Tải bản đầy đủ

Chủ đề NHỮNG CON vật ĐÁNG yêu

NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

Đề tài: Chú vịt dễ thương
Nhóm lớp: 25 - 36 tháng
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Trẻ lắng nghe và vận động nhịp nhàng theo bài hát.
- Trẻ gọi tên và nhận biết được đặc điểm đặc trưng của con vịt, có khả
năng lắp ráp các bộ phận của con vịt cho hoàn chỉnh.
- Trẻ lắng nghe và hiểu lời nói của cô, nói được câu trọn vẹn.
- Trẻ lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của cô.
II. CHUẨN BỊ

- Đĩa CD có hình ảnh con vịt.
- Tranh con vịt, trứng vịt.
- Các con vịt tách rời các bộ phận để trẻ ráp.
- Băng nhạc bài hát: Một con vịt.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Con gì kêu thế?
Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật.

Hỏi trẻ về con vịt (theo sự hiểu biết của trẻ).
Cho trẻ xem tivi.
Cho xem tranh để củng cố lại các bộ phận và đặc điểm đặc trưng của
con vịt. Đầu, mình, chân có màng nên bơi được dưới nước, tiếng kêu, đẻ ra
trứng.

* Hoạt động 2: Vịt con dạo chơi
Cô hỏi trẻ Vịt đi như thế nào?
Cô và trẻ cùng giả làm vịt đi dạo chơi, mở nhạc và cho trẻ vận động
theo bài hát Một con vịt.

* Hoạt động 3: Nào ta cùng làm
Cô cho trẻ xem một bức tranh có thiếu các bộ phận của con vịt, nhờ trẻ
dán thêm cho hoàn chỉnh.


Kết thúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×