Tải bản đầy đủ

luyện tập miêu tả cây cối

Tiết 3: Tập làm văn.
Tiết 52: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- Biết trình bày bài văn miêu tả - Luyện tập viết bài văn miêu tả cây cối theo
thành 3 phần: Mở bài, thân bài, tuần tự các bước: lập dàn ý, viết đoạn mở
kết bài
bài, thân bài, kết bài.
- Rèn kĩ năng viết đoạn mở bài trực tiếp và
gián tiếp, đoạn thân bài theo quá trình phát
triển hoặc theo từng bộ phận của cây, đoạn
kết bài mở rộng, không mở rộng.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Luyện tập viết bài văn miêu tả cây cối theo tuần tự các bước: lập dàn
ý, viết đoạn mở bài, thân bài, kết bài.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng viết đoạn mở bài trực tiếp và gián tiếp, đoạn thân bài theo
quá trình phát triển hoặc theo từng bộ phận của cây, đoạn kết bài mở rộng, không
mở rộng.
3. Thái độ: Có ý thức làm bài

II. Đồ dùng dạy học:
- Một số ảnh về cây cối
- Đề bài và gợi ý viết sẵn lên bảng
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Ổn định.
* Bài cũ:
- HS đọc đoạn kết bài tả cây cối
mà em thích.
2. Phát triển bài:
a. Tìm hiều đề bài
- Gọi HS đọc đề bài
- HS đọc đề bài
* GV phân tích đề bài dùng phấn
màu gạch chân: cây có bóng mát,
cây ăn quả, cây hoa mà em yêu
thích.
- Gợi ý: Chọn 1 trong ba loại cây


để viết.
- Yêu cầu HS giới thiệu về cây
định tả.
- Gọi HS đọc phần gợi ý.
b. HS viết bài.
- Lập dàn ý sau đó viết bài
- Cho 1 HS làm bảng nhóm
- Hết thời gian trình bày
- Nhận xét.
3. Kết luận:
+ Để viết bài văn miêu tả cây cối
cần lưu ý những điểm gì?
- Nhận xét giờ học.

- HS nêu cây định tả
- HS đọc gơi ý
- HS viết bài
- HS trình bày bài
- HS nhận xét.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Tiết 4:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×