Tải bản đầy đủ

Chủ đề bé chơi cùng các con vật

: Bé chơi cùng các con vật
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thích nghe chuyện: Nòng nọc con tìm mẹ
- Phát triển óc quan sát, sáng tạo, ngôn ngữ cho trẻ.
- Phát triển vận động sự tự tin, sự khéo léo của đôi tay qua trò chơi với
bóng.
- Thích thú với các trò chơi Tìm mẹ cho các con vật.
II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: Cho trẻ em xem tranh ảnh về quá trình phát triển của
ếch và trò chuyện về đặc điểm của ếch, nòng nọc.

Hoạt động 2: Bé chơi cùng các con vật:
Tổ chức trẻ chơi: Trời nắng trời mưa và giới thiệu câu chuyện cô sắp kể.
- Sử dụng màn hình Power Point để kể cho trẻ nghe câu chuyện Nòng nọc
tìm mẹ. Cô vừa kể vừa dừng lại để trẻ đoán tiếp nội dung câu chuyện.
- Sau đó đàm thoại về nội dung câu chuyện:
+ Nòng nọc con đi tìm ai?
+ Nòng nọc gặp những ai?
+ Đặt tên cho câu chuyện là gì?

- Tạo tình huống có tiếng khóc và các trẻ cùng tìm, cô sử dụng một số
con rối để trò chuyện và nhờ các bạn tìm giúp mẹ.
- Mỗi trẻ lấy một rổ các con vật và nhìn trên màn hình Power Point để
kiểm tra.
- Trẻ chơi với bong bóng và tạo hình các con vật theo ý thích của trẻ.
Dùng các con vật cùng tạo hình và kể chuyện tiếp theo.

Hoạt động 3
- Quan sát hồ cá dưới sân trường.
- Tổ chức vận động.
+ Bật cóc.
+ Vẽ phấn tự do dưới sân trường.
+ Kể chuyện tự do.
+ Chơi với đồ chơi có sẵn dưới sân trường.


Hoạt động 4
- Góc văn học: Sử dụng rối để kể chuyện sáng tạo.
- Góc tạo hình: Trang trí các con vật theo ý thích (Dán mắt, mũi, miệng
cho các con vật).
- Góc toán:
+ Tìm bóng con vật.
+ Tìm mẹ con vật

Hoạt động 5: Hát các bài hát trong chủ đề.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×