Tải bản đầy đủ

luyện tập toán lớp 4

Tiết 1: Toán (Tiết 167)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức mới trong bài học cần
đến bài học
được hình thành
+ Biết cách tính diện tích hình vuông. - Ôn tập về các loại góc vuông góc, góc
nhọn, góc tù, các đoạn thẳng song song
vuông góc.
- Củng cố kĩ năng vẽ hình vuông có kích
thước cho trước.
- Biết vận dụng công thức tính diện tích
của một hình vuông.
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Ôn tập về các loại góc vuông góc, góc nhon, góc tù, các đoạn thẳng
song song vuông góc.
BT cần làm: Bài 1; bài 3; bài 4
2.Kĩ năng: - Củng cố kĩ năng vẽ hình vuông có kích thước cho trước.
- Biết vận dụng công thức tính diện tích của một hình vuông.
3.Thái độ: - Có ý thức trong học tập, hoàn thành các bài tập tại lớp.
II. Tài liệu và phương tiện.
- SGK, bảng nhóm

III. Các hoạt động chủ yếu
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài:
*Ổn định tổ chức
*Kiểm tra bài cũ
+ 2 đơn vị đứng liền nhau trong bảng đơn - 2 HS nêu và lấy ví dụ.
vị đo diện tích hơn kém nhau bao nhiêu
lần? Lấy ví dụ minh hoạ?
* Giới thiệu bài: GV ghi bảng
2. Phát triển bài:
Bài 1(173)
A
B
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS đọc yêu cầu
- GV vẽ hình lên bảng
a) Đoạn thẳng AB// với đoạn thẳng
- HS quan sát, trả lời C
D
CD.
b) Đoạn thẳng AD vuông góc với
đoạn thẳng DC.
- Nhận xét, bổ sung
- Nhận xét, bổ sung.
Bài tập 2( 174) HSG làm
- Gọi HS đọc bài toán
- HS đọc bài toán


3cm

- Cho HS làm vở 1HS làm bảng
- Nhận xét đánh giá
Bài tập 3(174) Đúng ghi Đ sai ghi S
- Gọi HS đọc yêu cầu

- HS làm vở 1HS làm bảng
Bài giải
Diện tích hình vuông hay hình chữ


nhật là:
3 × 3 = 9 (cm2)
Đáp số: 9 cm2
- Nhận xét,đánh giá
- HS đọc yêu cầu
- HS làm vở 1HS làm bảng nhóm
Chọn đáp án: C

3cm

4cm
3cm
- HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm.
- Nhận xét đánh giá
Bài tập 4 (174)
- Gọi HS đọc bài toán
- HS làm vở, 1HS làm bảng

- Nhận xét, đánh giá
3. Kết luận
+ Nêu cách tính diện tích Hình vuông?
- Nhận xét tiết học
- Về nhà xem lại các bài tập
- Chuẩn bị bài tiếp theo

- HS đọc bài toán
- HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm
Bài giải
Diện tích phòng học là:
8 × 5 = 40 (cm2 ) = 400000 cm2
Diện tích viên gạch men là:
20 × 20 = 400 (m2 )
Số gạch dùng để lát kín nền phòng
học là:
40000 : 40 = 1000 (viên )
Đáp số: 1000 viên
- Nhận xét, đánh giáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×