Tải bản đầy đủ

DẠY TRẺ PHÂN BIỆT ĐÚNG SAI

DẠY TRẺ PHÂN BIỆT ĐÚNG SAI
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức
- 4, 5 tuổi: Trẻ biết phân biệt đúng sai
2. Kỹ năng
- 4, 5 tuổi: Phát triển ngôn ngữ và ghi nhớ có chủ định
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết nhận lỗi và biết cách sửa sai
II. Chuẩn bị
- Video, hoặc tranh ảnh về ưu khuyết điểm của trẻ tại trường hoặc tại nhà
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
III. Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô
1. Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng trò chuyện và đọc bài thơ “Cô dạy”
- Các con vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ nói về điều gì?
- Cô dạy những gì các con?
- Có được nghịch bẩn không?
- Có được cãi nhau không?
- Những việc làm đó đúng hay sai?

2. Hoạt động 2: Vào bài
* Tranh 1: Ưu điểm
- Cô cho trẻ xem tranh trên chuyến xe buýt có cụ già,
người ốm…trẻ biết nhường ghế cho cụ già
- Em bé đã làm gì các con?
- Em bé làm như vậy đúng hay sai?
- Nếu các con con có làm như vậy không?
- Vì sao con lại làm như vậy
Đúng vậy chúng ta phải luôn biết nhường cụ già,
những người đang ốm, em bé nhỏ hơn mình, đó là
hành động đẹp các con ạ
* Tranh 2: Không nhường ghế cho cụ già…

Hoạt động của trẻ
- Trẻ đọc
- Cô dạy
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Các con nhìn bức tranh này xem anh chị trong bức
tranh này có nhường ghế ngồi của mình cho cụ già
không?
- Các con nhìn xem cụ già phải như thế nào?
- Hành động như vậy đúng hay sai?
- Phải con con sẽ làm như thế nào?
- Vì sao?
Khi không nhường ghế cjho cụ già, các em nhỏ hơn
mình và những người ốm là hành động không đúng các
con ạ.
3. Hoạt động 3: Trò chơi
- Cô và trẻ tạo tình huống chơi trò chơi trên xe buýt, cô
làm cụ già
- Các em 4 tuổi đóng vai em nhỏ
- Cô cho trẻ chơi và giáo dục trẻ biết phân biệt thế nào
là đúng và sai


- Cô nhận xét sau khi chơi
- Củng cố lại bài
4. Hoạt động 4: Kết thúc
- Cô cho trẻ ra chơi

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi

- Trẻ ra chơiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×