Tải bản đầy đủ

chủ đề CON vật ở NHÀ bé

CON VẬT Ở NHÀ BÉ

Đề tài: Con gì gáy thế?
Nhóm lớp: 25 - 36 tháng
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Trẻ hứng thú lắng nghe cô hát và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát:
Đàn gà trong sân.
- Nhớ tên bài hát, hát được bài hát: Con gà trống.
- Biết vận động nhịp nhàng, tự nhiên theo bài hát: Con gà trống.
- Phát triển ngôn ngữ: Trẻ gọi tên bài hát.
- Giáo dục trẻ không tranh giành đồ chơi và xô đẩy bạn.
II. CHUẨN BỊ

- Vòng đỏ, vàng.
- Nhạc, máy casset.
- Tranh con gà trống hoặc mô hình, mũ con gà trống.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Chú gà dễ thương
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Đố các bạn nghe tiếng con gì gáy không?

- Các bạn tìm xem.
- Con gì đây? Nó gáy thế nào?
- Gợi ý cho trẻ nêu một số đặc điểm bên ngoài của con gà trống.

* Hoạt động 2: Hát và vận động theo bài: Con gà trống.
- Cho trẻ nghe một đoạn và đố trẻ biết đó là bài hát gì.
- Mình sẽ làm những chú gà trống con nhé. (Mỗi bạn đội một mũ gà trống).
- Cho cả lớp hát.
- Bạn nào đeo vòng đỏ sẽ đứng bên trái, bạn nào đeo vòng vàng sẽ
đứng bên phải.
- Cho nhóm bạn có vàng đỏ hát. Nhóm bạn vòng vàng hát.
- Cô và các bạn cùng vận động theo tiếng nhạc bài hát Con gà trống (hai
lần).


Những chú gà mệt rồi, mình cùng vươn vai hít thở nào.

* Hoạt động 3: Nghe hát: Đàn gà trong sân.
- Cho trẻ nghe nhạc (Hai lần).
- Cô hát cho trẻ nghe bài: Đàn gà trong sân.
- Giới thiệu tên bài hát.
Cô và trẻ cùng hát và vận động

Kết thúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×