Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 29

Tiết 2: Thể dục.
Tiết 53: DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG, NHẢY DÂY
– TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
Những kiến thức HS đã biết lien quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Đã biết bật xa phối hợp chạy nhảy
- Ôn tung bắt bóng theo nhóm 2,3
người. Học di chuyển tung và bắt
bóng, nhảy dây kiểu chân trước
chân sau. Trò chơi: Trao tín gậy.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác
và nâng cao thành tích. Ttrò chơi
biết cách chơi, c
hơi nhiệt tình nhanh nhẹn khéo léo.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau, di chuyển tung (chuyền) và
bắt bóng. Trò chơi: dẫn bóng.
2. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. Trò chơi biết
cách chơi, chơi nhiệt tình nhanh nhẹn khéo léo.

- Rèn kĩ năng luyện tập, hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Hs yêu thích môn học.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh, an toàn.
- Phương tiện: 1 Hs /1 dây, kẻ sân chơi trò chơi, bóng.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
1. Giới thiệu bài:

Định
lượng
6 - 10 p

- Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số.
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung tiết
học.
- Khởi động xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
- Ôn bài TDPTC.
- KTBC: bài TDPTC.
2. Phát triển bài:
18 - 22 p
- Gv chia lớp thành 2 nhóm:

Phương pháp
- ĐHTT
+ + + +
G + + + + +
+ + + +
- ĐHTL:

- N1: ôn bài thể dục
RLTTCB.
- N2: trò chơi.
- Sau đổi lại.


a. Bài tập RLTTCB.
- Ôn tung và bắt bóng :


- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân
sau:
b. Trò chơi vận động: Dẫn bóng..

3. Kết luận:
4-6p
- Gv cùng hs hệ thống bài.
- Hs đi đều hát vỗ tay.
- Trò chơi: Kết bạn.
- Gv nx, đánh giá kết quả giờ học,
vn ôn bài RLTTCB.

- 2, 3 Hs /1 nhóm quay
mặt vào nhau tung và bắt
bóng.

- Các nhóm thi nhẩy dây,
lớp cùng gv nx,
- Gv nêu tên trò chơi, chỉ
dẫn sân chơi và làm mẫu.
- Hs chơi thử và chơi
chính thức.
- ĐHTT:

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×