Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6

Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Ngày dạy:..............
Tiết 1
Lý thuyết:
LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA VIỆC TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO
BIÊN CHẾ TỔ TẬP LUYỆN, CHỌN CÁN SỰ.
I/ MỤC TIÊU:
- Trang bị cho học sinh nắm bắt được các kiến thức cơ bản về TDTT.
- Biết được tác dụng của việc tập luyện TDTT đến xương, cơ, khớp, hệ máu, tuần
hoàn...
- Giáo dục các phẩm chất ý trí, kỷ luật và tinh thần học tập cho HS.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Các lớp học.
- Phương tiện: Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo liên quan đến phòng tránh
chấn thương trong hoạt động TDTT
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung

A/ Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Lớp 6A:….. 6B :……..
- Phổ biến nội dung buổi học.

Đ.Lượng
T.G K.L

phương pháp tổ chức

6-8p
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số và phổ
biến nội dung buổi học.

B/ Phần cơ bản:

3032p
Bài mới:
1. Lợi ích của việc tập luyện
TDTT:
- Giáo dục hình thành nhân cách
cho học sinh:
+ Cái quí giá nhất của mỗi con
người là sức khoẻ, có sức khoẻ tốt
sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát
triển được tốt.

- GV phân tích, giảng giải học sinh
nghe và ghi chép, thảo luận các câu
hỏi và tình huống GV đưa ra trong
buổi học.

+ Khi than gia các hoạt động
TDTT đòi hỏi học sinh phải có tính
kỉ luật cao, tinh thần và trách

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017


Ở nhà em thường tập luyện những
môn thể thao nào?

1

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

nhiệm trước tập thể, tác phong
nhanh nhẹn và hoạt bát, sự cố gắng
... chính là tác dụng góp phần giáo
dục đạo đức và hình thành nhân
cách học sinh.
+ Tập luyện TDTT thường xuyên
có kế hoạch giúp cho các em có
một nếp sống
lành mạnh, vui tươi, học tập và làm
việc khoa học.
+ Tập luyện TDTT có tác dụng
phòng chống, chữa bệnh và phát
triển các tố chất thể lực của con
người như sức nhanh.
2. Biên chế tổ tập luyện và chọn
cán sự:
+ Mỗi lớp chia làm 3 tổ tập luyện.

- GV chỉ định lớp trưởng làm cán sự
lớp, phân tổ tập luyện.

+ Mỗi tổ có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó
để chỉ đạo tổ tập luyện khi GV ra
bài tập cho các tổ.
+ Mỗi lớp cử 01 cán bộ văn thể và
lớp trưởng quản lí các tổ trong tập
luyện và cho lớp khởi động lúc đầu
giờ.
C.Phần kết thúc:
5-7P
*. Nhận xét:
- ý thức hiệu quả giờ học.
- GV nhắc lại ý chính và yêu cầu
vào tập luyện hàng ngày
*. Hướng dẫn tập ở nhà:
-Tìm hiểu các môn thể thao ?

- GV chỉ đạo và nhắc nhở.

--------------------------—–——–------------------------Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

2

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Ngày dạy:..............
Tiết 2
Lý thuyết:
LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA THỂ DỤC THỂ THAO
MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ MÔN.
I/ MỤC TIÊU:
- Trang bị cho học sinh nắm bắt được các kiến thức cơ bản về TDTT.
- Biết được tác dụng của việc tập luyện TDTT đến xương, cơ, khớp, hệ máu, tuần
hoàn...
- Giáo dục các phẩm chất ý trí, kỷ luật và tinh thần học tập cho HS.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Các lớp học.
- Phương tiện: Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo liên quan đến phòng tránh
chấn thương trong hoạt động TDTT.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1. Tổ chức lớp:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Lớp 6A:….. 6B :……..
- Phổ biến nội dung buổi học.

B/ Phần cơ bản:
Bài mới:
1. Lợi ích của việc tập luyện
TDTT:
2. Biên chế tổ tập luyện và chọn
cán sự:
3. Tác dụng của việc tập luyện
TDTT.
- Tập luyện TDTT thường xuyên
liên tục, khoa học làm cho cơ thể
phát triển, thể hiện ở sức mạnh, sức
bền, độ đàn hồi và độ linh hoạt của
cơ tăng lên.
- Làm cho xương , cơ, khớp tiếp

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

Đ.Lượng
T.G K.L

phương pháp tổ chức

6-8p
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số và phổ
biến nội dung buổi học.

3032p
3L

- GV phân tích, giảng giải học sinh
nghe và ghi chép, thảo luận các câu
hỏi và tình huống GV đưa ra trong
buổi học.
ở nhà em thường tập luyện những
môn thể thao nào?

3

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng
thu máu được tốt hơn, các tế bào
xương phát triển nhanh và trẻ lâu,
xương dày lên, cứng và dai hơn.
- TL TDTT làm cho tim khoẻ lên,
sự vận chuyển máu của hệ mạch đI
nuôI cơ thể và thải các chất cặn bã
ra ngoài được thực hiện nhanh hơn,
nhờ vậy khí huyết được lưu thông,
người tập ăn ngon, ngủ tốt, học tốt,
có nghĩa là sức khoẻ được tăng lên.
- Nhờ tập luyện TDTT thường
xuyên lồng ngực và phổi nở ra, các
cơ làm chức năng hô hấp được
khoẻ và độ đàn hồi được tăng lên.
Khả năng của các cơ, xương tham
gia vào hoạt động hô hấp cũng linh
hoạt lên.
4. Một số nội qui trong tập luyện:
+ Trang phục gọn gàng, đi giầy và
mặc quần áo TDTT.
+ Tuân theo các chỉ đạo của GV bộ
môn trong tập luyện.
+ Trong các buổi tập không được tự
động chuyển nội dung tập luyện
khi GV chưa cho phép.
+ Trong buổi tập không được tự ý
ra ngoài khi không có sự đồng ý
của GV...

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Tác dụng của môn thể thao đó tới
sức khỏe như thế nào?

1L

-Trong tập luyện TDTT HS cần phải
nắm được những qui định gì ?

C.Phần kết thúc:
5-7P
*. Nhận xét:
- ý thức hiệu quả giờ học.
- GV nhắc lại ý chính và yêu cầu
học sinh nắm bắt chắc bài để vận
dụng vào tập luyện hàng ngày.
*. Hướng dẫn tập ở nhà:
-Tìm hiểu các môn thể thao ?

- GV chỉ đạo và nhắc nhở.

Đã duyệt,ngày....tháng....năm 2016
Soạn tiết:
Tổ trưởng tổ KHTN

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

4

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Hà Thế Mỹ
Ngày dạy:..............
Tiết 3
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN

I/ MỤC TIÊU:
1.ĐHĐN:
- Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số từ 1 – hết , điểm số theo
chu kỳ 1 – 2, các động tác nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau,
cách báo cáo xin phép ra vào lớp.
Y/C: - Bước đầu nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác của
ĐHĐN.
2.Bài TD:
- Học 3 động tác vươn thở, tay, ngực.
Y/C: - Nhớ và tập được 3 động tác đầu của bài TD phát triển chung.
3.Chạy bền:
- Học trò chơi “ Hai lần hít vào 2 lần thở ra ”
Y/C: - Biết cách chơi đúng luật qua đó rèn luyện phản xạ, sức nhanh, khéo
léo.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm :
-Sân thể dục.
2. Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.
-Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

Đ.Lượng
T.G K.L

5

phương pháp tổ chức

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Gi¸o Viªn : Lª Quý

6-8p

- Lớp trưởng kiểm diện báo cáo sĩ
số cho giáo viên. chúc GV “khoẻ”.

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.

- GV phổ biến ngắn gọn nội dung,

Lớp 6A:…… 6B:………..

yêu cầu giờ học.

- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

- Đội hình khởi động

1V
2x8

2- Khởi động:
- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

*
*

2x8

- Xoay các khớp.

*

*

- Ép dọc, ép ngang

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

 GV
B/ Phần cơ bản:
Bài mới:
1. Đội hình đội ngũ :
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
điểm số từ 1 đến hết và điểm số
theo chu kỳ 1-2 .
- Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay
phải, quay trái, quay đằng sau.
- Cách chào, báo cáo, xin phép ra
vào lớp.
2 . Bài thể dục PTC :
- Học 3 động tác:
+ Động tác vươn thở:

3032p
3L

- GV giới thiệu, hướng dẫn các nội
dung cơ bản của ĐHĐN đã học ở
lớp 6.
- Lớp tập theo nhịp hô của GV.
- Chia thành các tổ thực hiện, tổ
trưởng hướng dẫn tổ thực hiện.
- Giáo viên quan sát sửa sai

5L

- GV làm mẫu, phân tích động tác
- Hô cho lớp thực hiện.

+ Động tác tay:
- Phân thành các nhóm thực hiện.

4L

- GV quan sát sửa sai.
+ Động tác ngực:
4L

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

6

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

3. Chạy bền :
- Trò chơi :
+ Hai lần hít vào hai lần thở ra.
- Chú ý : Trong quá trình chơi HS
chơi tích cực và đúng luật
C.Phần kết thúc:
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét,
- Ý thức hiệu quả giờ học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập tất cả nội dung ĐHĐN.
- Ôn các động tác thể dục đã học.

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

3L

5-7P

7

- Lớp chia thành 4 tổ chơi. yêu cầu
tham gia tích cực.

- Đội hình xuống lớp
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* GV

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Ngày dạy:..............
Tiết 4
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1. ĐHĐN:
- Ôn một số kỹ năng đã học: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,dồn dàn hàng,
điểm số.
Y/C: - Nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác của ĐHĐN.
2. Bài TD:
- Ôn: 3 động tác vươn thở, tay, ngực
- Học: 2 động tác chân, bụng.
Y/C: - Thuộc các động tác đã học và tập được động tác mới của bài TD.
3. Chạy bền:
- Chạy bước nhỏ, chạy chạm gót vào mộng
Y/C: - Biết cách thực hiện động tác.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm :
- Sân thể dục.
2/ Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.
- Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Đ.Lượng
T.G K.L

phương pháp tổ chức

6-8p

- Lớp trưởng kiểm diện báo cáo sĩ
số cho giáo viên. chúc GV “khoẻ”.

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.

- GV phổ biến ngắn gọn nội dung,

Lớp 6A:…… 6B:………..

yêu cầu giờ học.

- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

- Đội hình khởi động

1V
2x8

2- Khởi động:
- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

*
*

2x8

- Xoay các khớp.

*

*

- Ép dọc, ép ngang

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

 GV
B/ Phần cơ bản:
Bài mới:

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

3032p

8

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

1. Đội hình đội ngũ :
- Ôn : một số kỹ năng đã học: Tập
hợp hàng ngang, dóng hàng,dồn
dàn hàng, điểm số.

3L

2 . Bài thể dục PTC :
- Ôn : 3 động tác đã học

3L

- Học:
+ Động tác chân:

- Ôn các nội dung đã học
- Chia thành các tổ thực hiện, tổ
trưởng hướng dẫn tổ thực hiện.
- Giáo viên quan sát sửa sai
- Lớp trưởng hô và tập cùng lớp.
- Giáo viên quan sát sửa sai

5L

- GV làm mẫu, phân tích động tác
- Hô cho lớp thực hiện.

+ Động tác bụng:

- Phân thành các nhóm thực hiện.
4L

3. Chạy bền :
- Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm
mông.

- Lớp tập theo nhịp vỗ tay của giáo
viên.quản trò cho học sinh chơi.
3L

C.Phần kết thúc:
5-7P
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét,
- Ý thức hiệu quả giờ học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập tất cả nội dung đã học
ĐHĐN.
- Ôn các động tác thể dục đã học.

- Đội hình xuống lớp:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
 GV
- Lớp giải tán “ khoẻ”.
Đã duyệt,ngày....tháng....năm 2016
Soạn tiết:
Tổ trưởng tổ KHTN

Hà Thế Mỹ

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

9

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

--------------------------—–——–-------------------------

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

10

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Ngày dạy:..............
Tiết 5
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1. - ĐHĐN:
- Ôn một số kỹ năng đã học:
- Học : Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại, đi đều thẳng hướng và vòng
Trái (vòng phải).
Y/C: - Nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác mới học của ĐHĐN.
2. Bài TD:
- Ôn: Các động tác đã học.
- Học: 2 động tác vặn mình, phối hợp..
Y/C: - Thuộc các động tác đã học và tập được động tác mới của bài TD.
3. Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy chạm gót vào mộng
Y/C: - Biết cách thực hiện động tác.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm :
- Sân thể dục.
2/ Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.
- Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Đ.Lượng
T.G K.L

phương pháp tổ chức

6-8p
- Lớp trưởng kiểm diện báo cáo sĩ

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.

số cho giáo viên. chúc GV “khoẻ”.

Lớp 6A:…… 6B:………..

- GV phổ biến ngắn gọn nội dung,

- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

1V
2x8

2- Khởi động:
- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

2x8

- Xoay các khớp.
- Ép dọc, ép ngang.

yêu cầu giờ học.
- Đội hình khởi động
*

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

 GV

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

11

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

B/ Phần cơ bản:
Bài mới:
1. Đội hình đội ngũ :
*Ôn : một số kỹ năng đã học:
* Học: Giậm chân tại chỗ, đi đều đứng lại, đi đều thẳng hướng và
vòng trái (vòng phải).

Gi¸o Viªn : Lª Quý

3032p
3L

- Ôn các nội dung đã học
- Chia thành các tổ thực hiện, tổ
trưởng hướng dẫn tổ thực hiện.
- Giáo viên quan sát sửa sai

2 . Bài thể dục PTC :
- Ôn : 3 động tác đã học

- Lớp trưởng hô và tập cùng lớp.

- Học:
+ Động tác vặn mình:

- Giáo viên quan sát sửa sai

- GV làm mẫu, phân tích động tác
- Hô cho lớp thực hiện.

+ Động tác phối hợp:

1L
- Phân thành các nhóm thực hiện.

3. Chạy bền :
- Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm
mông.
C.Phần kết thúc:
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét,
- Ý thức hiệu quả giờ học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập tất cả nội dung đã học ĐHĐN.
- Ôn các động tác thể dục đã học.

- Lớp tập theo nhịp vỗ tay của giáo
viên.
5-7P

- Đội hình xuống lớp
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* GV

--------------------------—–——–-------------------------

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

12

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Ngày dạy:..............
Tiết 6
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1.ĐHĐN:
- Ôn một số kỹ năng đã học:
- Học : Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Y/C: - Nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác mới học của
ĐHĐN.
2.Bài TD:
- Ôn: Các động tác đã học.
- Học: 2 động tác vặn nhảy, điều hòa.
Y/C: - Thuộc các động tác đã học và tập được động tác mới của bài TD.
3. Chạy bền: Trò chơi “Chuyển vật tiếp sức”.
Y/C: - Tham gia chơi nhiệt tình, đúng luật.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm :
- Sân thể dục.
2/ Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.
- Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Đ.Lượng
T.G K.L
6-8p

phương pháp tổ chức
- Lớp trưởng kiểm diện báo cáo sĩ

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.

số cho giáo viên. chúc GV “khoẻ”.

Lớp 6A:…… 6B:………..

- GV phổ biến ngắn gọn nội dung,

- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

1V
2x8

2- Khởi động:
- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

2x8

yêu cầu giờ học.
- Đội hình khởi động
*

- Xoay các khớp.

*
*

- Ép dọc, ép ngang.

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

 GV

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

13

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

B/ Phần cơ bản:
Bài mới:
1. Đội hình đội ngũ :
*Ôn : một số kỹ năng đã học:
* Học: Đổi chân khi đi đều sai
nhịp.
2 . Bài thể dục PTC :
- Ôn : 3 động tác đã học
- Học:
+ Động tác nhảy:

Gi¸o Viªn : Lª Quý

3032p
3L

- Ôn các nội dung đã học
- Chia thành các tổ thực hiện, tổ
trưởng hướng dẫn tổ thực hiện.
- Giáo viên quan sát sửa sai
- Lớp trưởng hô và tập cùng lớp.
- Giáo viên quan sát sửa sai
- GV làm mẫu, phân tích động tác
- Hô cho lớp thực hiện.
- Phân thành các nhóm thực hiện.

+ Động tác điều hòa:

3L

3. Chạy bền :
- Trò chơi “ Chuyển vật tiếp sức”.

- GV hướng dẫn luật chơi.
- HS chơi tích cực, nhiệt tình đúng
luật.

C.Phần kết thúc:
5-7P
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét,
- Ý thức hiệu quả giờ học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập tất cả nội dung đã học
ĐHĐN.
- Ôn các động tác thể dục đã học.

- Đội hình xuống lớp:

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
 GV
- Lớp giải tán “ khoẻ”.
Đã duyệt,ngày....tháng....năm 2016
Soạn tiết:
Tổ trưởng tổ KHTN

14

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Hà Thế Mỹ
Ngày dạy:..............
Tiết 7
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1. - ĐHĐN:
- Ôn một số kỹ năng đã học:
Y/C: - Nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác mới học của ĐHĐN.
2. Bài TD:
- Ôn: Các động tác đã học.
Y/C: - Thuộc các động tác đã học và tập được động tác của bài TD.
3. Chạy bền: Trò chơi “Chạy đuổi”.
Y/C: - Tham gia chơi nhiệt tình, đúng luật.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm :
- Sân thể dục.
2/ Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.
- Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Đ.Lượng
T.G K.L
6-8p

phương pháp tổ chức
- Lớp trưởng kiểm diện báo cáo sĩ số

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.

cho giáo viên. chúc GV “khoẻ”.

- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

- GV phổ biến ngắn gọn nội dung,

2- Khởi động:

yêu cầu giờ học.

- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

1V
2x8

- Xoay các khớp.

2x8

*

- Đội hình khởi động

- Ép dọc, ép ngang

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

 GV
B/ Phần cơ bản:
Bài mới:

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

3032p

- Ôn các nội dung đã học

15

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng
1. Đội hình đội ngũ :
*Ôn : một số kỹ năng đã học:
* Học: Đổi chân khi đi đều sai
nhịp.

Gi¸o Viªn : Lª Quý

3L

- Chia thành các tổ thực hiện, tổ
trưởng hướng dẫn tổ thực hiện.
- Giáo viên quan sát sửa sai
- Lớp trưởng hô và tập cùng lớp.

2 . Bài thể dục PTC :
- Ôn : động tác đã học

- Phân thành các nhóm thực hiện.
- GV sửa động tác sai.
- GV hướng dẫn luật chơi.
- HS chơi tích cực, nhiệt tình đúng
luật.

3. Chạy bền :
- Trò chơi “ Chạy đuổi”.

3L
C.Phần kết thúc:
5-7P
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét,
- Ý thức hiệu quả giờ học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập tất cả nội dung đã học
ĐHĐN.
- Ôn các động tác thể dục đã học.

- Đội hình xuống lớp:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
 GV
- Lớp giải tán “ khoẻ”.

--------------------------—–——–------------------------Ngày dạy:..............
Tiết 8
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1. ĐHĐN:
- Ôn một số kỹ năng đã học:
Y/C: - Nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác mới học của ĐHĐN.
2. Bài TD:
- Ôn: Các động tác đã học.
Y/C: - Thuộc các động tác đã học và tập được động tác của bài TD.
3. Chạy bền: Trò chơi “Chạy đuổi”.

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

16

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Y/C: - Tham gia chơi nhiệt tình, đúng luật.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm :
- Sân thể dục.
2/ Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.
- Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Đ.Lượng
T.G K.L
6-8p

phương pháp tổ chức
- Lớp trưởng kiểm diện báo cáo sĩ

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.

số cho giáo viên. chúc GV “khoẻ”.

- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

- GV phổ biến ngắn gọn nội dung,

2- Khởi động:
- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

1V
2x8

- Xoay các khớp.

2x8

yêu cầu giờ học.
- Đội hình khởi động
*

- Ép dọc, ép ngang

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

 GV
B/ Phần cơ bản:
Bài mới:
1. Đội hình đội ngũ :
*Ôn : một số kỹ năng đã học:
* Học: Đổi chân khi đi đều sai
nhịp.

3032p
3L

- Ôn các nội dung đã học
- Chia thành các tổ thực hiện, tổ
trưởng hướng dẫn tổ thực hiện.
- Giáo viên quan sát sửa sai
- Lớp trưởng hô và tập cùng lớp.

2 . Bài thể dục PTC :
- Ôn : động tác đã học

- Phân thành các nhóm thực hiện.
- GV sửa động tác sai.
- GV hướng dẫn luật chơi.
- HS chơi tích cực, nhiệt tình đúng
luật.

3. Chạy bền :
- Trò chơi “ Chạy đuổi”.

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

17

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

3L
C.Phần kết thúc:
5-7P
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét,
- Ý thức hiệu quả giờ học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập tất cả nội dung đã học
ĐHĐN.
- Ôn các động tác thể dục đã học.

- Đội hình xuống lớp:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
 GV
- Lớp giải tán “ khoẻ”.
Đã duyệt,ngày....tháng....năm 2016
Soạn tiết:
Tổ trưởng tổ KHTN

Hà Thế Mỹ

--------------------------—–——–------------------------Ngày dạy:..............
Tiết 9
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1. ĐHĐN:
- Bước đầu hoàn thiện những kỹ năng đã học:
Y/C: - Nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác mới học của ĐHĐN.
2. Bài TD:
- Tiếp tục ôn và hoàn thiện bài thể dục.
Y/C: - Thuộc các động tác đã học và tập được động tác của bài TD.
3. Chạy bền: Trò chơi “Chạy đuổi”.
Y/C: - Tham gia chơi nhiệt tình, đúng luật.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm :
- Sân thể dục.
2/ Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

18

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

- Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

19

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Đ.Lượng
T.G K.L
6-8p

phương pháp tổ chức
- Lớp trưởng kiểm diện báo cáo sĩ

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.

số cho giáo viên. chúc GV “khoẻ”.

Lớp 6A:…… 6B:………..

- GV phổ biến ngắn gọn nội dung,

- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

1V
2x8

2- Khởi động:
- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

yêu cầu giờ học.
- Đội hình khởi động
*

2x8

- Xoay các khớp.

*
*

- Ép dọc, ép ngang.

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

 GV
B/ Phần cơ bản:
Bài mới:
1. Đội hình đội ngũ :
* Hoàn thiện một số kỹ năng đã
học:

3032p
3L

- Ôn các nội dung đã học
- Chia thành các tổ thực hiện, tổ
trưởng hướng dẫn tổ thực hiện.
- Giáo viên quan sát sửa sai
- Lớp trưởng hô và tập cùng lớp.

2 . Bài thể dục PTC :
- Ôn : động tác đã học

- Phân thành các nhóm thực hiện.
- GV sửa động tác sai.
- GV hướng dẫn luật chơi.
- HS chơi tích cực, nhiệt tình đúng
luật.

3. Chạy bền :
- Trò chơi “ Chạy đuổi”.

3L

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

20

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

C.Phần kết thúc:
5-7P
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét,
- Ý thức hiệu quả giờ học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập tất cả nội dung đã học
ĐHĐN.
- Ôn các động tác thể dục đã học.

- Đội hình xuống lớp:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
 GV
- Lớp giải tán “ khoẻ”.

--------------------------—–——–------------------------Ngày dạy:..............
Tiết 10
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1. ĐHĐN:
- Bước đầu hoàn thiện những kỹ năng đã học:
Y/C: - Nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác đã học của ĐHĐN.
2. Bài TD:
- Tiếp tục ôn và hoàn thiện bài thể dục.
Y/C: - Thuộc các động tác đã học và tập được động tác của bài TD.
3. Chạy bền: Trò chơi “Đua ô tô”.
Y/C: - Tham gia chơi nhiệt tình, đúng luật.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm :
- Sân thể dục.
2/ Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.
- Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Đ.Lượng
T.G K.L

phương pháp tổ chức

6-8p

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.

- Lớp trưởng kiểm diện báo cáo sĩ

Lớp 6A:…… 6B:………..

số cho giáo viên. chúc GV “khoẻ”.

- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

- GV phổ biến ngắn gọn nội dung,

2- Khởi động:

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

1V

21

yêu cầu giờ học.

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

2x8

- Xoay các khớp.

- Đội hình khởi động
*

2x8

- Ép dọc, ép ngang.

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

 GV
B/ Phần cơ bản:
Bài mới:

1. Đội hình đội ngũ :
* Hoàn thiện một số kỹ năng đã
học:

3032p
3L

- Ôn các nội dung đã học
- Chia thành các tổ thực hiện, tổ
trưởng hướng dẫn tổ thực hiện.
- Giáo viên quan sát sửa sai

2 . Bài thể dục PTC :
- Ôn : động tác đã học

- Lớp trưởng hô và tập cùng lớp.
- Phân thành các nhóm thực hiện.
- GV sửa động tác sai.

3. Chạy bền :
- Trò chơi “ Đua ô tô”.
1L
C.Phần kết thúc:
5-7P
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét,
- Ý thức hiệu quả giờ học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập tất cả nội dung đã học
ĐHĐN.
- Ôn các động tác thể dục đã học.

- GV hướng dẫn luật chơi.
- HS chơi tích cực, nhiệt tình
đúng luật.
- Đội hình xuống lớp:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
 GV
- Lớp giải tán “ khoẻ”.

Đã duyệt,ngày....tháng....năm 2016
Soạn tiết:
Tổ trưởng tổ KHTN

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

22

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Hà Thế Mỹ
Ngày dạy:..............
Tiết 11

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU:
1. ĐHĐN:
- Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học:
Y/C: - Nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác đã học của ĐHĐN.
2. Bài TD:
- Tiếp tục ôn và hoàn thiện bài thể dục.
Y/C: - Thuộc các động tác đã học và tập được động tác của bài TD.
3. Chạy bền: Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
Y/C: - Tham gia chơi nhiệt tình, đúng luật.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm :
- Sân thể dục.
2/ Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.
- Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Đ.Lượng
T.G K.L
6-8p

- Lớp tập trung nhanh,lớp trưởng
kiểm diện báo cáo sĩ số cho GV
- GV phổ biến ngắn gọn ND,YC giờ
học
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.
Lớp 6A:…… 6B:………..
- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

1V
2x8

2- Khởi động:
- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

2x8

- Xoay các khớp.
- Ép dọc, ép ngang.

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

23

phương pháp tổ chức

*
*
*
*

*
*
*
*

* * *
* * *
* * *
* * *
* GV

*
*
*
*

*
*
*
*

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng

Gi¸o Viªn : Lª Quý

B/ Phần cơ bản:

3032p
Bài mới:
1. Đội hình đội ngũ :
* Tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng
đã học:

3L

- Ôn các nội dung đã học
- Chia thành các tổ thực hiện, tổ
trưởng hướng dẫn tổ thực hiện.
- Giáo viên quan sát sửa sai

2 . Bài thể dục PTC :
- Ôn : động tác đã học
Chú ý : Tư thế, biên độ nhịp điệu
động tác.

- Lớp trưởng hô và tập cùng lớp.
- Phân thành các nhóm thực hiện.
- GV sửa động tác sai.

3. Chạy bền :
- Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.

1L

- GV hướng dẫn luật chơi.
- HS chơi tích cực, nhiệt tình đúng
luật.
- Phân nhóm cho học sinh ôn tập,
GV kiểm tra theo nhóm.
- Cho nam chạy trước, nữ chạy sau.

C.Phần kết thúc:
5-7P
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét,
- Ý thức hiệu quả giờ học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập tất cả nội dung đã học
ĐHĐN.
- Ôn các động tác thể dục đã học.

- Đội hình xuống lớp:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
 GV
- Lớp giải tán “ khoẻ”.

--------------------------—–——–-------------------------

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

24

N¨m häc 2016


Trêng THCS Nh¹o S¬n
Dòng
Ngày dạy:..............

Gi¸o Viªn : Lª Quý

Tiết 12

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC
I/ MỤC TIÊU:
1. ĐHĐN:
- Bước đầu hoàn thiện những kỹ năng đã học:
Y/C: - Nắm được khẩu lệnh, biết cách thực hiện các động tác mới học của ĐHĐN.
2. Bài TD:
- Tiếp tục ôn và hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra.
Y/C: - Thuộc các động tác đã học TD tập đúng biên độ, nhịp điệu động tác
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm :
- Sân thể dục.
2/ Phương tiện :
- Giáo án, SGV, tranh ĐHĐN, còi, đồng hồ bấm giờ.
- Trang phục tập luyện .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Nội dung
A/ Phần mở đầu:
1- Tổ chức lớp:

Đ.Lượng
T.G K.L
6-8p

- GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số.
Lớp 6A:…… 6B:………..
- Phổ biến ND, yêu cầu giờ học.

1V
2x8

2- Khởi động:
- Chạy nhẹ 2 vòng sân.

- Lớp tập trung nhanh,lớp trưởng
kiểm diện báo cáo sĩ số cho GV
- GV phổ biến ngắn gọn ND,YC giờ
học
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động

2x8

- Xoay các khớp.

*
*
*
*

- Ép dọc, ép ngang.

Gi¸o ¸n thÓ dôc 6
-2017

phương pháp tổ chức

25

*
*
*
*

* * *
* * *
* * *
* * *
* GV

*
*
*
*

*
*
*
*

N¨m häc 2016


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×