Tải bản đầy đủ

Khám phá hộp giấy

Khám phá hộp giấy
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kỹ năng: Rèn kỹ năng cầm, nắm, đặt nếp, kỹ năng di, kéo hộp giấy.
- Ngôn ngữ: Tập cho trẻ nói các từ, câu ngắn: Hộp giấy, ú à, đùng
đùng, gấu, xe kéo.

- Giáo dục: Trẻ biết hưởng ứng theo cô.
II. CHUẨN BỊ
- Túi vải to.
- 9 hộp giấy có đục lỗ thủng nhỏ trên các mặt (dành cho trẻ).
- 1 hộp giấy to hơn (dành cho cô).
- Một con gấu bằng nhựa nhỏ.
- Băng, đĩa nhạc.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của
trẻ


* Hoạt động 1: Bé khám phá
hộp giấy
- Cô cho trẻ đi theo cô, đi dậm chân, vỗ
tay trên nền nhạc đàn.
- Cô tạo tình huống cho trẻ đẩy túi vải
ra. Cô khuyến khích cho trẻ sờ, nắn và
bóp, đoán xem bên trong có gì. Sau đó
cô đổ ra cho trẻ nhặt hộp giấy.
- Cô cho trẻ chơi: Khám phá hộp giấy với
nhiều hình thức như ú òa, đội đầu, vác
lên vai, kẹp vào tay, đặt xuống, đẩy đi
chơi, xếp làm toa xe, vỗ trống, ngoáy tay
vào các lỗ tròn.
- Cô lấy các con gấu trong hộp của cô ra,
yêu cầu trẻ nhặt và đặt gấu của mình qua

- Trẻ hoạt động
theo sự hướng dẫn
của cô.


các lỗ tròn.

* Hoạt động 2: Bé kéo xe chở
gấu đi chơi
- Cô cho trẻ lấy sợi dây từ hộp giấy ra và
cho trẻ kéo hộp giấy chở các chú gấu đi
chơi.
- Cô cho trẻ kéo hộp giấy trên nền nhà
và sau đó cho trẻ nâng độ khó lên, cho
trẻ kéo xe trên ghế băng (cao 30cm)
- Trong quá trình chơi cô nhắc nhở trẻ
nhặt các chú gấu bị rớt xuống đất đặt
vào xe của mình (rèn trẻ kỹ năng nhặt
đồ chơi).

Kết thúc: Cô nhắc lại cách thức chơi
với hộp giấy.

- Trẻ chơi độc lập


hoặc theo nhómTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×