Tải bản đầy đủ

Chủ đề trái cây ngày tết

Trái cây ngày tết
Nhóm lớp: 25 - 36 tháng
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên quả.
- Nhận biết đặc điểm đặc trưng của quả: Tròn - dài, màu xanh - màu
vàng, bóc vỏ - gọt vỏ.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Thích học cùng cô và bạn.
II. CHUẨN BỊ

- Quả bưởi, quả chuối.
- Lô tô cho trẻ.
- Túi đựng.
- Tranh quả bưởi, quả chuối.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Chiếc túi kỳ diệu
- Cô cho trẻ chơi trò chơi Nu na nu nống.
- Cho trẻ đoán quả gì trong túi.
- Cho trẻ quan sát quả.

Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi của từng loại quả.

* Hoạt động 2: Quả bưởi và quả chuối
- Trẻ quan sát và trò chuyện.
- Cô giới thiệu đặc điểm của từng loại quả.
- Cho trẻ gọi tên quả, nêu đặc điểm.
- Chơi lô tô: Chọn nhanh nói đúng.

* Hoạt động 3: Về đúng nhà
Cho trẻ chơi: Về đúng nhà: Trẻ cầm 1 lô tô và cùng chơi khi tín hiệu thì
chạy về nhà có treo tranh quả giống trẻ cầm.

Kết thúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×