Tải bản đầy đủ

Chủ đề hát về những con vật bé yêu

Hát về những con vật bé yêu
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Trẻ lắng nghe và hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát: Gà trống, Mèo
con và Cún con.
Lắng nghe và cảm nhận giai điệu bài hát và thể hiện qua các hoạt động
vận động.
- Rèn luyện khả năng quan sát, nhanh nhẹn.
II. CHUẨN BỊ

- Nhạc: Gà trống, mèo con và cún con.
- Nhạc bài hát: Cún con và mèo mi bài hát về một số con vật.
- Thẻ hình một số con vật nuôi trong gia đình.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: Hát về những con vật bé yêu
Cô và trẻ cùng đi xem triển lãm tranh.
Trò chuyện về nội dung bức tranh: Các con vật có trong tranh: Gà, chó,
mèo.
Trò chuyện về các con vật, giới thiệu bài hát: Gà trống, mèo con và cún
con.

Cô hát cho trẻ nghe.
Cô hát từng đoạn và cho trẻ hát theo.
Cô và trẻ cùng biểu diễn bài hát.
Có thể tổ chức nhiều hình thức hát và biểu diễn khác nhau.

Hoạt động 2: Nào cùng lắng nghe
Cô hát cho trẻ nghe bài hát: Miu và Cún.
Cả lớp cùng nghe và vận động theo nhạc bài hát: Miu và Cún.

Hoạt động 3: Đố bé con gì?
Cô mở một đoạn nhạc về một con vật, trẻ lắng nghe và chọn thẻ hình về
con vật có trong bài hát.
Mỗi thẻ hình bé chọn đúng để sang bên phải của bé, thẻ hình chọn sai
bỏ lại vào trong rổ.
Cùng đếm xem trẻ có bao nhiêu thẻ hình.


Hoạt động 4: Hoạt động ngoài trời
Hoạt động 5: Hoạt động vui chơi tại các góc
Kết thúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×