Tải bản đầy đủ

BÀI tập các PHÉP TÍNH về PHÂN số và số THẬP PHÂN

BÀI TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU
1* Kiến thức: Thông qua tiết luyện tập. HS được rèn kỹ năng về thực hiện
các phép tính về phân số và số thập phân
2* Kỹ năng : HS luôn tìm được các cách khác nhau để tính tổng (hoặc hiệu)
hai hỗn số.HS biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tính chất của phép tính và quy
tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức một các nhanh nhất
3* Thái độ: Có kĩ năng quan sát các đặc điểm của đề bài và có ý thức cân
nhắc , lựa chọn các phương pháp hợp lí để giải thích
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Giáo án.
* Học sinh: Học bài cũ
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số.
2. Bài cũ:
3. Bài luyện tập.
Hoạt động của thày, trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Luyện tập các phép tính về phân số

Luyện tập các phép tính về phân số
(40 phút)
GV: Trong một dãy các phép tính cộng, Bài tập 106 trang 48
trừ, nhân, chia ta thực hiện như thế nào?
HS: Ta thực hiện nhân, chia trước cộng,
7 5 3 7.4 5.2 3.9
trừ sau.
+ − =
+

GV: Gọi hs lên bảng hoàn thành phân tích 9 12 4 36 36 36
bài tập.
28 + 15 − 27 16 4
=
=
=
GV: Em hãy nêu cách giải bài tập 106.
6
36 6
HS: lên bảng giải bài tập 106.
HS: Cả lớp nhận xét và đánh giá
1 3 7
−3 5 1
+ − ; b)
+ −
3 8 12
14 8 2
1 2 11
1 5 1 7
c) − − ; d ) + − −
4 3 18
4 12 13 8
a)

Bài tập 107 trang 48

GV: Theo em để làm bài tập này trước hết
em phải làm như thế nào?
1 3 7 8 + 9 − 14 3 1
a) + − =


= =
HS: Ta phải quy đồng
3 8 12
24
24 8
GV: Gọi HS lên bảng làm bầi tập
−3 5 1 −12 + 35 − 28 −5
HS: Lần lượt 4 HS lên bảng làm 4 câu a, b, b) + − =
=
14
8
2
56
56
c, d


Bài tập 108 trang 48:
GV: Theo em để giải bài tập này ta đã có
Hoàn thành các phép tính
5
9
những cách làm nào?
3 −1
6
10
HS: Có 2 cách:
b)Tính hiệu:
+C1: Đổi hỗn số ra phân số rồi tính
+C2: Quy đồng phần phân số và thực hiện
phép trừ hỗn số.
GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm.
HS: Hoạt động nhóm theo yêu cầu.
GV: Quan sát, hướng dẫn
HS: Đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết
quả lm được, các HS khác nhận xét.
GV: Theo em để giải những bài này ta làm
Bài tập 109 trang 49: Tính bằng 2 cách:
như thế nào?
HS:
+C1: Đổi hỗn số ra phân số rồi tính.
4 1
a )2 + 1
+C2:giữ phần nguyên, quy đồng 2 phân
9
6
số rồi tính
8
3
11
= 2 +1+ = 3
GV: Gọi 1 hs lên bảng làm bài tập (Câu a)
18
18
18
HS: 1 hs lên bảng làm bài tập.
GV: Câu b, c, d về nhà làm tiếp.
GV: Nhận xét
4. Tổng kết (3 phút)
– GV nhấn mạnh lại các tính chất của phép cộng hai phân số.
– Hướng dẫn học sinh làm các bài tập còn lại SGK.
5. Dặn dò (1 phút)
– Học sinh về nhà học bài và làm các bài tập còn lại SGK.
– Chuẩn bị bài mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×