Tải bản đầy đủ

Bao cao TTSX Kho cảng PVGAS Tuần 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA DẦU KHÍ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng tàu, ngày 20 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤT
CẢNG PVGAS NGÀY 18-1-2018

Sinh viên : Phạm Tấn Đạt

Gvhd : Phạm Văn Tuân

Lớp : LHD k58 (vt)

Cơ quan thực tập : cảng PV gas


Mssv: 1321011017

Ngày : 18-01-2018

I/ Mở Đầu
Thực tập sản xuất là đợt thực tập bắt buộc và cần thiết cho sinh viên chuyên
ngành lọc hóa dầu nói chung và sinh viên dầu khí nói chung. Kỳ thực tập nhằm
cũng cố những kiến thức lý thuyết được học ở trường và rèn luyện kỹ năng công
tác ngoài thực địa và các kỹ năng mềm khác cho sinh viên. Căn cứ vào mục
đích, nhiệm vụ, yêu cầu của đợt thực tập sản xuất và tình hình thực tế nhà
trường đã chọn địa điểm thực tập phù hợp cho sinh viên là cảng PV Gas vũng
tàu. Thời gian thưc tập từ ngày 15-1-2018 đến ngày 4-2-2018.
II/ Nội dung nghiên cứu tuần đầu tiên
1/ Tìm hiểu tổng quan về cảng PVGas vũng tàu :

1


Kho cảng Thị Vải (KCTV), tên thường gọi của Kho cảng PV GAS Vũng Tàu
là một mắt xích không thể thiếu, hoạt động liên tục trong dây chuyền khí Bạch
Hổ, Nam Côn Sơn, với sức chứa tương đương 50% tổng công suất kho chứa
LPG cả nước, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng
lượng của quốc gia và bình ổn thị trường LPG trong nước.
Kho cảng PV GAS Vũng Tàu nằm trên địa bàn xã Tân Phước, huyện Tân
Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được vận hành từ năm 2000, là kho chứa khí
hóa lỏng (LPG), xăng nhẹ (condensate) lớn nhất Việt Nam, có nhiệm vụ chính
là tàng chứa, xuất/nhập các sản phẩm LPG, condensate của Nhà máy Xử lý khí
Dinh Cố; condensate của Nhà máy khí Nam Côn Sơn và nguồn LPG nhập khẩu
cho các tàu và xe bồn, vận chuyển đến các hộ tiêu thụ. Ngoài ra, cảng PV GAS
Vũng Tàu còn thực hiện các dịch vụ nhập hóa chất VCM cho Công ty Nhựa và
Hóa chất Phú Mỹ (AGC Chemicals Viet Nam); Xuất/nhập sản phẩm xăng, dầu
cho Công ty PV Oil Phú Mỹ; Khai thác dịch vụ cảng hướng tới các khách hàng
tàu, xe bồn và khu công nghiệp Cái Mép.
Hiện tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu trực thuộc Công ty Chế biến Khí
Vũng Tàu (KVT) – đơn vị thành viên của PV GAS. KCTV quản lý và vận hành
các hạng mục: Kho định áp (LPG và condensate bể Cửu Long/Nam Côn Sơn);
Kho LPG lạnh nhập khẩu từ nước ngoài; Kho LPG Gò Dầu (tại Đồng Nai) và
các thiết bị phụ trợ; Trạm nạp LPG xe bồn Thị Vải; Cầu cảng xuất nhập sản
phẩm bằng tàu với tải trọng lên tới 60.000 DWT (tấn); Đặc biệt là hệ thống kho
chứa LPG sức chứa 75.000 tấn (chiếm khoảng 50% tổng công suất kho chứa


LPG tại Việt Nam).
Hiện nay, tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu có hơn 100 CBCNV, đây là đội
ngũ nhân sự có kinh nghiệm làm việc với các Tập đoàn dầu mỏ lớn trên thế giới
(BP, TNK/Rosneft, Petronas, Knoc, Conoco Philip…) và đội tàu LPG được
2


quản lý và khai thác bởi các chủ tàu nước ngoài… Công ty Chế biến khí Vũng
Tàu (KVT) đơn vị được PV GAS giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, vận hành kho
cảng luôn đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và tuân thủ các tiêu
chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường. CBCNV được trang bị kiến thức về
an toàn và bảo hộ lao động đầy đủ với chuẩn mực cao để thực hiện công việc;
KVT còn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, áp dụng triệt để các biện pháp
an toàn và nỗ lực bảo vệ môi trường, tuân thủ chặt chẽ các quy định và luật
pháp Việt Nam và Quốc tế, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường làm việc
chuyên nghiệp.
2/ Quy trình an toàn lao động khi vào phân xưởng nhà máy :
a/ Các yếu tố nguy hiểm và rủi ro chính :
-

Lỗi của con người
Lỗi của thiết bị
Rò rỉ khí
Cháy nổ
Rơi ngã từ trên cao
Điện giật
Bỏng (nóng/ lạnh)
Nhiễm độc hóa chất
Ngạt thở
Tiếng ồn
Mảnh, vật văng ,bắn
Tràn đỗ hóa chất, condensate
Va đụng tàu thuyền vào cầu cảng
Chất lượng tàu , xe bồn của khách hang
Vi phạm an ninh, an toàn từ bên ngoài

b/ Yêu cầu đối với sinh viên viên thực tập
-

Tuân thủ các yêu niêm yết tại khu vận hành .
Tuân thủ các hướng dẫn hoặc các khi định khác để đảm bảo an toàn khi đi

-

tham quan hoặc làm việc trong công trình khí.
Tuân thủ quy định quy trình khi ra vào công trình .
Không đi lại tự do trong khu vực vận hành,tuân thủ người hướng dẫn
Không tự ý tác động vào thiết bị
3


-

Không đứng lên các đường ống, không đi tắt ,trèo hoặc chui qua đường
ống . Tham quan thông thường không được phép leo lên vị trí cao trên 2

-

m trừ khi được cấp giấy phép làm việc
Nắm chắc hiệu lệnh báo động, lối thoát hiểm và nhanh chóng sơ tán đến
địa điểm tập kết khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

III/ Kết quả thực tập tuần đầu tiên :
Sau khi tiếp xúc với kỹ sư của nhà máy, sinh viên đã nắm bắt được về sự
hình thành phát triển của nhà máy, tìm hiểu về sơ đồ khu vực của nhà máy, cơ
cấu tổ chức, cán bộ trong các kip làm việc. Các quy định về an toàn lao động
đối với sinh viên thực tập. Ngoài ra còn được các tài liệu quan trọng về sơ đồ
công nghệ của các thiết bị để tìm hiểu trước nhằm mục đích đạt được kết quả tốt
cho tuần thực tập tiếp theo.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×