Tải bản đầy đủ

Luyện thi toán lớp 4

Tiết 1: Toán.
Tiết 113: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết so sánh hai phân số
- Biết cộng 2 phân số cùng mẫu số
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết cộng 2 phân số cùng mẫu số
2. Kỹ năng: Thực hành cộng 2 phân số cùng mẫu số
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Vở bài tập , bảng con, bảng phụ.
III. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh làm bài tập 3.

- 1 em lên bảng làm bài tập , cả lớp
- Kiểm tra vở bài tập một số em.
nhận xét., nộp vở kiểm tra.
2. Phát triển bài:
Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 2
phân số.
- Giới thiệu băng giấy

- Tìm tổng số phần đã tô màu.
- Giới thiệu quy tắc cộng 2 phân số
Hoạt động 2: Thực hành.
Bài 1:
- Hướng dẫn tính ( vào bảng con)
Bài 2: (HSG)
- GV nêu yêu cầu
Bài 3:

+ Ta có : =
* Muốn cộng 2 phân số cùng mẫu số
ta cộng các tử số với nhau và giữ
nguyên mẫu số.
- Hoạt động cả lớp làm vào bảng con,
1 em lên bảng.
5
8
10
42
a- 5 ; b- 4 =2; c- 8 ; d- 25

- HSG hoàn thành yêu cầu và rút ra
tính chất giao hoán
- Hoạt động cả lớp làm vào vở
- Đáp số : số gạo trong kho


- Hướng dẫn tóm tắt và giải :
3. Kết luận:
- Học bài, làm bài tập còn lại
- Chuẩn bị bài sau: Phép cộng phân số.
………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×