Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 28

Tiết 51: DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG, NHẢY DÂY.
TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
Những kiến thức HS đã
Những kiến thức mới trong bài được hình
biết liên quan đên bài học
thành
- Đã biết bật xa phối hợp - Ôn tung bắt bóng theo nhóm 2,3 người. Học di
chạy nhảy
chuyển tung và bắt bóng, nhảy dây kiểu chân
trước chân sau. Trò chơi: Trao tín gậy.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao
thành tích. Ttrò chơi biết cách chơi, chơi nhiệt tình
nhanh nhẹn khéo léo.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn tung bắt bóng theo nhóm 2,3 người. Học di chuyển tung và bắt
bóng, nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Trò chơi: Trao tín gậy.
2. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. Trò chơi biết
cách chơi, chơi nhiệt tình nhanh nhẹn khéo léo.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể
II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh, an toàn.

- Phương tiện: 2 còi, 2 Hs /1 bóng, 2 Hs /1 dây, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
1. Giới thiệu bài:
6 – 10 p
- Lớp trưởng tập trung báo cáo
sĩ số.
- Gv nhận lớp phổ biến nội
dung tiết học.
- Đi thường vòng tròn hít thở.
- Ôn bài TDPTC.
2. Phát triển bài:
18 - 22 p
a. Bài tập RLTTCB.
9 - 11 p
- Ôn tung và bắt bóng theo 1 – 2 p
nhóm 2, 3 người.
- Học di chuyển tung và bắt 4 – 5 p
bóng.
+ Gv nêu tên động tác, làm
mẫu và các tổ tự quản để hs
chơi.
2–3p

Phương pháp
- ĐHTT
+ + + +
G + + + + +
+ + + +
- ĐHTL:

- 2 HS /1 nhóm quay mặt vào
nhau tung và bắt bóng.
+ +
+ + +
+ +
+ + +
- ĐHTL:- Ôn nhảy dây kiểu chân trước
chân sau:
9 – 11 p
b. Trò chơi vận động: Trao tín
gậy.
- Gv nêu tên trò chơi, chỉ dẫn
sân chơi và yc hs nhắc lại cách
chơi.Hs chơi thử và chơi chính
thức.
3. Kết luận:
4-6p
- GV cùng hs hệ thống bài.
- HS đi đều hát vỗ tay.
- Trò chơi: Kết bạn.
- GV nx, đánh giá kết quả giờ
học.

- Các nhóm thi nhẩy dây, lớp
cùng gv nx,

- ĐHTT:

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×