Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 78

Tiết 1: Toán.
Tiết 132: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được
liên quan đên bài học
hình thành
- Nhận thực hiện phép tính về - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của
phân số
HS về :
- So sánh phân số, các phép tính về phân
số
- Quan hệ về một số đơn vị đo thời gian.
Giải bài toán có lời văn
I. Mục tiêu:
- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS về :
- So sánh phân số, các phép tính về phân số
- Quan hệ về một số đơn vị đo thời gian. Giải bài toán có lời văn
II. Đồ dùng dạy học:
- Giấy kiểm tra của HS
III. Các hoạt động dạy học.
1. Giới thiệu bài:

* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ:
- Phát giấy kiểm tra
2. Phát triển bài:
Đề bài
* Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước ý em cho là đúng:
a. Phân số nào dưới đây bằng ?
4
9

A.

8
27

B.

16
27

b. Phân số nào lớn hơn 1?
A.
B.
8
11

11
8

C.

12
27

C.

8
8

D.D.

12
18

11
11


c. Khoảng thời gian nào dài nhất?
A.300 giây
B. giờ
1
5

C.

3
20

giờ

D. 10 phút

* Bài 2: Rút gọn các phân số:
;
25
30

9
15

* Bài 3: Tính.
a.

b.

2 4
+
3 5

3
1
.−
7 14

c.

3 5
x
4 6

d.

8 1
:
5 3

* Bài 4: Một mảnh vườn HCN có chiều dài là 45 m, chiều rộng bằng

dài.
Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó?
Đáp án và biểu điểm:
* Bài 1: 3 điểm.
a. Khoanh vào ý C
b. Khoanh vào ý B
3
5

* Bài 3: 4 điểm.
a.
22
.
15

* Bài 4: 2 điểm
Chu vi: 144m
3. Kết luận:

b.

5
.
14

c.

15
.
24

Diện tích: 1 215 m2

chiều

c. Khoanh vào ý B

* Bài 2: 1 điểm.
5
6

3
5

d.

24
.
5


+ Thu bài.
- Nhận xét giờ học
- Xem lại các bài đã chữa, chuẩn bị bài.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×