Tải bản đầy đủ

DẠY TRẺ BIẾT CÁCH TRÁNH NHỮNG đồ vật có THỂ gây NGUY HIỂM tại TRƯỜNG mầm NON

DẠY TRẺ BIẾT CÁCH TRÁNH NHỮNG ĐỒ VẬT CÓ THỂ GÂY NGUY
HIỂM TẠI TRƯỜNG MẦM NON
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức
- 4, 5 tuổi: Trẻ nhận biết, kể tên các đồ dùng có thể gây nguy hiểm tại lớp,
trường MN.
2. Kỹ năng
- 4, 5 tuổi: Trẻ biết sử dụng và cất dọn các đồ dùng đúng nơi, cẩn thận tránh
gây nguy hiểm.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ không nghịch phá đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho bản thân
và những người xung quanh.
II. Chuẩn bị:
- Các đồ dùng, đồ chơi trong lớp, sân trường.
- Hình ảnh một số vật dụng, đồ dùng khác (ở lớp, trong nhà bếp…), họa báo
- Bảng phân nhóm những hành đồng đúng và không đúng khi sử dụng các
đồ dùng.
III. Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1.Hoạt động 1: Trò chuyện về các đồ dùng và cách sắp

xếp các đồ dùng trong lớp.
- Cô tạo tình huống sắp xếp một số đồ dùng có thể gây - Trẻ chú ý
nguy hiểm ở trong lớp.
- Hỏi trẻ về cách sắp xếp, mức độ an toàn khi sắp xếp
- Trẻ trả lời
các đồ dùng đó.
2. Hoạt động 2: Thảo luận và đưa ra giải pháp an toàn
khi sử dụng các đồ dùng dễ gây nguy hiểm tại lớp,
trường.
- Cho trẻ xem thêm một số đồ dùng khác có thể gây nguy
hiểm (lớp, nhà bếp, sân trường…)
- Trẻ trả lời
- Hỏi ý kiến của trẻ về cách sử dụng và cất giữ các đồ
dùng sao cho an toàn nhất.
+ Những đồ vật sắc, nhọn… cần làm gì khi sử dụng để
không gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung
quanh.
+ Những đồ vật nhỏ, tròn có thể gây nguy hiểm cho
chúng ta không ? tại sao?
3. Hoạt động 3: Lập bảng những hành động đúng và - Trẻ trả lời


không đúng khi sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
- Cho trẻ chia thành 3 nhóm tự lấy họa báo, kéo, hồ.
- Trẻ tìm cắt những hành động đúng và không đúng khi
sử dụng các đồ dùng trên họa báo.
- Dán các hình ảnh sưu tầm được dán vào bảng phân loại
hành động đúng, sai.
- Trẻ nhận xét
4. Hoạt động 4: Kết thúc:
- Nhận xét bảng phân loại của từng nhómTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×