Tải bản đầy đủ

BÉ và các bạn

BÉ VÀ CÁC BẠN

Đề tài: Đây là gì?
Nhóm lớp: 19 - 24 tháng
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp trẻ nhận ra và chỉ đúng các bộ phận cơ thể.
- Gọi đúng tên các bộ phận.
II. CHUẨN BỊ

- Tranh vẽ trẻ 1 tuổi: Mắt, mũi, miệng, tóc, tay, chân.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Nào mình cùng vận động?
Cô và trẻ hát và vận động theo nhạc: Lắc lư.
Mỗi câu hát cô và trẻ vận động theo nhạc và chỉ đúng từng bộ phận trên
cơ thể của câu hát.

2. Đây là gì?
Cho trẻ xem tranh, chỉ từng bộ phận, gọi tên và khuyến khích trẻ gọi
đúng tên các bộ phận.


3. Bé làm theo cô
Cô gọi: Tay bé đâu, bé đưa tay ra.
Lần lượt như vậy với các bộ phận khác trên cơ thể bé.
Hát múa lại: Lắc lư…

Kết thúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×