lệnh hoặc không phát lệnh. Động tác chạm
dây đích kịp thời cụ thể, đúng kĩ thuật; không quá sớm- quá
muộn hoặc nhảy lên để chạm dây đích.
2.4- Yêu cầu kiểm tra:
Tôi đề ra yêu cầu kiểm tra cả kĩ thuật và thành tích :
*Yêu cầu về kĩ thuật :
Qua mỗi buổi tập, bài tập kỹ thuật giáo viên cần kiểm
tra để sửa chữa động tác sai và khắc sâu kiến thức cũng nh
kỹ thuật cho các em.
- Xuất phát : T thế Vào chỗ Sẵn sàng chính xác phản
ứng nhanh, có sức nhanh, mạnh, động tác liên tục, không dừng
lại ở bớc thứ nhất.

GV:Lê Quý Dũng

7

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

- Chạy lao: Ngời không thẳng lên quá sớm và đạp sau tích
cực.
- Chạy giữa quãng: Đạp sau tích cực, chân thẳng góc độ
nhỏ.
- Đánh lăng: Đùi kéo theo đợc phần hông cùng phía, tay đánh
nhịp nhàng, động tác t thế thoải mái không gò bó, trọng tâm
lên xuống ít.
- Chạy về đích: T thế bình thờng không bị cải biến, giữ
vững tốc độ, chạm dây đích kịp thời, không nhảy lên cao.
Đối với khối 7 yêu cầu thực hiện ở mức độ tơng đối chính
xác cha yêu cầu cao. Khối lớp 9 thực hiện đợc thành thạo và tính
chính xác ở mức độ cao hơn trong các giai đoạn kỹ thuật.
*Yêu cầu về thành tích: Theo lứa tuổi, giới tính, cũng
nh tình trạng sức khoẻ và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
Nói tóm lại: Giảng dạy và huấn luyện tốt môn chạy cự ly
ngắn chúng ta cần chú ý nâng cao t tởng, tính khoa học trong
giảng dạy, không ngừng đổi mới phơng pháp dạy học. Đây là
vấn đề quan trọng, có ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng đào
tạo của nhà trờng đồng thời đây là vấn đề còn yếu hiện nay.
Ta cần chú trọng trau rồi kiến thức cho học sinh, thay đổi
phơng pháp giảng dạy thật khoa học, phù hợp với đặc điểm
tâm lý học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trờng cũng nh
địa phơng, khi giảng dạy phải tập trung giải quyết khâu cơ
bản đảm bảo tính chính xác, tránh nóng vội theo thành tích
dẫn đến định hình sai, khó sửa chữa, thực hiện đầy đủ các
phần khởi động và hồi tĩnh vì cờng độ, khối lợng vận động
của môn chạy ngắn rất lớn, đòi hỏi có khả năng huy động sức
nhanh và sức mạnh ở mức tối đa trong thời gian ngắn nhất.
Chú ý đảm bảo an toàn để phòng chống chấn thơng trong
giảng dạy và tập luyện môn này.
3- KếT Quả CủA Đề TàI :

Qua một năm nghiên cứu áp dụng đề tài này, tôi nhận thấy
các em đã hiểu đợc vai trò, tác dụng của việc học tập môn thể
dục nói chung và môn chạy ngắn nói riêng. Các em đã biết tự
tập luyện, nâng cao thành tích, hầu nh các em đều ham
GV:Lê Quý Dũng

8

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

thích học môn này. Qua đây, tôi hứng thú hơn trong công tác
chuyên môn, giảng dạy chơng trình chính khoá cũng nh huấn
luyện tham gia thi các giải đạt kết quả. Năm học trớc tôi nhận
thấy, các em khi tập luyện còn cha nhiệt tình, sợ tập thể dục,
kết quả giảng dạy bộ môn còn cha cao, học sinh tham gia các
giải mới chỉ dừng lại ở cấp huyện, cha có cấp tỉnh. Các em cha
thực sự hiểu đợc vai trò, tác dụng của việc học tập môn thể
dục nói chung và môn chạy cự ly ngắn nói riêng. Giờ học còn gò
bó, nặng nề. Nhng với lòng say mê nghề nghiệp, tôi thờng
xuyên tham gia dự giờ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn,
không ngừng học tập, nhất là trong kỳ thi giáo viên giỏi. Trong
quá trình giảng dạy, tôi đã thay đổi phơng pháp dạy sao cho
phù hợp với đặc điểm lứa tuổi ở các khối lớp. Vì vậy tôi nghiên
cứu và xây dựng đề tài này. Một số kết quả đạt đợc nh sau :
Một là, nâng cao hứng thú và chất lợng tiếp thu các bài tậpđộng tác ở học sinh. Do đó, học sinh đạt kết quả khá- giỏi cao
và không còn học sinh yếu- kém môn thể dục. Qua giảng dạy,
tôi khắc phục đợc tình trạng không đồng đều giữa các em
đáp ứng yêu cầu của chơng trình thể dục mới. Kết quả thu đợc
sau khi kiểm tra kết thúc nội dung thu đợc:
+ Lớp 9A: Loại giỏi 10 em(41,7%)
Loại khá 10 em(41,7%)
Loại trung bình 4 em(16,6%)
+ Lớp 7B: Loại giỏi 12 em(54,5%)
Loại khá 6 em(27,3%)
Loại trung bình 4 em(18,2%)
Hai là, hoạt động tập luyện của các em diễn ra chủ động
tích cực, mạnh dạn hơn. Qua tập luyện, tôi đã phát hiện và
động viên các em tham gia thi thể thao các cấp đạt kết quả
cao. Năm 2009- 2010 xếp thứ 4/17 trờng toàn huyện. Năm học
2010- 2011, thành tích của trờng đạt đợc:
* Cấp huyện đạt: 1 giải nhất môn nhảy cao
1 giải nhất chạy 60m nữ
1 giải nhì và 1 giải ba môn đá cầu
GV:Lê Quý Dũng

9

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

1 giải ba môn đá cầu nữ
Ba là, Quỹ thời gian giáo viên hoạt động giảm dần và tăng
dần hoạt động tập luyện của trò. Lúc này ngời giáo viên với vai
trò hớng dẫn động tác, quan sát tập luyện và củng cố động tác
cho học sinh.
4- Bài học kinh nghiệm:

Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy các môn chạy nói
chung cũng nh môn chạy cự ly ngắn nói riêng đợc các em cho
rằng dễ học nên trong lớp ít chú ý nghe phân tích kỹ thuật
động tác chỉ muốn chạy ngay và mở hết sức để chạy thể hiện
mình.
Nếu ta phân tích qua loa, hớng dẫn làm mẫu không cụ
thể, không có phơng pháp gây hứng thú thu hút học sinh thì
chất lợng giờ dạy sẽ hạn chế. Các em sẽ không nhận thấy tác dụng
của môn học mà chỉ thấy mệt mỏi và chán nản.
Muốn khắc phục tình trạng chung của học sinh khi học
môn này cần phải thay đổi ngay phơng pháp giảng dạy. Cụ
thể tổ chức trò chơi Cớp cờ hay lò cò tiếp sức... sau đó
cho các em vào học bài mới.
Phải giảng giải phân tích cho học sinh thấy đợc mục đích
ý nghĩa của việc chạy ngắn với hoạt động học tập và rèn luyện
sức khoẻ.
Phải khởi động chu đáo trớc khi bớc vào giờ học và thả
lỏng- hồi tĩnh tích cực chống mệt mỏi sau khi tập luyện.
Tăng cờng tổ chức thi đấu khi các em đã nắm vững hoàn
chỉnh kỹ thuật. Thi thành tích giữa cá nhân, nhóm với nhau và
có hình thức khen thởng để khuyến khích động viên các em.
Từ đó giúp các em hứng thú hơn trong học tập môn thể dục nói
riêng và các môn văn hóa nói chung.
5- Triển vọng của đề tài:

Qua quá trình nghiên cứu và thể nghiệm thực tế của
đề tài, tôi thấy rằng có thể áp dụng giảng dạy rộng hơn
GV:Lê Quý Dũng

10

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

cho các lớp khối khác góp phần nâng cao chất lợng giảng
dạy bộ môn TD ở trờng THCS. Điều này cũng đợc đồng
nghiệp cùng trờng đồng tình hởng ứng. Vì lẽ đó, tôi mong
muốn mô hình tổ chức giờ học của mình đợc đồng
nghiệp trong và ngoài trờng THCS Nhạo Sơn tham khảo và
vận dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giảng
dạy thực tế môn học thể dục trong nhà trờng THCS.

Phần thứ III: kết luận

Dựa trên kết quả nghiên cứu của mình, tôi cho rằng
muốn giảng tốt nội dung chạy cự ly ngắn trong một giờ
học cùng 1-2 nội dung khác, cần chú ý tới các yếu tố :
Thứ nhất là, giáo viên phải có năng lực chuyên môn TD
vững vàng, biết vận dụng phối hợp các phơng pháp, phơng
tiện dạy học và điều kiện sân bãi phù hợp với các bài tập
động tác cụ thể.
Thứ hai là, ngời giáo viên phải thờng xuyên nghiên cứu
và tổ chức các trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu từng
bài và đặc điểm sức khỏe giới tính của từng học sinh và
nhóm học sinh. Đồng thời cập nhật kịp thời thành tích các
môn thể thao trong nớc và thế giới.
Thứ ba là, ngời giáo viên phải kết hợp linh hoạt giữa
đánh giá kiểm tra của thầy với tự đánh giá của trò. Qua đó
uốn nắn, động viên, nhắc nhở sửa chữa cho phù hợp và
hiệu quả với từng cá nhân học sinh.
Thứ t là, cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện nội dung
chạy ngắn cần đợc đầu t để dần hoàn chỉnh. Điều này là
GV:Lê Quý Dũng

11

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

cơ sở hình thành cảm giác động tác đúng và đánh giá
đúng thành tích của học sinh. Đây cũng là kiến nghị với
cấp trên để tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy chạy ngắn
nói riêng và bộ môn TD nói chung trong nhà trờng THCS
Nhạo Sơn.
Nhìn chung hiệu quả của công tác giáo dục thể chất
trong nhà trờng THCS hiện nay đòi hỏi nhiều yếu tố. Vì
thế mỗi ngời giáo viên trong từng giờ học phải trăn trở suy
nghĩ tìm ra cách tổ chức hoạt động thích ứng giúp học
sinh tiếp cận và lĩnh hội các bài tập, động tác nhanh và
hiệu quả. Chơng trình dạy học TD mới mỗi giờ học có từ 23 nội dung tập luyện. Muốn học sinh tiếp thu đầy đủ, ngời
giáo viên phải có lòng yêu nghề, yêu trẻ và dành thời gian
luyện tập tìm ra những phơng pháp truyền thụ phù hợp.
Làm thế nào để học sinh tích cực, chủ động luyện tập
phần chính là do vai trò của ngời giáo viên.
Xác định nghiên cứu vấn đề này tôi muốn xây dựng
mô hình tổ chức hoạt động tập luyện có hiệu quả nội
dung: chạy ngắn trong giờ học TD có từ 2-3 nội dung ở trờng THCS. Tùy từng giờ dạy và các tình huống nảy sinh cụ
thể, ngời giáo viên cần vận dụng linh hoạt khéo léo để
nâng cao nhận thức và hứng thú tập luyện cho học sinh.
Nh vậy, ngời thầy đă hình thành cơ sở để trò tiếp thu và
có cảm giác về động tác- bài tập.
Những ý kiến trên đây mới chỉ ở mức độ nghiên cứu
của cá nhân nên còn cần đợc rất nhiều góp ý bổ sung để
hoàn chỉnh hơn. Tôi rất mong đợc sự quan tâm đóng góp
xây dựng ý kiến nhiệt thành tâm huyết của các bậc thầy
và các bạn bè đồng nghiệp cho đề tài này. Nh vậy đề tài
sẽ hoàn chỉnh và dần hữu ích đóng góp cho công tác
GV:Lê Quý Dũng

12

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

giảng dạy môn học TD ở bậc THCS

hiện nay. Từ đó góp

phần nâng cao chất lợng giảng dạy môn thể dục nói riêng và
chất lợng giáo dục nói chung. Qua đó hoàn thành mục tiêu xây
dựng con ngời Việt nam phát triển toàn diện :đức- trí- thểmỹ- lao, góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân
lực và bồi dỡng nhân tài, khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ
quốc, giúp cơ thể phát triển cân đối, nâng cao khả năng
nhận thức, rèn luyện đức tính khiêm tốn, tự tin, trung thực và
yêu cuộc sống./.

Xin chân thành cảm ơn !
Nhạo Sơn, ngày .... tháng.... năm
2011.
Ngời viết

Lê Quý Dũng

GV:Lê Quý Dũng

13

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

nHÂN XéT
CủA HộI ĐồNG KHOA HọC GIáO DụC:
Nhận xét,đánh giá của Hội đồng khoa học trờng
THCS Nhạo Sơn :

Xếp loại :

Ngày ...tháng....năm 2011
Chủ tịch HĐKH

trờng

Nhận xét,đánh giá của Hội đồng khoa học
Phòng giáo dục-đào tạo Huyện Sông Lô:

GV:Lê Quý Dũng

14

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

xếp loại :

Ngày....tháng.....năm 2011
Chủ tịch HĐKH

Phần phụ lục
Tên tiêu đề

Trang

Phần I : đặt vấn đề

1
1

I.lý do chọn đề tài

1- Cơ sở lý luận:

1

2- Cơ sở thực tiễn:
II - Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của đề tài:
1- mục đích, yêu cầu:

1
2
2

2- nhiệm vụ:
III -đối tợng, phạm vi, thời gian, Phơng pháp nghiên cứu
đề tài:

1- Đối tợng nghiên cứu:

2
2
2

2- phạm vi nghiên cứu :

2
2

3- thời gian nghiên cứu:
4- phơng pháp nghiên cứu:
Phần II : Nội dung của đề tài :

2

1- thực trạng của đối tợng nghiên cứu:

3

2- Giải pháp thực hiện:

3

2.1- Phơng pháp giảng dạy kỹ thuật chạy giữa quãng:
2.2- Phơng pháp giảng dậy kĩ thuật xuất phát và
chạy lao :
2.3- Phơng pháp giảng dạy và kĩ thuật về đích và
hoàn chỉnh:
2.4- Yêu cầu kiểm tra:

4
5
5
6
6
7

GV:Lê Quý Dũng

15

Trờng THCS Nhạo Sơn


Sáng kiến kinh nghiệm
2011

Năm hoc 2010-

3- KếT Quả CủA Đề TàI :

8
9

4- Bài học kinh nghiệm:
5.Triển vọng của đề tài:

Phần III: kết luận

9,10

Tài liệu tham khảo
1. Sách giáo khoa thể dục 6,7,8,9,
2. Sách giáo viên thể dục 6,7,8,9
3. Tài liệu luật điền kinh
4. Sách tâm lí lứa tuổi THCS
GV:Lê Quý Dũng

16

Trờng THCS Nhạo Sơn


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
N¨m hoc 20102011
5. Gi¸o tr×nh thÓ dôc cho sinh viªn s
ph¹m
6. KØ lôc c¸c m«n ®iÒn kinh

GV:Lª Quý Dòng

17

Trêng THCS Nh¹o S¬nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×