Tải bản đầy đủ

GIÁO án văn lớp 8

Chơng trình địa phơng
Văn & tập làm văn
I - MC CN T
- Nm c yờu cu v cỏch thc su tm ca dao, tc ng a phng.
- Hiu thờm v giỏ tr ni dung, c im hỡnh thc ca tc ng, ca dao a
phng.
II - TRNG TM KIN THC
1. Kin thc
- Yờu cu ca vic su tm tc ng, ca dao a phng.
- Cỏch thc su tm tc ng, ca dao a phng.
2. K nng
- Bit cỏch su tm tc ng, ca dao a phng.
- Bit cỏch tỡm hiu tc ng, ca dao a phng mt mc nht nh.
* Kĩ năng sống: - Tự nhận thức đợc ý nghĩa của các câu tục
ngữ và có ý thức su tầm ca dao, tục ngữ
3. Thái độ : Tăng thêm tình cảm, sự hiểu biết về quê mình
III.Chuẩn bị
- T liệu về tục ngữ, ca dao có ở địa phơng.
IV. Phơng pháp
- Phát vấn câu hỏi, giảng bình
V. Tiến trình giờ dạy

I- ổn định tổ chức (1)
II- Kiểm tra bài cũ (4) Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
III- Bài mới
Hoạt động của thầy
Nội dung kiến thức
và trò
Hoạt động 1(15)
I. Tục ngữ, ca dao, dân ca
?) Thế nào là tục ngữ? 1. Tục ngữ: Là những câu nói dân gian
ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu,
?) Nhắc lại khái niệm hình ảnh thể hiện những kinh nghiệm
về ca dao, dân ca?
của nhân dân về mọi mặt và đợc vận
?) Điểm chung giữa tục dụng vào đời sống, suy nghĩ, lời nói
ngữ, ca dao, dân ca?
hàng ngày
- Là một thể loại của 2. Ca dao: Là lời thơ của dân ca, là
văn học dân gian
một thể thơ dân gian
3. Dân ca: Là những sáng tác kết hợp lời
và nhạc (những câu hát dân gian)
Hoạt động 2 (23)
II. Yêu cầu su tầm
?) Em hiểu nh thế nào 1. Giới hạn


về cụm từ Lu hành ở
địa phơng?
- Ca dao, tục ngữ có
mặt đợc sử dụng ở
địa phơng chứ không
phải là nói về địa phơng
- GV nêu yêu cầu về
nội dung, cách su tầm,
thời gian

- Đông Triều Quảng Ninh
- 20 câu
2. Nguồn su tầm
- Hỏi cha, mẹ, ngời già, nhà văn


- Tìm trong sách báo địa phơng
3. Nội dung
- Nói về sản vật, di tích, thắng cảnh
danh nhân, sự tích, từ ngữ địa phơng
4. Cách su tầm
- Chép vào vở hoặc sổ tay văn học
- Phân loại: tục ngữ, ca dao, dân ca
- Sắp xếp theo chữ cái a, b, c
5. Thời gian su tầm; 2 tuần -> 1 tháng

4. Củng cố:
5. Hớng dẫn về nhà(2)
- Chuẩn bị: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
*. Rút kinh nghiệm
...............

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×