Tải bản đầy đủ

chương 5 một số vấn đề về đo kiểm

Chương 5
Một số vấn đề về đo kiểm

1


Các tham số cần đo kiểm

2


Tiêu chuẩn và bài đo liên
quan

3


Tiêu chuẩn và bài đo liên
quan

4Tiêu chuẩn và bài đo liên
quan

5


Tiêu chuẩn và bài đo liên
quan

6


Tiêu chuẩn và bài đo liên
quan

7


Thiết bị đo công suất quang

8


Đo công suất quang

9


Máy đo phản xạ miền thời gian
quang OTDR

10


Máy đo OTDR

11Máy đo phản xạ quang (ORL
test)

12


Máy đo đa chức năng

13


Qui trình đo mạng PON

14


Qui trình đo mạng PON

ONT Output check
15


PON Network
troublbeshooting
Sau khi đưa
hệ thống vào hoạt động

- Các sự cố có thể xảy ra:

16


PON Network
troublbeshooting

17


PON Network
troublbeshooting

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×