Tải bản đầy đủ

NHÓM CHỦ đề GIAO THÔNG

NHÓM CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG
CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG

Đề tài: Một số phương tiện giao thông
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Trẻ nhận biết một số loại phương tiện giao thông, phân biệt và gọi tên
các loại phương tiện giao thông.
- Luyện kỹ năng quan sát, so sánh. Ôn luyện kỹ năng đếm. Kỹ năng so
sánh to, nhỏ.
- Trẻ nhận biết một số phương tiện giao thông theo nơi hoạt động của
chúng.
- Phát triển ngôn ngữ, khuyến khích trẻ nói nguyên câu.
- Giáo dục thái độ lễ phép với cô giáo, hòa đồng với bạn và biết nhường
nhịn bạn.
II. CHUẨN BỊ

- Một số đồ chơi phương tiện giao thông: Xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa,
máy bay, tàu thủy, ca nô.
- Mỗi trẻ một tờ giấy có vẽ các phương tiện giao thông đủ loại, hoạt
động ở các nơi khác nhau.

- Bút sáp, dạ, chì màu.
- Các thẻ hình các phương tiện giao thông.
- Bảng nỉ, hoặc bảng giấy rôki có gai dán, hai bảng, mỗi bảng được chia
làm ba phần theo khu vực hoạt động của các phương tiện giao thông: Đường
thủy (sông), đường bộ, đường không.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: Bé làm quen với các phương tiện giao
thông
Cho trẻ cầm xem các phương tiện giao thông đã chuẩn bị.
Đàm thoại để trẻ nhận biết:
- Tên gọi của từng loại phương tiện.
- Đặc điểm bên ngoài của chúng: To hay nhỏ, có mấy bánh? Có bao


nhiêu cửa (ô tô)?
Cho trẻ so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa ô tô và xe máy.
- Giống nhau: Đều là phương tiện vận chuyển người, vật dụng và hàng
hóa.
- Khác nhau: Ô tô có 4 bánh, xe máy có 2 bánh (đếm), khác nhau về kích
thước (cho trẻ so sánh), khác nhau về đặc điểm bên ngoài.
- Vì sao ô tô chở được nhiều hơn xe máy?

Hoạt động 2: Trò chơi: Tìm phương tiện theo yêu cầu
Chia trẻ thành 2 nhóm, khi cô nói Cô cần! Cô cần!, trẻ đáp Cần gì? Cần
gì?
Cô yêu cầu nhóm một tìm một loại phương tiện giao thông, nhóm hai
tìm một loại phương tiện giao thông (những thẻ hình phương tiện giao thông
được cô để xung quanh lớp).
Sau khi trẻ lấy thẻ một phương tiện giao thông theo yêu cầu của cô, cô
và trẻ cùng về một góc và chơi trò chơi tiếp theo.
Trò chơi: Phương tiện nào biến mất
Cô giới thiệu với trẻ lần lượt từng loại phương tiện giao thông mà lúc nãy
trẻ đã tìm để lên bàn. Cho trẻ quan sát và đếm xem trên bàn có bao nhiêu
phương tiện.
Sau đó cô yêu cầu trẻ nhắm mắt và cất một phương tiện đi, yêu cầu trẻ
tìm ra phương tiện vừa biến mất. Trò chơi bắt đầu với năm phương tiện giao
thông và kết thúc khi chỉ còn một, hai phương tiện trên bàn.

Hoạt động 3: Xem ai xếp đúng


Chia trẻ thành hai nhóm, mỗi nhóm xếp thành hàng dọc đứng trước
vạch xuất phát cách bảng 1,5m.
Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ đứng đầu hàng chạy qua vạch xuất phát,
đến hai vòng xếp liên tiếp nhau, bật qua 2 vòng, chạy đến bảng, chọn
phương tiện giao thông trong rổ và dán đúng vạch hoạt động của phương
tiện đó.
Kết thúc trò chơi, kiểm tra kết quả mỗi nhóm.

Kết thúc: Nhận xét, đánh giá giờ học.


CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Chủ đề nhánh: Bé thích phương tiện giao thông nào?
Đề tài: Khám phá khoa học
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Trẻ biết kể tên các loại PTGT đường bộ, biết nêu đặc điểm, công dụng
của chúng.
- Giáo dục trẻ có thái độ tích cực, an toàn khi tham gia giao thông (ngồi
ngay ngắn, không đùa giỡn). Giáo dục trẻ về luật lệ an toàn giao thông: Khi
đi bộ phải đi trên vỉa hè bên phải; khi đi xe thì đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh
mới được đi tiếp.
II. CHUẨN BỊ

- Đĩa hình một số loại PTGT đường bộ.
- Nội dung câu hỏi để đàm thoại.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

- Cô đón trẻ tận tay phụ huynh, cháu biết chào hỏi mọi người.
- Cô cho trẻ cùng ngồi trò chuyện, xem hình về một số loại PTGT đường
bộ. Cô đưa ra các câu hỏi:
+ Hôm nay ba mẹ đưa các con đến trường bằng phương tiện gì?
+ Các con biết có những loại phương tiện giao thông gì?
+ Cô có hình gì đây? (Cô giới thiệu hình một số loại PTGT đường bộ)
+ Cô hỏi trẻ tên, đặc điểm của từng loại.
+ Cô hệ thống lại cho trẻ biết: Các loại PTGT chạy trên đường là những
loại PTGT đường bộ.
+ Cô hỏi bé thích đi loại xe nào? Tại sao?
+ Giáo dục trẻ khi được đi trên các loại PTGT, các cháu cần phải giữ trật
tự, không được thò đầu, tay ra ngoài và không được đứng trước hoặc sau xe
để đảm bảo ATGT. Khi đi bộ phải đi trên vỉa hè bên phải; khi đi xe thì đèn đỏ
phải dừng lại, đèn xanh mới được đi tiếp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×