Tải bản đầy đủ

Chủ đề cả nhà thương nhau

Cả nhà thương nhau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả.
- Hát đúng lời, đúng nhạc.
- Rèn sự nhanh nhạy của trẻ, giúp trẻ cảm thụ âm nhạc tốt.
- Giáo dục biết yêu thương những người thân trong gia đình.
- Trẻ biết hứng thú nghe cô hát và hát cùng cô.
II. CHUẨN BỊ

- Đàn, nhạc, đĩa, có bài hát Cả nhà thương nhau, Vì con.
- Vòng nhựa.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Cả nhà thương nhau
Cô giới thiệu bài: Cả nhà thương nhau.
Cô hát lần 1 vui vẻ tự nhiên, thể hiện được tình cảm của bài hát.
Giới thiệu nội dung bài hát, bài hát thể hiện tình yêu thương của gia đình
khi cả nhà rất yêu thương nhau...
Cô hát lần 2
Trẻ hát: Cả lớp hát 2 - 3 lần, thi đua giữa các nhóm, cô động viên và sửa

sai cho trẻ, hỏi lại trẻ tên bài hát.

* Hoạt động 2: Nghe hát bài: Vì con
Ba mẹ là người sinh ra các con, luôn yêu thương, chăm sóc, che chở cho
con khôn lớn thành người.
Cô hát 1 - 2 lần.
Cho trẻ nghe băng nhạc.
Cô múa cho trẻ xem. Cả lớp hát múa theo cô.

* Hoạt động 3: Ai nhanh nhất
Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi.
Cô cho trẻ chơi 3 - 4 làn.
Cô động viên trẻ chơi vui vẻ.

Kết thúc
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×