Tải bản đầy đủ

DIỄN tập THOÁT HIỂM KHI có CHÁY xảy RA

DIỄN TẬP THOÁT HIỂM KHI CÓ CHÁY XẢY RA.
I. Mục đích- yêu cầu
+ 4, 5 tuổi
- Trẻ biết báo, tập trung đội hình di chuyển thật nhanh ra khỏi chỗ cháy.
- Trẻ quan sát, nhìn và hiểu được sơ đồ thoát hiểm của trường, khối.
- Giáo dục Trẻ không xô đẩy chen lấn nhau khi di chuyển, giúp đỡ bạn khi cần.
II. Chuẩn bị:
- Sơ đồ thoát hiểm của trường, các biển hướng dẫn ở các cầu thang.
- Chuông, kẻng để báo động.
- Phim về cách thoát hiểm khi có cháy xảy ra.
III.Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Hoạt động 1: Xem phim về cách thoát hiểm.
- Cho trẻ xem phim, hỏi trẻ về nội dung đoạn phim vừa
được xem.
- Trẻ xem và trả lời
- Trò chuyện, hỏi kinh nghiệm của trẻ làm gì khi có cháy
xảy ra.
+ Khi phát hiện thấy đám cháy con sẽ làm gì?
- Trẻ trả lời

+ Khi di chuyển có cần quan sát xem bạn nào đứng trước
hay sau mình không?
- Trẻ trả lời
- Tại sao?
2. Hoạt động 2: Quan sát sơ đồ thoát hiểm của trường
- Cho trẻ xem sơ đồ thoát hiểm của trường
- Nhìn và hiểu các kí hiệu hướng dẫn thoát hiểm ở các cầu
thang.
- Trẻ xem
3. Hoạt động 3: Thực hành thoát hiểm khi có cháy.
- Tạo tình huống nghe thấy tiếng chuông, kẻn báo động
cháy.
- Hướng dẫn trẻ nhanh chống ổn định di chuyển thật
nhanh cuống cầu thang (cháy theo hướng cầu thang của
khối để ra khỏi chỗ nguy hiểm.
- Cho trẻ di chuyển nhanh ra bên ngoài phía sau trường và - Trẻ thực hành
tập trung lại chỗ công viên.
- Cho trẻ ổn định, điểm danh lại sỉ số sau đó cho trẻ chơi
trò chơi.
4. Hoạt động 4: Kết thúc
- Trẻ ra chơi
- Nhận xét giờ học và ra chơiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×