Tải bản đầy đủ

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC TẠI CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM

BÀI 1
ẢNH HƯỞNG CỦA VH DÂN TỘC TẠI CÔNG TY TNHH DENSO VI ỆT NAM
I. Giới thiệu về Công ty TNHH Denso Việt Nam
DENSO là tập đoàn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất linh ki ện ô
tô, chuyên cung cấp cho các hãng ô tô, xe máy nổi tiếng.Trụ sở chính: Nhật Bản
Chi nhánh: 35 quốc gia (Anh, Pháp, Mỹ, TQ, Thái Lan, Singapore, VN,
…)Công Ty TNHH Denso Việt Nam:
(Monozu
kuri: Đào

tạo con
người
thông
qua chế
tạo sản
phẩm).

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.
Năm thành lập: 4/1/2001
Nhân sự : 3,648 Nhân viên
Nhân sự của Denso Việt Nam gồm:

+ Người Nhật Bản: nhà quản lý cấp cao (01 Tổng giám đốc và 03 Phó t ổng
giám đốc)
+ Người Việt Nam (nước sở tại) gồm: nhà quản lý cấp trung, nhân viên,
công nhân sản xuất.
II. Phân tích ảnh hưởng của văn hóa dân tộc tới th ực tiễn ho ạt đ ộng
quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Denso Việt Nam theo mô hình c ủa
Hofstede

(Nguồn: https://geert-hofstede.com/)


Chỉ tiêu

Việt Nam

Nhật Bản

Sự khác biệt

Điều chỉnh phù hợ
CS Nhân sự

Chỉ
tiêuViệt Nam

Nhật Bản

Sự khác biệt

Điều chỉnh phù
CS Nhân
chỉnh

Khoảng
cách
quyền
lực

Tại Việt
Nam, số điểm
đạt được là
70, có thể
được coi là
cao. Điều này
cũng chỉ ra
rằng trong các
tổ chức, các
quyết định và
những
ý
tưởng được
thực hiện bởi
những người
thuộc
cấp
lãnh đạo.

Nhật Bản
đạt 54 điểm
trong khía cạnh
này. Trong tổ
chức Nhật Bản,
cả lãnh đạo và
nhân
viên
thường
cùng
nhau bàn bạc
để đưa ra quyết
định cuối cùng
thay vì mọi
quyết
định
được đưa ra
bởi người lãnh
đạo. Đồng thời,
người lãnh đạo
thường có xu
hướng
lắng
nghe nhân viên
thay vì áp đặt
họ.

+ Việt Nam, nhân viên
làm theo lời sếp bởi họ
coi đó là bổn phận, là điều
đương nhiên. Sự phân
chia đẳng cấp rất rõ ràng
và việc một người ở đẳng
cấp thấp chuyển lên đăng
cấp cao hơn là khó khăn
(có thể hiểu như “con vua
thì lại làm vua, con sãi ở
chùa lại quét lá đa”).
+ Nhât Bản một nhân viên
có thể thẳng thắn nói suy
nghĩ của mình với sếp hay
từ đáy tháp quyền lực leo
lên đỉnh là chuyện bình
thường

công tác tuy
nhân lực:
- Theo nguyên
lý con người của
Tuyển, giao việc,
phát triển những n
có năng lực sá
những người có th
động lực đóng góp
phát triển bền v
công ty.
- Công ty luôn
những người nhiệ
hết lòng vì công
nguyện vọng gắn b
với công ty.
 công tác đề b
- Do đề cao lò
thành và coi trọn
niên công tác, do đ
thường xem xét đề
với những người
lực và nhiều năm
với công ty.
 đào tạo và ph
Những nhân viên
cấp cao, có tiềm n
triển hơn thường
công ty đầu tư cho
nhiều hơn với cá
chi phí lớn hơn, và
là đào tạo theo
trong khi các nhân
thấp hơn phần lớn
đào tạo theo số lư
tùy vào từng giai đ
Ví dụ: công ty luôkhóa dạy Tiếng nh
phí cho tất cả cá
viên trong công
khóa học này kh
buộc nhân viên tha
 chính sách th
- Tại DEN
nhập hàng tháng c
nhân viên bao gồm
thực hiện côn
(Performance), bậ
kinh
nhiệm
experience salar
lương cơ bản (Base
+ Lương cơ b
theo khoảng cách v
lực do đó lương cơ
các vị trí có chức d
hơn thì luôn cao hơ
trí có vị trí chức d
hơn.

+ Bậc lươ
nghiệm: Những n
có cùng cấp bậc c
và kết quả thực h
việc giống nhau
viên nào có b
nghiệm cao hơn sẽ
lương lớn hơn.
+ Kết quả t
công việc: nhằm
những mặt không
khoảng cách quy
công ty đã đưa
sách trả lương dựa
quả thực hiện cô
Những nhân viên t
công việc tốt hơ
mức lương cao hơn

Do đó xét về
nhập của từng cá
nhân viên cấp d


Chủ
nghĩa
tập thể
hay chủ
nghĩa cá
nhân

Tại Việt
Nam, chỉ số
chủ nghĩa cá
nhân là 20
nên Việt Nam
là một xã hội
tập thể. Điều
này thể hiện
mọi
người
sống và làm
việc
theo
nhóm,
sự
trung thành
trong văn hóa
tập thể là
quan trọng.

Tại
Nhật
Bản, chỉ số này
là 46 chứng tỏ
Nhật Bản có
đặc điểm của
một xã hội tập
thể.
Người
Nhật nổi tiếng
với sự trung
thành với công
ty. Với người
Nhật, lợi ích
tập thể luôn
được đặt cao
hơn lợi ích cá
nhân và duy trì
các mối quan
hệ hoà hợp
luôn được ưu
tiên hàng đầu.

IDV của Nhật Bản cao
hơn Việt Nam thể hiện xu
hướng ít ràng buộc về gia
đình, họ hàng, khu dân
cư… Đây cũng là lý do
mà người Nhật dành
nhiều thời gian cho công
việc hơn gia đình. Trong
khi đó, người Việt Nam
đặt ưu tiên cao hơn cho
gia đình, bạn bè, họ hàng
đặc biệt là sự quây quần
trong các dịp lễ Tết, giỗ
chạp,

Định
hướng
nam
tính hay
nữ tính

Tại Việt
Nam, điểm số
là 40, cho
thấy sự bình
đẳng
giới
tương đối rõ
rệt, bởi xã hội
chấp
nhận
nam nữ bình
quyền. Có thể
thấy được qua
trình độ học
vấn, tỉ lệ
nam/nữ đến
trường
đều
không có sự
khác biệt.

Còn chỉ số Người Nhật Bản có xu
của người Nhật hướng trọng nam giới hơn
Bản là 95 cho
thấy vai trò của
nam giới chiếm
vị trí cao.

thực hiện công việ
cũng có thể có
nhập cao hơn nh
cấp trên của họ
Tại Denso, l
luôn quan tâm đến
nhân viên.Đây là
cho sự cam kết
trung thành từ nh
Mọi người luôn đặ
tập thể lên trên lợ
nhân. Hơn nữa, q
làm việc tại Denso
liên kết cao nên
các kĩ sư, nhân v
yếu làm việc t
nhóm.
Văn hóa Denso
khích nhân viên
thông tin và hiểu
Môi trường tôn t
nhau sẽ phát hu
những điểm tốt nhấ
cá nhân cũng như
làm việc nhóm.
 công tác tuyể
Đối với một số v
cao tại công ty thì
thường được ưu ti
chọn hơn so với nữ
Ban lãnh đạo tại
Việt Nam 100%
gồm:
+

Tổng

giá

Katsushi Iwata
+ Phó Tổng g
Hirokazu Yagi,
Nagai, Kazuhiro Ts
DENSO là Tập đo
đầu thế giới chuy


cấp công nghệ, hệ
linh kiện ô tô tiên
các hãng sản xuất
tiếng nên lực lượ
nhân viên chủ yếu
 công
tác
chuyển, đề b
Tại DENSO, thời

việc khá dài, áp l

việc cao nên nhân

sẽ có ít có khả n

ứng các vị trí ca
công ty. Ngược
giới lại có động

khi họ đang ch

trong một đội chi

chống lại đối th

tranh của họ, là

người vô cùng ng

việc và là nhữn

nắm giữ những v

chốt trong công ty.
Do đặc tính của n

thiên về cuộc s
đình, do đó họ

muốn việc làm cố
gần gia đình, do

công ty có nhu cầ
chuyển lao động

nhà quản lý có x

ưu tiên đối với n


hơn.

đào tạo:
Do người lao
DENSO chủ yếu
Việt Nam, mà ng
Nam khá coi tr
đình, do có sự khá
nam nữ do đo m
nghề nghiệp của n
thường lớn hơn so
giới, điều đo khiến
cầu và sự đầu tư
vực đào tạo cũn
khác biệt.Thích
rủi ro
hay né
tránh
rủi ro

Việt Nam
có 30 điểm ở
khía cạnh này.
Số điểm này
cho thấy mức
độ dám chịu
rủi ro của
người
Việt
Nam cao hơn
người Nhật,
tuy nhiên nó
cũng cho thấy
rằng
người
Việt nam có
thể cảm thấy
bị đe dọa bởi
tình
huống
mơ hồ, không
rõ rệt có thể
xảy ra nên họ
chọn công ăn
việc làm ổn
định, có quy
tắc và tránh
những
ý
tưởng mới có
thể dẫn đến
rủi ro.

với điểm số
là 92 thì Nhật
Bản là nước có
mức độ dám
chịu rủi ro khá
thấp, vì thế các
doanh nghiệp
Nhật bản rất
thận
trọng
trong đầu tư.

Về mức độ né tránh rủi ro
ở đây có sự khác biệt rất
lớn giữa người Việt Nam
và Nhật Bản. Vì vậy
người Nhật rất coi trọng
người có nhiều kinh
nghiệm và có sự gắn bó
lâu dài với tổ chức

Công tác tuy
Khách hàng của
gồm một số công
Bản như Toyota,
Huyndai,… Người
đề cao việc giữ bí
doanh, do đó
không ưu tiên tuyể
người đã từng làm
các công ty là khá
của Denso.
 chính sách
của DENS
sau:
+ Mức thu nh
tranh, tương đối ca
mức trung bình
trường.
+ Các khoản
hấp dẫn
+ Thưởng theo
làm việc
+ Trợ cấp c
nghỉ lễ


+ Điều chỉnh
hàng năm: nhằm tr
giảm mức lương th

DENSO hoạ
trong ngành đòi h
lao động có t
chuyên môn kỹ th
đồng thời các doan
đối thủ vô cùng m
đó để duy trì hoạt
xuất diễn ra thuận
như giảm rủi ro kin
do việc người la
nghỉ việc đột suất
sách về lương th
phúc lợi là vô cù
trọng để giữ chân n


cho tổ chức.
Định
hướng
dài
hạn/ngắ
n hạn

Chỉ số này
tại Việt Nam
là 57 cho
thấytầm nhìn
của
người
Việt Nam có
phần hạn hẹp,
định hướng
ngắn hạn, chỉ
nhìn đến cái
lợi trước mắt
mà không có
tầm
nhìn
tương lai.

Chỉ số này
tại Nhật là 88
cho thấy người
Nhật Bản có
tầm nhìn chiến
lược lâu dài,
giá trị gắn kết
với định hướng
dài hạn là tiết
kiệm và kiên
trì.

(LTO) Người Nhật Bản có
điểm định hướng dài hạn
khá lớn, họ luôn cố gắng
theo mục tiêu dài hạn, gắn
kết nó với sự tiết kiệm và
kiên trì và có phong cách
làm việc khá chuyên
nghiệp

Chính sách n
Ban Nhân sự lu
dựng các chính sá
sự rõ ràng, hướn
ích của tập thể v
tính chất định hư
hạn.
+ Đào tạo: Ch
“công việc trọn đờ
trong những điểm
của công ty để n
năng suất lao động
hiệu quả công việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×