Tải bản đầy đủ

Đồ án động cơ 1NZ FE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐẠO TÀO CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ THI CÔNG MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ TOYOTA
1NZ - FE

SVTH : LÊ PHÚC NGUYÊN
MSSV: 13145422
SVTH : PHẠM BÁ QUỲNH
MSSV: 13145435
GVHD: TH.S NGUYỄN KIM

Tp. Hồ Chí Minh, tháng … năm …


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐẠO TÀO CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Tên đề tài

THIẾT KẾ THI CÔNG MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ TOYOTA
1NZ – FE

SVTH : LÊ PHÚC NGUYÊN
MSSV: 13145422
SVTH : PHẠM BÁ QUỲNH
MSSV: 13145435
GVHD: TH.S NGUYỄN KIM

Tp. Hồ Chí Minh, tháng … năm …


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----***----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 20…

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ tên sinh viên:

1........................................................ MSSV:......................................
2........................................................ MSSV:......................................

Chuyên ngành: .................................................................. Mã ngành đào tạo: ....................
Hệ đào tạo: ........................................................................ Mã hệ đào tạo: ..........................
Khóa: ................................................................................. Lớp: ..........................................
1. Tên đề tài
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Nhiệm vụ đề tài
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................
3. Sản phẩm của đề tài
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. Ngày giao nhiệm vụ đề tài: ............................................................................................
5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ..........................................................................................
TRƯỞNG BỘ MÔN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

i


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*******
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên Sinh viên: .......................................................... MSSV: ...................................
............................................................. MSSV: ...................................
Ngành: ...............................................................................................................................
I. NHẬNXÉT
1. Về hình thức trình bày & tính hợp lý của cấu trúc đề tài:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Về nội dung (đánh giá chất lượng đề tài, ưu/khuyết điểm và giá trị thực tiễn)

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
II. NHỮNG NỘI DUNG CẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
III. ĐỀ NGHỊ VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Đề nghị (cho phép bảo vệ hay không): .....................................................................
2. Điểm đánh giá (theo thang điểm 10): ......................................................................

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

ii


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*******
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
Tên đề tài: .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Họ và tên Sinh viên: .................................................................... MSSV: ............................
..................................................................... MSSV: ............................
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật ô tô
I. NHẬNXÉT
1. Về hình thức trình bày & tính hợp lý của cấu trúc đề tài:

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Về nội dung (đánh giá chất lượng đề tài, ưu/khuyết điểm và giá trị thực tiễn)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
II. NHỮNG NỘI DUNG CẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
III. ĐỀ NGHỊ VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Đề nghị (Cho phép bảo vệ hay không): .........................................................................
2. Điểm đánh giá (theo thang điểm 10): ............................................................................

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
Giảng viên phản biện
(Ký & ghi rõ họ tên)

iii


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*******
XÁC NHẬN HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN
Tên đề tài: ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Họ và tên Sinh viên: ................................................................ MSSV:...........................
.................................................................. MSSV:...........................
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật ô tô
Sau khi tiếp thu và điều chỉnh theo góp ý của Giảng viên hướng dẫn, Giảng viên
phản biện và các thành viên trong Hội đồng bảo về. Đồ án tốt nghiệp đã được hoàn
chỉnh đúng theo yêu cầu về nội dung và hình thức.

Chủ tịch Hội đồng:

Giảng viên hướng dẫn:

Giảng viên phản biện:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20
iv


LỜI CẢM ƠN
Sau hơn 4 năm học ngành cơ khí động lực hệ Đại Học Chính Quy tại Trường Đại
Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhóm thực hiện đề tài này, những sinh
viên của khoa Cơ Khí Động Lực đã được sự dìu dắt và hướng dẫn tận tình của quí thầy
cô của trường đã và đang từng bước hoàn thiện mình hơn để trở thành những kỹ sư – thầy
giáo, đem bàn tay và khối óc của mình cống hiến cho xã hội. Cho đến hôm nay, với đồ án
tốt nghiệp này cũng đánh dấu một cột móc lớn trên bước đường trưởng thành của nhóm
thực hiện đề tài. Những sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô sắp bước ra khỏi cánh
cổng trường Đại Học để bước vào một cánh cổng lớn hơn, nhiều thử thách hơn. Đó là
cánh cửa của cuộc đời, công việc trong tương lai sắp tới, mọi sự thành công trên bước
đường sắp tới đều nhờ công lao dìu dắt dạy dỗ của quí thầy cô .
Nhóm thực hiện đề tài xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến:
 Quí thầy cô của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM. Đặc biệt là
quí thầy cô trong bộ môn động cơ khoa cơ khí động lực đã tận tình chỉ dẫn,
trực tiếp giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhóm làm việc trong môi trường rất tốt
trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.
 Thầy Nguyễn Kim – Giảng viên hướng chuyên môn đã cung cấp tài liệu,
đồng thời, thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ dạy trong suốt quá trình học tập
cũng như trong quá trình thực hiện đề tài để nhóm thực hiện hoàn tất đề tài
này.
 Cảm ơn sự chỉ dẫn và giúp đỡ từ các thầy bộ môn động cơ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nhóm sinh viên thực hiện
Lê Phúc Nguyên – Phạm Bá Quỳnh

v


TÓM TẮT
Được học toàn diện về ô tô nhưng hầu hết các bạn sinh viên đều không nắm vững
và nhớ hết những kiến thức đã học.Việc thực hiện đồ án giúp các bạn có cơ hội rèn luyện
thêm kĩ năng cho mình về một chuyên môn nào đó trong ngành. Qua đó giúp các bạn
sinh viên vững tin hơn trong bước đầu gian nan tìm việc làm.
Trong những năm gần đây lĩnh vực đào tạo về công nghệ và cơ khí ô tô nói riêng,
phục vụ cho ngành giao thông vận tải nói chung đã có những bước phát triển mới. Được
sự quan tâm đầu tư giúp đỡ từ nhiều phía, cả trong nước lẫn các đối tác nước ngoài. Từ
đó đã tạo điều kiện để công tác đào tạo ngành công nghệ ô tô được tiếp thu những công
nghệ tiên tiến trên thế giới từ sự giúp đỡ hợp tác của các nước có nền công nghệ ô tô phát
triển.
Với chính sách đi tắt đón đầu, chúng ta phải tìm ra con đường tiếp thu nhanh nhất
và hiệu quả tối ưu nhất trong công tác đào tạo, làm cho quá trình đào tạo mang tính chất
hiện đại, dễ cho người học tiếp thu kiến thức, kỹ thuật mới tiên tiến nhất mà không phải
mất thời gian, điều đó rất cần có sự học hỏi tiếp thu những công nghệ mới từ các nước
tiên tiến và những sáng tạo trong việc tổ chức giảng dạy, các biện pháp giáo dục tiên tiến
, sử dụng các kỹ thuật, trang thiết bị trong đào tạo, huấn luyện hiện đại, thường xuyên cập
nhật đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
Với tiêu chí như vậy, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, cho nên nhóm em chọn
thực hiện đề tài“MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ 1NZ-FE ”. Đồ án với mục tiêu thiết kế, thi công
mô hình và biên soạn tài liêu với nội dung hướng dẫn cách kiểm tra chẩn đoán hệ thống
điều khiển động cơ 1NZ-FE nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo, giúp các bạn
sinh viên chủ động trong việc nắm bắt các tài liệu tham khảo và có những kỹ năng thực
tế.

vi


MỤC LỤC

vii


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu

Viết tắt

Diễn giải

A/C

Air Compressor

Điều hòa không khí

A/F

Air Fuel Ratio

Tỷ lệ khí / nhiên liệu

A/T

Automatic Transmission

Hộp số tự động

ABDC

After Top Dead Center

Sau điểm chết trên

ALT

Alternator

Máy phát

AMP

Amplifier

Bộ khuếch đại

B+

Battery Voltage

Điện áp nguồn

BATT

Battery

Ắcquy

BTDC

Before Top Dead Center

Trước điểm chết trên

CAN

Controller Area Network

Mạng điều khiển cục bộ

CKP

Crank Position

Vị trí trục khuỷu

CMP

Camshaft Position

Vị trí trục cam

DIS

Direct Ignition System

Hệ thống đánh lửa trực tiếp

DLC3

Data Link Connector 3

Giắc nối truyền dữ liệu 3

DOHC

Double Overhead Camshaft

Trục cam kép đặt trên

DTC

Diagnostic Trouble Code

Mã chẩn đoán hư hỏng

E/G

Engine

Động cơ

ECM

Engine Control Module

Bộ điều khiển động cơ

ECT

Engine Cooling Temperator

Nhiệt độ nước làm mát động cơ

ECU

Electronic Control Unit

Bộ điều khiển điện tử

EFI

Electronic Fuel Injection

Hệ thống phun xăng điện tử

ESA

Electronic Spark Advance

Đánh lửa sớm điện tử

viii


Electronic Throttle Control

Hệ thống điều khiển bướm ga

System - inteligent

thông minh

EX

Exhaust

Xả

FP

Fuel Pump

Bơm nhiên liệu

GND

Ground

Mát (Đất)

IG

Ignition

Đánh lửa

IN

Intake

Nạp

MAF

Manifold Air Flow

Khối lượng khí nạp

MIL

Malfunction Indicator Light

Đèn báo hư hỏng

O2 S

Oxygen Sensor

Cảm biến oxy

OCV

Oil Control Vavle

Van điều khiển dầu

PS

Power Steering

Trợ lực lái

SEN

Sensor

Cảm biến

SW

Switch

Công tắc

TACH

Tachometer

Đồng hồ đo tốc độ

TB

Throttle Body

Cổ họng gió

TEMP

Temperature

Nhiệt độ

TPS

Throtte Position Sensor

Cảm biến vị trí bướm ga

VIN

Vehicle Identification Number

Số nhận dạng xe

VSS

Vehicle Speed Sensor

Cảm biến tốc độ xe

Variable Valve Timming -

Hệ thống phối khí tự động –

inteligent

thông minh

ETCS-i

VVT-i
E01

Mass của kim phun

#10 #20 #30 #40

Tín hiệu kim phun máy 1,2,3,4

G2+

Tín hiệu cảm biến trục cam

viii


Tín hiệu khởi động

STA

Tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ

THA

không khí nạp
Tín hiệu cảm biến nhiệt độ

THW

nước làm mát

OC1+, OC1-

Tín hiệu van điều khiển phân
phối khí trục cam
Tín hiệu điều khiển bơm xăng

FC

Điện áp 5V cung cấp cho các

VC

cảm biến
Tín hiệu phản hồi đánh lửa

IGF
IGT1

IGT2

Tín hiệu đánh lửa của máy

IGT3

IGT4

1,2,3,4

NE+ NE-

Tín hiệu cảm biến1 vị trí trục
khuỷu

OX1

Tín hiệu cảm biến ôxy

STP

Công tắc đèn phanh

E1

Mass của ECU

E2

Mass cảm biến

E01, E03, E04

Mass bộ chấp hành

HT

PRG
KNK
VTA
FAN

Tín hiệu điều khiển bộ sấy cảm
biến oxy
Tín hiệu áp suất nhiên liệu
trong ống phân phối
Tín hiệu cảm biến kích nổ
Tín hiệu cảm biến vị trí bướm
ga
Tín hiệu điều khiển quạt làm

viii


mát động cơ
SIL

Tín hiệu chẩn đoán OBD II

IGSW

Tín hiệu báo bật công tắt IG

L

Tín hiệu đèn báo nạp

MREL

Tín hiệu điều khiển relay EFI

viii


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1 : Động cơ 1NZ-FE
Hình 2.2 Bảng tên mô hình
Hình 2.3 Mặt trước của mô hình
Hình 2.4 Bên trái mô hình
Hình 2.5 Bên phải mô hình
Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển động cơ
Hình 3.2 Sơ đồ bố trí các bộ phận trên động cơ
Hình 3.3 Các chân ECU sử dụng trong mô hình
Hình 3.4 Sơ đồ mạch điện cấp nguồn
Hình 4.1 Cấu tạo của cảm biến dây nhiệt
Hình 4.2 Sơ đồ mạch điện cảm biến dây nhiệt
Hình 4.3 Vị trí đặt cảm biến dây nhiệt
Hình 4.4 Đo điện áp các chân cảm biến dây nhiệt
Hình 4.5 Sơ đồ điện cảm biến nhiệt độ khí nạp
Hình 4.6 Cấu tạo cảm biến nhiệt độ nước
Hình 4.7 Sơ đồ điện cảm biến nhiệt độ nước làm mát
Hình 4.8 Vị trí cảm biến nhiệt độ nước làm mát
Hình 4.9 Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát
Hình 4.10 Cấu tạo cảm biến vị trí bướm ga.
Hình 4.11 Mạch cảm biến vị trí bướm ga.
Hình 4.12 Đồ thị thể hiện mối quan hệ điện áp ra và góc mở bướm ga.
Hình 4.13 Cảm biến vị trí bướm ga
Hình 4.14 Cấu tạo cảm biến kích nổ

ix


Hình 4.15 Sơ đồ mạch điện cảm biến kích nổ
Hình 4.16 Vị trí cảm biến kích nổ
Hình 4.17 Kiểm tra sự không thông mạch.
Hình 4.18 Sơ đồ cảm biến vị trí trục cam
Hình 4.19 Vị trí của cảm biến vị trí trục cam
Hình 4.20 Tín hiệu dạng xung của cảm biến vị trí trục cam
Hình 4.21 Sơ đồ cảm biến vị trí trục khuỷu
Hình 4.22 Vị trí cảm biến vị trí trục khuỷu
Hình 4.23 Tín hiệu dạng xung của cảm biến vị trí trục khuỷu
Hình 4.24 Bơm nhiên liệu
Hình 4.25 Sơ đồ mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu
Hình 4.26 Vị trí bơm nhiên liệu
Hình 4.27 Sơ đồ cấu tạo relay bơm
Hình 4.28 Đồng hồ chỉ thị áp suất nhiên liệu
Hình 4.29 Cấu tạo kim phun
Hình 4.30 Sơ đồ điều kiển kim phun
Hình 4.31 Vị trí của kim phun
Hình 4.32 Xung tín hiệu kim phun đo thực tế
Hình 4.33 Kiểm tra tín hiệu điều khiển kim phun bằng LED
Hình 4.34 Cấu tạo bugi
Hình 4.35 Đo khe hở bugi.
Hình 4.36 Hệ thống đánh lửa trực tiếp.
Hình 4.37 Sơ đồ mạch điện hệ thống đánh lửa trực tiếp
Hình 4.38 Sơ đồ của hệ thống đánh lửa 1NZ-FE
Hình 4.39 Bô bin kết hợp với IC đánh lửa
x


Hình 4.40 Xung của tín hiệu IGT
Hình 4.41 Xung của tín hiệu IGF
Hình 4.42 Van VVT-i
Hình 4.43 Cấu tạo hệ thống VVT-i.
Hình 4.44 Mạch dầu điều khiển van VTT-i
Hình 4.45 Sơ đồ điều khiển van VVT-i
Hình 4.46 Dạng xung điều khiển van VVT-i
Hình 4.47 Dạng xung tín hiệu điều khiển van VVT-i
Hình 4.48 Bảng công tắc Pan
Hình 4.49 Đèn báo lỗi
Hình 4.50 Vị trí đèn Check Engine ở táp lô.
Hình 4.51 Hình ảnh máy chẩn đoán MULTISCANPlus
Hình 4.52 Giắc chẩn đoán DLC3
Hình 4.53 Đọc lỗi bằng cách đếm sự chớp tắt của đèn “CHECK”
Hình 4.54 Hướng dẫn đọc nhiều lỗi bằng tay

xi


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1 Đặc tính kỹ thuật của động cơ 1NZ-FE
Bảng 2.2 Thông số bảo dưỡng
Bảng 2.3 Những ưu điểm của các bộ phận chính trên động cơ 1 NZ-FE
Bảng 4.1 Kiểm tra điện áp so sánh với mass
Bảng 4.2 Điện áp cực THA – E2
Bảng 4.3 Điện áp cực THW – E2
Bảng 4.4 Giá trị điện áp VTA – E2
Bảng 4.5 Giá trị điện trở VTA – E2
Bảng 4.6 Bảng mã lỗi chẩn đoán (hãng TOYOTA – OBD1)
Bảng 4.7 Bảng mã lỗi chẩn đoán (OBD2)

xii


CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP
1.1. Lý do chọn đề tài:
 Hệ thống điện – điện tử trên ô tô ngày càng được sử dụng nhiều vì những hiệu quả
của nó. Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn hạn chế ô nhiễm môi trường, tính tiện
nghi, tính an toàn của hệ thống điện – điện tử mang lại. Vì vậy hệ thống điện trong động
cơ được các nhà sản xuất đặc biệt chú ý quan tâm
 Để xác định chính xác những hư hỏng và kịp thời sửa chữa những hư hỏng đó
chúng ta không những cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản mà còn phải có
những tài liệu thực hành trên những chiếc xe cụ thể nhằm giúp cho người học có cái nhìn
khách quan và thực tế để khi ra ngoài đi làm có thể nắm bắt các kiến thức mới mau lẹ.
 Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng tôi đã thực hiện đề tài “MÔ HÌNH HỆ
THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1NZ-FE” giúp người học sẽ có điều kiện tương tác
trực tiếp với động cơ. Vì vậy sẽ giúp cho sinh viên nắm vững những kiến thức chuyên
môn đồng thời cũng làm cho sinh viên cảm thấy thích thú khi làm một động cơ thực tế
như thế này.
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:
 Mục tiêu:
 Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên có thể hướng dẫn các sinh viên chi tiết từng
bài thực hành trong suốt quá trình thực tập.
 Giúp sinh viên ứng dụng ngay những kiến thức mới học vào trong thực hành vì
vậy sẽ làm cho sinh viên nhớ sâu và cặn kẽ hơn.
 Tạo điều kiện cho sinh viên có cái nhìn thực tế khi làm bài thực hành trực tiếp trên
động cơ, tạo môi trường giống như khi sinh viên ra ngoài đi làm.
 Nhiệm vụ nghiên cứu:
 Thu thập các tài liệu liên quan đến động cơ 1NZ-FE.
 Nghiên cứu về hệ thống điện điều khiển động cơ phun xăng 1NZ-FE.
 Thực hành kiểm tra chẩn đoán trực tiếp trên động cơ, hoàn thiện mô hình.
1.3. Phương pháp nghiên cứu:
 Tham khảo tài liệu, thu thập các thông tin liên quan
1


 Học hỏi kinh nghiệm từ thầy cô, bạn bè
 Nghiên cứu các mô hình giảng dạy cũ
 Quan sát và ghi lại các hình ảnh thực liên quan đến hệ thống điện động cơ 1NZFE.
 Nghiên cứu cách đọc sơ đồ mạch điện của dòng xe thuộc hãng Toyota.
1.4. Các bước thực hiện:
 Thu thập tài liệu
 Tham khảo tài liệu
 Phân tích tài liệu.
 Tiến hành đo đạc, kiểm tra, thu thập các thông số.
 Sửa chữa, hoàn thiện mô hình động cơ 1 NZ-FE
 Viết thuyết minh hoàn chỉnh đề tài.
1.5. Kế hoạch nghiên cứu:
Trong đề tài này, nhóm thực hiện đề tài xin trình bày chuyên đề về động cơ 1NZ–
FE. Do thời gian, kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên chắc chắn nội dung và hình
thức của đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng em rất mong được sự
đóng góp ý kiến quý báu của Quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.
Đề tài được thực hiện trong vòng 15 tuần, các công việc được bố trí như sau:
 Giai đoạn 1:
- Thu thập tài liệu, xác định nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu, xác định mục tiêu
nghiên cứu, phân tích tài liệu liên quan.
- Hoàn thiện mô hình.
 Giai đoạn 2:
- Viết thuyết minh.
- Hoàn thiện đề tài.

2


CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ 1NZ-FE
2.1. Giới thiệu về động cơ 1NZ-FE:

Hình 2.1 : Động cơ 1NZ-FE
 Động cơ 1NZ-FE: của hãng Toyota là động cơ xăng không chì thế hệ Z có 4
xylanh thẳng hàng, dung tích xylanh 1.5 lít, trục cam kép DOHC 16 xupáp, dẫn động
bằng xích, hệ thống van nạp thông minh VVT-i, hệ thống đánh lửa trực tiếp DIS được sử
dụng trong động cơ này để đạt được hiệu suất cao, êm, tiết kiệm nhiên liệu và khí thải
sạch hơn.


Động cơ 1NZ-FE được lắp chủ yếu trên các xe Toyota Vios, Toyota Yaris…Vios

là dòng xe tiết kiệm xăng nhất của Toyota ở thị trường Việt Nam, với mức tiêu hao nhiên
3


liệu trung bình khoảng 6.5 lít/100km đối với hộp số sàn và 7 lít/100km đối vơi hộp số tự
động khi chạy trên đường trường. Thân thiện với môi trường là một điểm nổi bật của
Vios khi đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4 hơn cả Camry.
Bảng 2.1 Đặc tính kỹ thuật của động cơ 1NZ-FE
Số xy lanh và cách bố trí

4 xylanh, thẳng hàng

Dung tích [cm3]

1497

Đường kính x hành trình [mm]

75 x 84.7

Tỷ số nén

10.5 : 1
DOHC 16 xupáp (với VVT-i)

Cơ cấu phân phối khí
Dẫn động xích
Hệ thống nhiên liệu

SFI

Hệ thống đánh lửa

DIS

Công suất tối đa

79kw @ 6000v/p

Moment xoắn tối đa

139N.m @ 4200v/p
Mở

-70 ~ 330 BTDC

Thời điểm phối

Đóng

520 ~ 120 ABDC

khí

Mở

340 BBDC

Đóng

20 ATDC

Nạp

Xả

Thứ tự nổ

1-3-4-2

Dầu bôi trơn

API SM, SL hay ILSAC
90 hoặc hơn

Trị số Octan nhiên liệu
Trọng lượng tham khảo (đã đổ

M/T

83.2
4


đầy dầu) [ kg]

A/T

77.8

Bảng 2.2 Thông số bảo dưỡng
Thông số

Chỉ số (km)

Nhớt máy

5.000

Lọc nhớt

10.000

Lọc xăng

40.000

Lọc gió

40.000

Bugi (loại thường)

40.000

Dây curoa

80.000

Dung tích nhớt

Ban đầu

4,2 (lít)

Có thay lọc nhớt

3,6 (lít)

Không thay lọc nhớt

3,4 (lít)

Dung tích nước làm mát

6,3 (lít)

Tỉ trọng accu

1,25-1,27

Bảng 2.3 Những ưu điểm của các bộ phận chính trên động cơ 1 NZ-FE
Bộ phận

Các thành phần

(1)

(2)

Thân máy làm bằng nhôm
Phần thân chính

Tâm trục khuỷu và ắc piston không

(3)

(4)

(5)

O
O

O

O

cắt nhau

Hệ thống phân

Buồng đốt kiểu taper squish

O

Dùng xích và bô căng xích

O

O
O

O

5


phối khí

Sử dụng hệ thống VVT-i

O

O

Ống nạp làm bằng plastic

O

Ống nạp làm bằng thép không gỉ

O

Hệ thống nạp và
xả

2 bộ lọc khí thải được sử dụng
Sử dụng kim phun 12 lỗ
Hệ thống nhiên

Ngăn hồi nhiên liệu về thùng xăng

liệu

Bộ đấu nối nhanh dùng để kết nối

O
O

O
O

O

O

O

ống nhiên liệu cứng và ống mềm
Sử dụng loại bugi có bước ren dài

O

Sử dụng hệ thống đánh lửa trực

O

O

O

tiếp làm cho việc điều chỉnh thời
gian đánh lửa trở nên không cần
Hệ thống đánh
lửa

Cảm biến vị tríthiết
bướm ga và cảm

O

biến vị trí bàn đạp ga là loại không
có tiếp điểm
Chức năng khởi động mà không

O

cần giữ chìa khóa ở Start
Hệ thống kiểm soát hơi xăng

O

Cảm biến tỉ lệ hỗn hợp nhiên liệu

O

 Chú thích:
(1) Hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu
(2) Ít tiếng ồn và rung động
(3) Trọng lượng nhẹ và thiết kế gọn
(4) Bền
(5) Thân thiện với môi trường

6


2.2. Giới thiệu về mô hình

Hình 2.2 Bảng tên mô hình

7


Hình 2.3 Mặt trước của mô hình

8


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×