Tải bản đầy đủ

Bao cao TTSX Kho cảng PVGAS Tuần 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA DẦU KHÍ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng tàu, ngày 27 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤT
TẠI CẢNG PVGAS TUẦN 2

Sinh viên : Phạm Tấn Đạt
Lớp : LHD k58 (vt)
Mssv: 1321011017
Ngày : 22/1- 26/1-2018

I.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Trọng Nghĩa – Kỹ sư công nghệ
tại Kho cảng Thị Vải (Kho cảng PV GAS Vũng Tàu) nhóm thực tập đã được
đi thực tế tại khu tàng trữ, vận chuyển, xuất, nhập LPG của kho Cảng Thị
Vải, được tham quan và tìm hiểu về hai hệ thống là Kho định áp và kho LPG
lạnh.
Tại Kho càng Thị Vải, các sản phẩm lỏng propan, butan, bupro (Giai
đoạn MF) và condensate NCS được sản xuất ở nhà máy xử lý khí Dinh cố


(GPP); condensate NCS được sản xuất ở nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn
(NCSP) và được vận chuyển tới KCTV Vũng Tàu bằng hệ thống đường ống
ngầm dài khoảng 24km. Hệ thống kho chứa tại KCTV sản phẩm gồm 33 bồn
chứa LPG, 2 bồn chứa condensate Bạch Hổ và 2 bồn chứa condensate Nam
Côn Sơn. Bên cạnh đó, KCTV còn được trang bị các bơ xuất ản phẩm riêng
biệt, có cần xuất nhập, hệ thống đo đếm phục vụ cho việc xuất sản phẩm
xuống tàu. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, KCTV được trang bị
một thiết bị trộn để sản xuất bupro thương phẩm từ propan và butan theo tỷ
lệ khối lượng tương ứng là 50:50; 30:70; 40:60. Bupro không thỏa mãn yêu
cầu sẽ được chuyển trực tiếp đến bồn chứa sản phẩm không đạt (Bupro Offspec) SV-107A/B. Lượng bupro offspec này sẽ được xuất trở lại đầu vài của
thiết bị trộn và được bổ sung propan hoặc butan theo tỷ lệ cần thiết để tạo
thành sản phẩm bupro đáp ứng yêu cầu.
1/TỔNG QUAN HỆ THỐNG KHO CHỨA

Kho LPG lạnh (Bà Rịa-Vũng Tàu) : có sức chứa 64.000 tấn chứa C3
và C4 tinh khiết nhập khẩu từ Trung Đông qua đường thủy.
Kho LPG định áp (Bà Rịa-Vũng Tàu): có sức chứa 7.200 tấn tàng
chứa LPG sản xuất từ nhà máy GPP Dinh Cố, sau đó xuất cho khách
hàng thông qua xe bồn hoặc tàu.
Kho Condensate :có sức chứa 46.000 m3 chứa sản phẩm condensate
của các mỏ thuộc bể NCS, sau đó giao lại cho các khách hàng thông
qua tàu).
Kho LPG Gò Dầu: có sức chứa 4.000 tấn

2/KHO LẠNH THỊ VẢI
Kho lạnh là một phần được mở rộng từ kho chứa LPG định áp Thị Vải (kho
định áp) tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Hệ thống bồn chứa LPG lạnh được đưa vào vận hành vào tháng 2/2013. . Là
kho LPG lạnh đầu tiên của Việt Nam.
Kho chứa LPG lạnh bao gồm thiết bị bồn chứa như sau:
2 bồn chứa LPG lạnh
2 bồn chứa LPG định áp
Các thiết bị công nghê, điện _ điện điều khiển, hệ thống bơm ,hệ thống
máy nén, hệ thống gia nhiệt, hệ thống phòng cháy chữa cháy,…


Hệ thống nhập LPG lạnh
Số lượng LDA :
2 cái
Công suất nhập LPG lanh:
2400/hr (01 LDA)
Lưu lượng hồi hơi :
2400/hr (01 LDA)
Áp suất hơi max trên tàu :
70 mbarg
Áp suất LPG max trên tàu:
130 mbarg
Áp suất min tên tàu:
80 mbarg
Áp suất hồi hơi lớn nhất tại điểm đầu nối giữa LDA và tàu:

-

85 mbarg

Tank chứa LPG lạnh
-

Số lượng :
2 tank hình trụ mái vòm (TK-0701 chứa C3 và TK0801 chứa C4)
Kích thước :
49m x 30m.
Công suất :
50.000/bồn
Sức chứa :
30.000 tấn/ bồn
Nhiệt độ thiết kế : -45/65
Áp suất thiết kế :
-0,005 0,15 barg
Loại bồn đứng loại single containment với lớp cách nhiệt là đá chân
châu
Nhập sản phẩm: nhập đỉnh và nhập đáy
Tốc độ hóa hơi max : 0,05% khối lượng/ngày ở điều kiện chứa 100%
C3

Hệ thống xử lý BOG
Mỗi bồn được trang bị hai máy ném BOG giống nhau, một máy hoạt động một
máy dự phòng.
-

Loại máy nén: loại máy piston
Số cấp nén : 2 cấp
Hệ thống BOG có các hệ thống nước làm mát, hybochlorite (NaClO) có tác
dụng làm sạch đường ống.

Các bơm lạnh
-

Số lượng : 2 cái cho C3 và 2 cái cho C4
Loại bơm : ly tâm trục đứng 3 cấp
Công suất mỗi bơm: 185/h


Công dụng : bơm sản phẩm từ bồn lạnh LPG qua thiết bị gia nhiệt sau đó đi vào
bồn chứa định áp hoặc xuất trực tiếp xuống tàu. Ngoài ra còn dùng để bơm tuần
hoàn sản phẩm và làm lạnh đường ống.
Thiết bị gia nhiệt
o
o
o

Số lượng 1 cái cho C3 là E-1501 và một cái cho C4 là E-1601
Loại : Loại hở.
Công suất : E-1501: 106,000 kg/hr và E-1601: 109,800 kg

3/ HỆ THỐNG CẦU CẢNG
-

-

Cầu cảng số 1 (Jetty 1): có khả năng tiếp nhận tàu từ 2.000 DWT đến 20.000
DWT và được trang bị các cần xuất để phục vụ cho công tác xuất/nhập sản
phẩm LPG, condensate, xăng và nhập VCM;
Cầu cảng số 2 (Jetty 2): có khả năng tiếp nhận tàu từ 500 DWT đến 2.000
DWT và được trang bị các cần xuất để phục vụ cho công tác xuất/nhập sản
phẩm LPG. Trong tương lai, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cầu cảng số
2 sẽ được cải tạo (bổ sung hệ thống foam) để phù hợp cho công tác
xuất/nhập xăng dầu.

Ngoài ra, KCTV cũng có thực hiện đấu nối công nghệ và lắp đặt thêm một số
thiết bị khác phục vụ cho việc xuất, nhập các sản phẩm cho các nhà máy lần
cận như:
Hệ thống xuất/nhập sản phẩm xăng, refomate cho nhà máy chế biến
condensate (PV OIL Phú Mỹ);
Hệ thống nhập nguyên liệu Vinyl-Clỏua Monomer (VCM) cho nhà
máy nhựa và hóa chất Phú Mỹ (PMPC).
Hệ thống đường ống cung cấp LPG cho trạm xuất xe bồn

Kho cảng còn có thêm hệ thống phụ trợ bao gồm: Hệ thống khí điều khiển và
khí nén; nitơ; diesel; nước sinh hoạt, nước cứu hỏa, hệ thống flare và hệ thống
điện, ngoài ra, còn có thêm một số hệ thống phụ trợ khác như hệ thống camera
– thẻ từ, hệ thống còi – đèn cảnh báo hàng hải.


II.

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 3
ST
T

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1
2

29/1/2018
30/1/2018

3
4

31/1/2018
1/2/2018

5

2/2/2018

Đọc tài liệu, tìm hiểu về kho lạnh
Đi thực tế dưới sự hướng dẫn của nhóm kỹ
sư vận hành về kho lạnh
Đọc tài liệu, tìm hiểu về kho định áp
Đi thực tế dưới sự hướng dẫn của nhóm kỹ
sư vận hành về kho định áp
Tìm hiểu kỹ về yêu cầu quy trình khởi
động và một số loại van, bơm trong kho
cảng Thị Vải.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×