Tải bản đầy đủ

Chủ đề đồ CHƠI và đồ DÙNG của lớp

ĐỒ CHƠI VÀ ĐỒ DÙNG CỦA LỚP

Đề tài: Bé chơi với hình tròn, hình tam giác
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Trẻ biết so sánh điểm giống nhau và khác nhau của hình tròn, hình tam
giác. Biết sử dụng từ: Trước, sau, Trên dưới trong quá trình thực hiện các trò
chơi, bài tập. Phát triển tư duy, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo qua các
hoạt động vẽ thêm vào hình tròn, hình tam giác để tạo thành hình dạng đồ
vật khác, liên tưởng hình dạng của hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật
với các đồ vật xung quanh có cùng hình dạng.
II. CHUẨN BỊ

- Các hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật bằng bìa cứng, nhựa.
- Túi nilon đen, bút xoá.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Cùng khám phá
Tổ chức trò chơi Bóng lăn
Cho mỗi trẻ một túi nilon đựng một hình tròn, một hình tam giác.
Yêu cầu trẻ sờ bên ngoài bao và đoán xem có gì bên trong (hỏi nhiều

trẻ).
Có hình gì? Có bao nhiêu hình?
Hướng dẫn trẻ mở bao để cùng kiểm tra lại.
Yêu cầu trẻ chọn hình có góc nhọn và đặt ra ngoài còn lại trong bao là
hình gì? Hãy đặt hình tròn kế bên hình tam giác.
Hình nào con đặt ra ngoài trước? Hình nào con đặt ra ngoài sau?
Cho cá nhân nhắc lại: Hình tam giác đặt trước, hình tròn đặt sau.
Hai hình này có gì khác nhau? Có gì giống nhau?
Con hãy đặt hình tam giác lên trên, hình tròn bên dưới, con thấy thế
nào?
Đổi lại hình tròn đặt trên, hình tam giác đặt dưới, có gì khác so với lúc nãy
không?


* Hoạt động 2: Vẽ sáng tạo
Khuyến khích trẻ vẽ thêm nét vào hình tròn, hình tam giác để tạo thành
những hình ngộ nghĩnh theo trí tưởng tượng của trẻ.
Con hãy cất hình tròn vào bao trước và hình tam giác cất vào sau.
Hướng dẫn trẻ cột bao lại.

* Hoạt động 3: Thi xem ai nhanh
Cô cùng trẻ đặt các hình tròn, tam giác, chữ nhật xuống sàn.
Tổ chức cháu hát múa và khi nghe hiệu lệnh của cô thì nhảy vào đúng
hình cô yêu cầu:
Lần 1: Cô gọi tên hình.
Lần 2: Cô gọi tên đồ vật có dạng giống hình hình học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×