Tải bản đầy đủ

chủ đề khuôn mặt bé

Khuôn mặt bé
Nhóm lớp: 25 - 36 tháng
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Dạy trẻ nhận biết một số bộ phận trên khuôn mặt trẻ: Trán, cằm, tai,
mắt, mũi, miệng.
- Trẻ chỉ đúng bộ phận và gọi đúng tên các bộ phận đó.
- Tập cho trẻ biết trả lời câu hỏi: Cái gì đây? Đây là cái gì? Để làm gì?
- Rèn luyện sự vận động tinh của ngón tay: Cầm, nắm. Rèn kỹ năng bôi
hồ và dán cho trẻ.
II. CHUẨN BỊ

- Đĩa CD một mặt dán giấy màu trắng, màu hồng nhạt.
- Tai, mắt, mũi, miệng cắt rời.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Đôi mắt của bé
Trò chơi: Nhắm mắt, mở mắt.
Mắt con đâu? Chúng ta nhắm mắt lại nhé!
Cô đề nghị bé nhắm mắt lại và trò chuyện với bé:
Con nhắm mắt lại có thấy gì không?

Đôi mắt để làm gì?
Dạy trẻ không được đưa tay lên dụi mắt, không đưa tay lên mắt bạn.

* Hoạt động 2: Mũi ai thính nhất?
Chiếc hộp bí mật
Cô có một chiếc hộp, bên trong có miếng bông tẩm nước hoa và cho
từng trẻ ngửi và trò chuyện với trẻ?
Con vừa ngửi thấy gì?
Con dùng cái gì để ngửi?
Tại sao lại ngửi thấy mùi?
Nếu không có mũi có ngửi được không?
Mũi để làm gì? Dạy trẻ mũi để ngửi mùi, để thở, biết giữ vệ sinh mũi,
không đưa tay lên ngoáy mũi.

* Hoạt động 3: Cái miệng xinh xắn


Cô hỏi trẻ: Miệng con đâu?
Miệng để làm gì?
Dạy trẻ biết giữ vệ sinh răng miệng, biết nói những lời hay, không la hét.

* Hoạt động 4: Khuôn mặt dễ thương
Cô cho bé quan sát đĩa CD, mỗi đĩa thiếu một bộ phận: Mắt, mũi, miệng,
trẻ chọn bộ phận còn thiếu và dán vào.

Kết thúc



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×