Tải bản đầy đủ

Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 23

Tiết 3: Tập làm văn.
Tiết 48: TÓM TẮT TIN TỨC
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết trình bày bài văn miêu tả thành 3 - Hiểu thế nào là cách tóm tắt tin
phần: Mở bài, thân bài, kết bài
tức, cách tóm tắt tin tức
- Biết cách tóm tắt tin tức đảm bảo
ngắn gọn mà vẫn chứa đủ nội dung
của thông tin.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu thế nào là cách tóm tắt tin tức, cách tóm tắt tin tức
2. Kỹ năng: Biết cách tóm tắt tin tức đảm bảo ngắn gọn mà vẫn chứa đủ nội dung
của thông tin.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Có ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Giấy khổ to và bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Bài cũ:
- HS đọc đoạn văn miêu tả cây cối
mà em thích.
2. Phát triển bài:
I. Nhận xét.
* Bài 1( 63 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS thảo luận cặp ( 2 phút )
+ Bản tin gồm mấy đoạn?
+ Xác định sự việc chính của mỗi
đoạn, tóm tắt mỗi đoạn bằng 1,2
câu?

- HS đọc yêu cầu và đoạn văn.
- 4 đoạn
Đoạn
Sự việc chính
Nội dung
1. Cuộc thi vẽ em muốn sống an toàn và
được tổng kết
UNIEF báo TNTP vừa tổng kết cuộc thi
vẽ em muốn sống an toàn.


2. Nội dung kết quả cuộc thi
Trong 4 tháng có 50 000 bức tranh
3. Nhận thức của thiếu nhi bộc lộ qua
cuộc thi
Tranh vẽ cho thấy kiến thức của thiếu
nhi về ATGT rất phong phú
4. Năng lực hội họa của thiếu nhi qyua
cuộc thi.
Đánh giá của BTC về cuộc thi
* UNIEF báo TNTP vừa tổng kết cuộc
thi vẽ với chủ đề em muốn sống an toàn .
Trong vòng 4 tháng đã có tới 50 000 bức
* Bài 2 ( 64 )
tranh của thiếu nhi khắp cả nớc gửi đến.


- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS đọc yêu cầu
+ Thế nào là tóm tắt tin tức?
- Tạo ra tin tức ngắn hơn, đầy đủ nội
dung
+ Khi muốn tóm tắt tin tức ta phải - Đọc kĩ đề nắm nội dung chia bản tin
làm gì?
thành các đoạn, xây dựng việc chính ở
* GV: Tóm tắt tin tức là tạo ra một các đoạn.
tin ngắn hơn nhưng vẫn chứa nội
dung của bản tin.
- Các bước trong quá trình tóm tắt
tin tức.
+ Chia bản tin thành các loại
+ Xác định sự việc chính của mỗi
đoạn.
+ Trình bày mỗi sự việc bằng 1,2
câu văn.
II. Ghi nhớ
* Ghi nhớ: SGK/64.
- HS đọc ghi nhớ
III. Thực hành:
* Bài 1 ( 64 )
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- HS đọc yêu cầu
- Cho HS tự tìm bài
- Ngày 17-1-1994 vịnh Hạ Long lần đầu
- Gọi 1 số HS đọc bài của mình.
tiện UNESCO công nhận là di sản thiên


- Gọi HS nhận xét, bổ sung
* Bài 2 ( 64 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
* GV: Khi tóm tắt bản tin cần trình
bày bằng số liệu, những từ ngữ nổi
bật. Các em có thể tham khảo 6
dòng in đậm ở đầu bản tin: Vẽ về
cuộc sống.
- Cho HS làm VBT
- Gọi HS trình bày.
- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Nêu các bước trong quá trình tóm
tắt tin tức.
- Nhận xét giờ, chuẩn bị bài sau

nhiên thế giới. 6 năm sau ngày 29-112000 UNESCO công nhận vịnh Hạ Long
là di sản văn hóa về địa chất, địa mạo.
Quyết định trên của UNESCO đã được
công bố tại Hà Nội ngày 11-12-2000. Sự
việc cho thấy VN hết sức quan tâm bảo
tồn và phát huy giá trị của các di sản trên
đất nước.
- HS nhận xét, bổ sung
- HS đọc yêu cầu
- HS làm VBT
* 17-11-1994 được công nhận là di sản
thiện nhiên thế giới.
* 29-11-2000 là di sản văn hóa về địa
chất địa mạo.
* VN rất quan tâm đến bảo tồn và phát
huy giá trị di sản văn hóa.
- HS nhận xét.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×