Tải bản đầy đủ

chủ đề âm THANH QUANH bé

ÂM THANH QUANH BÉ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Trẻ biết lắng nghe và phát hiện ra các âm thanh mà trẻ biết như tiếng
máy bay, xe ô tô, tàu lửa.
- Biết các đặc điểm đặc trưng của phương tiện giao thông: Tàu lửa, xe ô
tô, thuyền.
- Biết lắng nghe và đoán tên các bài hát cô cho trẻ nghe.
- Trẻ hát đúng lời và biết vận động theo lời bài hát.
II. CHUẨN BỊ

- Power Point về các phương tiện giao thông.
- Đàn, máy casset.
- Tranh về các phương tiện giao thông.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1:
- Cô cho trẻ xem ảnh và lắng nghe bài: Em tập lái ô tô.
- Trong bài hát có những phương tiện giao thông nào?
- Tìm xem trong lớp mình có xe ô tô không.
- Đàm thoại về đặc điểm xe.

- Cho trẻ lắng nghe tiếng các động cơ của tàu lửa, thuyền và đoán xem
đó là phương tiện giao thông gì?

* Hoạt động 2:
- Cô đàn vài nốt đầu của bài: Em tập lái ô tô để trẻ đoán tên bài hát.
- Cô nói lại chính xác tên bài hát và cùng trẻ vận động hát theo bài hát.
- Cô đàn nốt cuối bài: Đoàn tàu nhỏ xíu cho trẻ đoán tên bài hát. Mời cá
nhân trẻ hát bài vừa đoán.
- Cả lớp cùng vận động.
- Cô mở casset và cho trẻ vận động theo bài hát Em đi chơi thuyền và
cho trẻ đoán.
- Cho trẻ hát theo nhóm.

* Hoạt động 3:
- Cô hát bài: Anh phi công ơi cho cả lớp cùng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×