Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Giáo án Đại số 8

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A. MỤC TIÊU:
- Hs nẵm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn
phân thức
- Hs hiểu được qui tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản củ phân thức,
nắm vững và vận dụng tốt qui tắc này.
B. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Bảng phụ nội dung các bài tập ? và bài tập 4 (tr38-SGK)
- Học sinh: ôn tập lại tính chất cơ bản của phân số.
C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Kiểm tra bài cũ:
HS1: hai phân thức bằng nhau khi nào? giải bài tập 1d?
HS2: giải bài tập 3 SGK
2. Bài mới:

Hoạt động của thày, trò

Ghi bảng1. Tính chất cơ bản của phân thức
- GV : Yêu cầu học sinh làm ?1.
- HS đứng tại chỗ trả lời.

- Yêu cầu thảo luận nhóm ?2, ?3.
- Cả lớp làm bài theo nhóm.
- GV yêu cầu hai đại diện lên thực
hiện trên bảng
x( x  2) x 2  2 x

?2
3( x  2) 3x  6
x2  2x x
Ta có:

3x  6 3
Vì ( x 2  2 x).3 x(3x  6)
3 x 2 y 3x 2 y : 3 xy
x
;
 2
?3
3
3
6 xy 6 xy : 3xy 2 y
3x2 y
x


6 xy 3 2 y 2
6 xy 3.x 3x 2 y.2 y 2
? Qua các câu hỏi trên em hãy rút ra
các tính chất cơ bản của phân thức
- Cả lớp suy nghĩ, 1 học sinh đứng tại


chỗ trả lời.
- GV chốt lại và ghi bảng.


- Yêu cầu học sinh làm ?4

* Tính chất

- Cả lớp làm bài GV gọi HS đứng tại

A A.M

(M là đa thức khác 0)
B B.M

chỗ trả lời.

A A: N

(N là nhân tử chung)
B B:N

?4
a) Vì ta có:
2 x( x  1)
2 x( x  1) : ( x  1)
2x


( x  1)( x  1) ( x  1)( x  1) : ( x  1) x  1
Vậy

b)

- Cho học sinh nhận xét và chốt lại
qui tắc đổi dấu.

2 x( x  1)
2x

( x  1)( x  1) x  1

A ( 1). A  A


B ( 1).B  B

Vậy

A A

B B

2. Qui tắc đổi dấu

- Hs theo dõi và ghi vào vở.

- Yêu cầu học sinh làm ?5

A A

B B


?5
- Cả lớp làm bài vào vở, 2 học sinh
lên bảng làm.

a)

y x x y

4 x x 4

b)

5 x
x 5

11  x 2 x 2  11

Luyện tập tại lớp
- Gv yêu cầu học sinh thảo luận nhóm làm bài tập 4-tr38 SGK
Bạn Lan và bạn Hương làm đúng vì:
x 3
( x  3).x
x 2  3 x 4  x (4  x)( 1) x  4


;


2 x  5 (2 x  5).x 2 x 2  5 x  3 x
 3 x(  1)
3x
Bạn Hùng và bạn Huy làm sai vì:
( x  1) 2 ( x  1) 2 x  1 x  1x 2  x x( x  1)
x
1
( x  9)3
( x  9)3
( x  9) 2 ( x  9) 22(9  x)  2( x  9)
2
2
BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Học theo SGK, chú ý các tính chất của phân thức và qui tắc đổi dấu.
- Làm bài tập 5, 6 - tr38 SGK
- Làm bài tập 4, 6, 7 (tr16, 17 - SBT)
HD bài 5 SGK: Phân tích x 3  x 2 thành nhân tử và áp dụng tính chất cơ bản
của phân thức để làm bài tập.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×