Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Đại số 8 – Giáo án
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
A. Mục tiêu :
- Kiến thức : HS nắm vững các tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho
việc rút gọn PT.
- Kĩ năng : HS hiểu được quy tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản của phân
thức, nắm vững và vận dụng tốt quy tắc này.
- Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức và hăng hái trong học tập & thảo luận
nhóm .
B. Phương pháp :
- Gợi mở kết hợp đàm thoại & vấn đáp .
C. Chuẩn bị :
- Giỏo viờn : Bảng phụ ghi đề bài 4.
- Học sinh : Ôn về các kiến thức về tính chất của phân số.
D. Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ
GV nêu yêu cầu kiểm tra. HS cả lớp cùng làm, 2 HS thực hành trên bảng.
(HS1) : ? Làm bài 1d SGK tr 36.
(HS2 ): ? Nêu các tính chất cơ bản của phân số đã học.

HS nhận xét bổ xung . GV đánh giá cho điểm và ĐVĐ vào bài mới.
Hoạt động 2 : 1- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
? Hãy nhắc lại các tính chất cơ bản - Gọi HS trả lời . HS khác nhận xét ...
của phân số đã học ở lớp 6.

HS thảo luận nhóm làm ?2,3:

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm ?

- Nhóm 1,2,3 thảo luận làm câu ?2.

2,3

- Nhóm 4,5,6 thảo luận làm câu ?3.


- Gv gọi đại diện các nhóm lên bảng
trình bày kết quả.

HS các nhóm khác nhận xét kết quả
?2 Ta có

x x(x  2)

3 3(x  2)

3x2y 3x2y : 3xy
x

 2
?3 Ta có
3
3
6xy 6xy : 3xy 2y

? Qua kết quả câu ?2 cho biết nếu

HS:

A A .M(M là đa thức khác đa thức
B B.M

A
0)
và đa thức M ta rút ra kết
B
A A :N

HS:
(N là một nhân tử chung)
quả gì.
B B:N
cho

? Đa thức M cần thoả mãn điều kiện - HS phát biểu tính chất theo (Sgktr 37)
gì.
Tương tự cho câu ?3.

HS:?4 a/ Chia cả tử và mẫu của phân thức

Gv giới thiệu đó là tính chất ...

ban đầu cho (x – 1)

- Gv cho HS nhắc lại.
? Áp dụng cho Hs thảo luận làm ?4
- Gọi một vài Hs trả lời kết quả

b/ Nhân cả tử và mẫu của

A
với -1.
B

HS thảo luận trả lời.

- Gv nhận xét và lưu ý áp dụng HS áp dụng cả hai tính chất để tìm.
t.chất.

? Tìm pt bằng phân thức

3xy
.
9y

? Tìm được bao nhiêu pt bằng pt
trên.
Hoạt động 3 : 2- QUY TẮC ĐỔI DẤU
? Qua ?4 b, em có nhận xét gì về HS P.biểu quy tắc : SGK tr 37.
dấu của 2 phân thức đó .
? HS thảo luận nhóm làm ?5 .

HS thảo luận làm câu ?5 a/ Điền x – 4
b/ Điền x – 5


- Gọi HS lên bảng điền kết quả …

Hoạt động 4 : CỦNG CỐ- LUYỆN TẬP
? Nhắc lại kiến thức cơ bản vừa học. HS trả lời và ghi nhớ.
- GV chốt lại toàn bài .

HS thảo luận bài 4:

- GV đưa đề bài 4 trên bảng phụ, Lan đúng vì đã nhân cả tử và mẫu của đa
cho HS thảo luận trả lời.

thức ban đầu với x.
Tương tự tìm được: Hùng đúng.

- Cho HS làm bài 5 SGK tr 38.

Giang đúng ( theo quy tắc đổi dấu).

? Nêu cách tìm đa thức cần điền vào

9  x
Huy sai vì ... kết quả đúng là  

chỗ trống để được kết quả đúng.

2

2

HS suy nghĩ và trả lời:
x2  x  1
x3  x2
....


 x  1  x  1  x  1  x  1 x  1
Chỗ trống cần điền là x2.
Hoạt động 5 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Nắm chắc kiến thức vừa học về tính chất cơ bản của phân số.
- Làm các bài tập : 6 SGK tr 38; 4 đến 7 SBT tr 16-17 .
- HD bài 6 SGK tr 38: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử:

 x  1  x4  x3  x2  x  1
 x  1  x  1-Tiết 24:" Rút gọn phân thức".

....
� đa thức cần điền là: x4  x3  x2  x  1
x1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×