Tải bản đầy đủ

Chủ đề ai không lao động

Ai không lao động?
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Trẻ nhớ nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật trong câu chuyện.
Rèn luyện trẻ biết đếm đến 3, nhận biết chữ số 3, so sánh hai tập hợp có
cùng số lượng 3.
Rèn luyện kỹ năng xếp tương ứng 1 : 1.
Trẻ kể được những lời thoại ngắn của nhân vật, hiểu được ý nghĩa câu
chuyện.
Biết hoạt động theo nhóm, chơi cùng bạn, vâng lời cô.
II. CHUẨN BỊ

Truyện tranh hoặc rối: Ba quả táo.
Rổ thẻ hình con sóc, voi, mía, hạt dẻ đủ cho mỗi trẻ và đủ số lượng.
Bảng nỉ, tranh hình của cô: Sóc, hạt dẻ, voi.
Các chú sóc có đánh số từ 1 đến 3.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: Kể chuyện: Quả táo của ai?
Đàm thoại:
Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

Bác nông dân nhặt được bao nhiêu quả táo?
Nhà chuột có mấy mẹ con?
Nhà sóc có mấy mẹ con?
Số táo có bằng số chuột không?
Số táo và số sóc như thế nào với nhau?
Mỗi con vật mang mấy quả táo?
Làm thế nào để biết số táo và số chuột bằng nhau?

Hoạt động 2: Xem ai tài giỏi?
Cô dán một số thẻ hình con sóc lên bảng, cho trẻ đếm số con sóc.
Mỗi trẻ lấy trong giỏ của mình số con sóc giống trên bảng của cô.
Cô trò chuyện cùng trẻ: Con sóc sống ở đâu? Con sóc ăn thức ăn gì?


Cô cho một bạn lên bảng, chọn thức ăn trong rổ cho sóc ăn, mỗi con sóc
ăn một hạt dẻ. (Ở dưới các bạn cũng cho sóc ăn hạt dẻ trong rổ của mình,
mỗi con sóc ăn một hạt dẻ).
Trẻ chọn số tương ứng với số sóc và tương ứng với số hạt dẻ.
Số tương ứng với số voi và mía.
Cô kiểm tra kết quả củ trẻ.

Hoạt động 3: Đưa sóc về đúng nhà
Chia trẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm đứng trước vạch, trước vạch có rổ
đựng các chú sóc có đánh số từ 1 đến 3.
Trên bảng có chia 3 ô, mỗi ô là một ngôi nhà đánh số từ 1 đến 3.
Khi nghe hiệu lệnh của cô:
Trẻ chạy về phía bảng, tới sông (2 vạch ngang song song cách nhau
20cm) trẻ bật qua sông đưa sóc về đến nhà theo đúng số trên mình sóc.

Kết thúc: Nhận xét giờ học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×