Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 27

Tiết 2: Thể dục.
Tiết 49: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC VÀ NÉM BÓNG VÀO RỔ”
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được
liên quan đên bài học
hình thành
- Đã biết bật xa phối hợp chạy - Thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân
nhảy
- Trò chơi: " chạy tiếp sức và ném bóng
vào rổ". Yêu cầu tham gia vào trò chơi
nhiệt tình, sôi nổi và chủ động.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân
2. Kỹ năng: Trò chơi: " chạy tiếp sức và ném bóng vào rổ". Yêu cầu tham gia vào
trò chơi nhiệt tình, sôi nổi và chủ động.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể
II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Ổn định tổ chức.
x x x x x x x x
- Tập hợp, điểm số, báo cáo.
x x x x x x x x
- Giới thiệu bài.
X
- Khởi động: các khớp, chạy theo một hàng dọc.
- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê.
2. Phát triển bài:
a. Bài tập RLTTCB.
* Ôn tập nhảy dây kiểu chụm hai chân
- Chia tổ để tập
x x x x x x x x
- Biểu diễn thi giữa các tổ .
x x x x x x x x
b. Trò chơi vận động.
X
- Trò chơi: Chạy tiếp sức và ném bóng vào rổ.
- HS khởi động lại các khớp.
- GV nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi, luật chơi.
x x x x x x x x


- Tổ chức cho HS chơi thử, chơi thật.
- Khi ném bóng vào rổ: từng tổ lần lợt ném bóng
xem tổ nào ném đợc nhiều lần bóng vào rổ.
3. Kết luận:
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
- GV và HS hệ thống lại bài.
- Nhận xét giờ.

x x x x x x x x
X

x x x x x x x x
x x x x x x x x


X

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×