Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 77

Tiết 1:
Tiết 130: LUYỆN TẬP CHUNG
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Đã biết thực hiện phép chia số tự - Thực hiện các phép tình với phân số.
nhiên
- Giải bài toán có lời văn
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết cách thực hiện phép chia cho phân số.
2. Kỹ năng: Giải bài toán có lời văn.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi bài 1
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định:

* Kiểm tra bài cũ
3
3
:2 =
7
4

- HS nhận xét, .
2. Phát triển bài:
- HS đọc yêu cầu.
* Bài 1 ( 138)
- HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm SGK, 1 HS làm bảng . - Đáp án: a: sai không được lấy TS cộng
với TS, MS cộng MS.
b. sai: kết quả là
1
2

c. đúng
d. sai: kết quả đúng
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 139) Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm nháp, 3 HS làm bảng
lớp.

15
6

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 3 HS làm bảng phụ.


- Đáp án: a.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 139) Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 3 HS làm bảng


phụ.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 4: ( 139)
- Gọi HS đọc bài toán.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng
nhóm.

1
48

b.

3
4

c.

1
3

.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 3 HS làm bảng phụ.
- Đáp án: a.
;
13 31 7
; ;
12 12 6

- HS nhận xét.
- HS đọc bài toán.
Bài giải
Số phần bể đã có nước là.
( bể )
3 2 29
+ =
7 5 35

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 4: ( 139)
- Gọi HS đọc bài toán.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng
nhóm.

Số phần bể còn lại chưa có nước là
1=
( bể )
29
35

Đáp số:

6
35

6
35

bể.

- HS nhận xét.
- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Nêu cách cộng trừ phân số?
- Nhận xét giờ
- Xem lại các bài đã chữa.

- HS đọc bài toán
Bài giải:
Số kg cà phê lấy ra lần sau là.
2 710 x 2 = 5 420 ( kg )
Số kg cà phê cả hai lần lấy ra là.
2 710 + 5 420 = 8 130 ( kg )
Số kg còn lại trong ho là
23 450 - 8 130 = 15 320 ( kg )


Đáp số: 15 320 kg cà phê
- HS nhận xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×