Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 35

Tiết 3. THỂ DỤC:
Bài 68 : NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI: DẪN BÓNG
Những kiến thức học sinh đã biết có
Những kiến thức mới trong bài học
liên quan đến bài học
cần được hình thành
- Cách thực hiện nhảy dây kiểu chân
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
trước chân sau.
- Trò chơi “Dẫn bóng”.
- Trò chơi “Dẫn bóng”.
I/ Mục tiêu: Giúp học sinh
-Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy
dây kiểu chân trước chân sau. Động tác nhảy nhẹ nhàng, nhịp điệu. Số lần nhảy
càng nhiều càng tốt.
-Trò chơi Dẫn bóng.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
II/ Địa điểm:
Địa điểm : Sân trường; Còi , Mỗi HS một dây nhảy , bóng
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp
NỘI DUNG
ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ Mở đầu
6p
- Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học
Đội Hình
Thành vòng tròn,đi thường….bước
* * * * * * * * *
Thôi
1lần
* * * * * * * * *
- Ôn bài thể dục phát triển chung
* * * * * * * * *
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
* * * * * * * * *
- Trò chơi : Kết bạn
GV
- Kiểm tra bài cũ : 4 HS
- Nhận xét
II/ Cơ bản
a. Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
28p
18p

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Dẫn bóng

Đội hình tập luyện
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV
* * * * * * * *
* * * * * * * *

*
*
*


*


10p

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ Kết luận
- Đi đều….bước
- Đứng lại….đứng
- Thả lỏng
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà tập luyện Nhảy dây kiểu chân
trước,chân sau

6p

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×