Tải bản đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi môn GDCD lớp 8 cấp trường năm 2012_2013

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học: 2012 - 2013
Môn: GDCD Lớp 8
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm)
Em hãy cho biết thế nào là tôn trọng kỉ luật? Em hãy kể 4 việc làm của
em và của bạn em thể hiện tôn trọng kỉ luật?
Câu 2: (2 điểm)
Em hãy cho biết thế nào là yêu thương con người? Tìm 4 câu ca dao,
tục ngữ nói về yêu thương con người?
Câu 3: (2 điểm)
Em hãy cho biết thế nào là pháp luật và kỉ luật? Pháp luật và kỉ luật có
ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: (2 điểm)
Em hiểu thế nào là tình bạn? Có ý kiến cho rằng: “Tình bạn đẹp chỉ có
trong sách vở”. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 5: (2 điểm)
Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là gì? Em có nhận xét
gì về nếp sống văn hóa nơi gia đình em ở? Hãy cho biết 4 việc làm mà em và
gia đình em có thể làm được để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng
đồng dân cư?HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi : GDCD - LỚP 8
Nội dung
Câu 1: (2 điểm)
- Tôn trọng lỉ luật là biết chấp hành những qui định chung của tập
thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc; chấp hành mọi sự
phân công của tập thể như lớp học, cơ quan, doanh nghiệp...
- HS có thể nêu 4 trong các việc làm của em và bạn em tôn trọng kỉ
luật: Thực hiện đúng nội qui trường lớp (đi học đúng giờ, trong lớp
chăm chú nghe giảng, không làm việc riêng...); tôn trọng qui định
nơi công cộng (Giữ gìn trật tự, đổ rác đúng nơi qui định, bảo vệ môi
trường...)
Câu 2: (2 điểm)
- Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp
cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
- HS nêu 4 trong các câu ca dao, tục ngữ sau:
+ Thương người như thể thương thân
+ Lá lành đùm lá rách
+ Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
+ Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
+ ....

Điểm


Câu 3: (2 điểm)
* Khái niệm.
- Pháp luật là các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà 0,5 đ
nước ban hành, được Nhà nước bản đảm thực hiện bằng các biện
pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.
- Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng về những 0,5 đ


hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống
nhất, chặt chẽ của mọi người.
* Ý nghĩa:
- Những qui định của pháp luật và kỉ luật giúp cho mọi người có một 0,5 đ
chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động.


- Bo v quyn v li ớch hp phỏp ca mi ngi; To iu kin
thun li cho mi cỏ nhõn v ton xó hi phỏt trin theo mt nh
hng chung.
Cõu 4: (2 im)
- Tỡnh bn l tỡnh cm gn bú gia hai hoc nhiu ngi trờn c s
hp nhau v tớnh tỡnh, s thớch hoc cú chung xu hng hot ng,
cú cựng lớ tng sng.
- Em khụng tỏn thnh vi ý kin ú
Vỡ: Tỡnh bn p khụng ch cú trờn sỏch v m trờn thc t cng tn
ti nhiu tỡnh bn p nh tỡnh bn gia Mỏc v ngghen; gia Lu
Bỡnh v Dng L
Cõu 5: (2 im)
- Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân c là
làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành
mạnh phong phú nh: giữ gìn an ninh trật tự,vệ sinh
nơi ở, bảo vệ cảnh quan môi trờng sạch đẹp, xây
dựng tình đoàn kết xóm giềng, bài trừ phong tục tập
quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng
chống các tệ nạn xã hội.
- HS t nhn xột v np sng ni gia ỡnh theo thc t.
+ 4 vic HS cú th lm: Tng v sinh vo ngy l v ngy ch nht;
bi tr mờ tớn d oan; phũng chng t nn xó hi; gi v sinh mụi
trng; sinh cú k hoch....

0,5

1
0,5
0,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×