Tải bản đầy đủ

hướng dẫn tả cây cối

Tiết 3: Tập làm văn.
Tiết 50: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN
MIÊU TẢ CÂY CỐI
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết trình bày bài văn miêu tả thành 3 - Hiểu và thấy đợc sự khác nhau,
phần: Mở bài, thân bài, kết bài
giống nhau giữa 2 cách mở bài trự
tiếp và mở bài gián tiếp.
- Thực hành viết 2 kiểu mở bài
trực tiếp và gián tiếp khi làm bài
văn miêu tả cây cối.
- Yêu cầu dùng từ hay, sáng tạo
chân thực.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu và thấy đợc sự khác nhau, giống nhau giữa 2 cách mở bài trự
tiếp và mở bài gián tiếp.
2. Kỹ năng: Thực hành viết 2 kiểu mở bài trực tiếp và gián tiếp khi làm bài văn
miêu tả cây cối.

- Yêu cầu dùng từ hay, sáng tạo chân thực.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Có ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Hai cách mở bài viết vào bảng phụ
- Giấy khổ to và bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Ổn định.
* Bài cũ:
- HS đọc đoạn văn miêu tả cây cối
mà em thích.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 ( 75 )
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- HS đọc yêu cầu và đoạn văn.
- Cho HS thảo luận cặp ( 2 phút )
- HS thảo luận cặp
- Gọi 1 số cặp đọc bài của mình.
* Cách mở bài trực tiếp: Giới thiệu ngay


cây cần tả là cây hồng nhung.
* Cách mở bài gián tiếp: Nói về mùa
xuân, nói về các loài hoa trong vườn rồi
mới giới thiệu đến cây hoa hồng nhung.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung
* Cách mở bài 1: Mở bài trực tiếp.
* Cách mở bài 2: Mở bài gián tiếp.
* Bài 2 (75 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
* GV: Viết mở bài gián tiếp cho một
trong ba loài cây trên.
- Mở bài gián tiếp có thể chỉ cần 2 3 câu.
- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng
phụ.
- Gọi HS trình bày.

- HS đọc yêu cầu


- Nhà em có một mảnh đất nhỏ trước
sân. ở đó không bao giờ thiếu màu sắc
của các loài hoa. Mẹ em trồng mấy
khóm hồng. Em thì trồng mấy cụm mời
giờ. Riêng ba em năm nào cũng chỉ
trồng một thứ hoa đó là hoa mai. ba bảo:
" Ba thích hoa mai vì hoa mai có màu
trắng tinh khiết, hương thơm nhẹ, dáng
vẻ thanh nhã." Vì vậy, trước sân nhà em
không bao giờ thiếu những chậu hoa
mai do chính tay ba vun trồng.
- HS nhận xét, bổ sung

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 (75 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu
- Cho HS thảo luận nhóm 4 ( 2 - HS thảo luận.
phút )
Em thích nhất là cây bàng. Cây bàng
- Gọi HS trình bày.
như một cái ô xanh khổng lồ giữa sân trường em.
- Gọi HS nhận xét.
- HS nhận xét.
* Bài 4 (75 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng * MB gián tiếp: tết năm nay, bố mẹ tôi
phụ.
bàn nhau không mua quất, hoa đào, hoa
- Gọi HS trình bày.
mai mà đổi màu hoa khác để trang trí
phòng khách. Nhưng mua hoa gì thì bố
mẹ cha nghĩ ra. Thế rồi một hôm, tôi


- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Trong bài văn miêu tả cây cối có
mấy kiểu mở bài? Đó là những kiểu
nào?
- Nhận xét giờ.

thấy mẹ chở về một cây trạng nguyên
xinh xắn, có bao nhiêu là lá đỏ rực rỡ.
Vừa thấy cây hoa tôi thích quá reo
lên:"Ôi, cây hoa đẹp quá."
- HS nhận xét.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×