Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 81

Tiết 1: Toán.
Tiết 137: GIỚI THIỆU TỈ SỐ
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được
liên quan đên bài học
hình thành
- Nhận biết về phân số
- Hiểu được ý nghĩa thực tiễn của tỉ số.
- Biết đọc, viết tỉ số của hai số, biết vẽ sơ
đồ đoạn thẳng, biểu thị tỉ số của hai số.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa thực tiễn của tỉ số.
2. Kĩ năng: Biết đọc, viết tỉ số của hai số, biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng, biểu thị tỉ số
của hai số.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục hs ý thức học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ kẻ sẵn ví dụ 2.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ:
+ Nêu công thức tính diện tích hình
thoi?
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Ví dụ 1:
- Gọi HS nêu ví dụ.1
- HS nêu ví dụ
* GV: Chúng ta cùng vẽ sơ đồ minh họa Xe tải
bài toán
Xe khách
+ Gọi mỗi xe là 1 phần bằng nhau thì số - Số xe tải bằng 5 phần
xe tải bằng mấy phần như thế?
+ Số xe khách bằng mấy phần ?
- Số xe khách 7 phần
- GV : vẽ sơ đồ lên bảng chỉ vào sơ đồ
giới thiệu: Tỉ số của số xe tải và số xe
5
khách là: 5 : 7 hay 7 đọc là năm phần

bẩy.
5
- Tỉ số này cho biết số xe tải bằng 7 số


xe khách.
- Tổ chức cho HS nhắc lại.
- Tỉ số của xe khách và số xe tải là.

- HS nhắc lại

7
7 : 5 hay 5 .

- Đọc: bảy phần năm
7
- Tỉ số này cho biết số xe khách bằng 5


số xe tải.
- HS nêu lại
b. Ví dụ 2:
- Treo bảng phụ
- Hỏi để HS nêu GV viết vào bảng
như SGK.
c. Thực hành:
* Bài 1 ( 147 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm.

- Lần lượt HS nêu

- HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm.
2
7
6
4
- Đáp án: a, 3 b, 4 c, 2 d, 10

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 147 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- HS nhận xét.

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 147)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng lớp.

- HS nhận xét.

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 4 ( 145 ).
- Gọi HS đọc yêu cầu BT.
- HS thảo luận cặp.
- Cho HS làm vở
- Gọi 1 số HS lên bảng làm

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 1 HS làm bảng phụ
2
- Đáp án: a, 8 ;

8
b. 2

- HS đọc yêu cầu.
5 6
- Đáp án: 11 bạn; 11 ; 11

- HS đọc yêu cầu
Bài giải:
Trên bãi cỏ có số con trâu là:
1
20 x 5 = 5 (con)

Đáp số: 5 con trâu


- Gọi HS nhận xét.
- HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Muốn tìm tỉ số của a và b với b khác 0
ta làm ntn?
- Nhận xét giờ học
- Xem lại các bài đã chữa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×